CEV VIANA a Schola Humanitas realizují projekt s názvem „PRoDnY – Projektové badatelské dny pro školy a školská zařízení 2021“, který byl podpořen Ústeckým krajem v rámci programu Rozvoje EVVO pro rok 2021 na základě Smlouvy č.: 21/SML1626/SoPD/ZPZ.

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem v rámci programu EVVO pro rok 2021.

Cílem projektu „PRoDnY“ (Projektové badatelské dny pro školy a školská zařízení) bylo navázat na úspěšně realizované projekty „Badatelské expedice“ a BOVYUK, které proběhly v letech 2018 a 2019. Žadatel se snažil i dále přivádět děti do přírody a vzbudit mezi nimi zájem o přírodu, o své okolí, pochopit vztahy a souvislosti. A to pomocí lektory CEV VIANA předem připravených „expedic“, tj. terénních výletů pro žáky ZŠ, v rámci běžného školního vyučování (pro MŠ projektové dny). Projekt využívá dnes atraktivního a moderního trendu ve výuce vycházející z teorie pedagogického konstruktivismu, uplatňovaného v posledních letech především v přírodovědných oborech (nejen v nich) – tzv. BOV = Badatelsky orientované vyučování. Realizace projektu a jeho výstupů byla ZÁSADNĚ OVLIVNĚNA EPIDEMICKÝMI OPATŘENÍMI VE ŠKOLÁCH SPOJENÝMI S PANDEMIÍ COVID-19.

Lektoři CEV VIANA připravili a realizovali terénní výukové badatelské programy, které byly obsahově zaměřeny tak, že vedly děti k poznatkům, ke kterým došly vlastním objevováním, bádáním. To vše pod vedením učitele, resp. lektora ekologického centra, s využitím prvků a principů badatelsky orientovaného vyučování (tzv. BOV).

Smyslem a cílem projektu bylo získat finančních prostředky pro navýšení počtu tzv. badatelských batůžků a jejich vybavení (které se maximálně osvědčily), obnovu, zakoupení a inovaci nových didaktickým pomůcek, prvků a her umožňujících zatraktivnění připravovaných témat a realizovat přitažlivé environmentální programy pro pokud možno co nejširší spektrum škol a školských zařízení v regionu Ústeckého kraje.

Pro potřeby výuky a realizaci vzdělávacích programů byly pořízeny Didaktické výukové pomůcky a materiál (knihy, určovací klíče, dřevěné didaktické pomůcky, prvky a aktivity, kreativní či demonstrační sady, aj.) pro účastníky vzdělávacích programů tak, aby bylo možné jednotlivé badatelské expedice nebo projektové dny pilotně i následně v dalších obdobích v rámci programové nabídky CEV VIANA.

V rámci projektu vznikly tyto materiály a bylo zakoupeno vybavení, které žadatel využívá pro realizace expedic – tj. Sady dřevěných didaktických pomůcek (pexesa, poznávačky, tripexesa, puzzle) a Kreativní sady (razítka, frotážové sady.

Realizováno bylo 26 projektových dnů (ve dvou tématech – Podzim a Příroda), v odloučených pracovištích MŠ v Mostě (celkem 15 OP)Celkem se aktivit zúčastnilo 405 dětí  

Materiály jsou trvalé, bude na nich možné v budoucnu stavět, tj. bude možné rozšiřovat rozsah a počet badatelských expedic v dalších lokalitách, tématech, regionech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook