PROGRAMY: ZŠ Janov, říjen 2018

Po dlouhé době se Viana opět vrátila do Janovské základní školy, aby zde s dětmi prvního stupně a s kolektivem starších žáků s LMP probrala tématiku odpadů. Děti velmi mile překvapily rozsahem svých nabytých znalostí, kdy dokázaly nejen správně třídit odpady do jednotlivých kategorií, ale často i dokázaly domyslet způsoby následné recyklace.

 

EXPEDICE: ZŠ Ruská Litvínov na badatelské expedici, říjen 2018

Podzim nás opět nalákal na badatelskou expedici, tentokráte do blízkých hvozdů u Tesařovy stezky. Žáci ze ZŠ Ruská vzali úkol zkoumat zdejší faunu a flóru velmi vážně a brzy se les hemžil dětmi s lupami a pinzetami. Největší rozruch jako obvykle vzbudily nálezy mnoha druhů pavouků, tak jsme asi po dvou hodinách entomologie přehodili výhybku směrem k dendrologii. Výstupy našeho bádání jsou přehledné herbáře, ukazující listy a plody stromů přítomných na stanovišti.

 

EXKURZE: SSZŠ Litvínov v Českém středohoří, říjen 2018 – II.

Tento týden jsme se opět podívali s žáky SSZŠ Litvínov na krásy a mystéria Českého Středohoří, konkrétně na lokality Písečný vrch, Číčov, Kamenná Slunce a Oltářík. Přestože jsme jeli s výborným panem řidičem (a jeho krysaříkem), hodně jsme toho společně nachodili. Z každého zastavení si krom nových znalostí žáci mohli něco malého odnést. Z Písečného vrchu kousek křemence, z pole u vrchu Číčov drobné úlomky aragonitu (i když jeden šťastný úlovek stál skutečně za to!), od Kamenných sluncí krásné fotografie a ze zříceniny Oltáříku fantastický výhled na okolní krajinu a nevšední zážitek z pohledu dolů na podzimní lesy. Celá šestihodinová výprava byla velkým úspěchem, těšíme se opět na shledanou 

 

EXPEDICE: ZŠ Ruská opět na Expedici louka, září 2018

Dnes jsme se vydali na další badatelskou expedici a opět s žáky třetí třídy ze základky v Ruské. Ačkoli jsme šli na stejnou louku jako minulý týden (jen jsme poodešli o dvacet metrů dál), učinili jsme mnoho nových objevů. Krom křižáků pruhovaných, kobylek a ruměnic se nám podařilo najít i housenku babočky bodlákové, což je zatím náš badatelský rekordman. Navzdory jejímu vrtění se nám ji podařilo změřit – měla úctyhodných 6 centimetrů – a stává se tak zatím největším na expedici doposud pozorovaným živočichem. A stejně jako minule, i nyní, přestože se nám bádání trochu „protáhlo“, drtivá většina dětí se nechala slyšet, že by jim nevadilo tu být od rána až do odpoledne. Že by na té venkovní výuce přeci jen něco bylo…? 

 

EXPEDICE: ZŠ Ruská na Expedici louka, září 2018

V úterý Viana uspořádala svou první badatelskou expedici, jejímiž průkopníky byli třeťáci ze základky v Ruské z Litvínova. Počasí bylo naprosto ideální pro bádání na sukcesní louce na periferii města a tak nám nic nebránilo ve zkoumání lučních společenstev rostlin a živočichů. Dětem šla práce s badatelskými batůžky přímo na jedničku. Nemuseli jsme se s učitelkami dlouho pobízet a za pár minut už měly všechny skupiny první úlovky. Středobod zájmu byl samozřejmě odchyt bezobratlých a následné zapisování a zakreslování nalezených hmyzáků a pavouků. První únava byla na dětech znát až po dvou a půl hodinách (!) intenzivního bádání a děti se na konci přiznaly, že by zvládly i mnohem víc, než jen tři hodiny, které jsme strávili v přírodě. Zpátky ve škole je ještě čekala další práce s jejich zápisky a nákresy, a je to potřeba, protože některé děti budou jistě publikovat zprávu o nálezu nových druhů hmyzu, který si i samy pojmenovaly. Nově pojmenovaným druhem se tak stala Loukoplavka obecná (do latiny zatím nepřeloženo).