PROJEKT BoVyUK 2019 BYL ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

Cílem projektu „BOVyUK“ (Badatelské vyučování v Ústeckém kraji) bylo navázat na úspěšně realizovaný projekt „Badatelské expedice“, který proběhl v minulém roce. Žadatel chce i dále přivádět děti do přírody a vzbudit mezi nimi zájem o přírodu, o své okolí, pochopit vztahy a souvislosti. A to pomocí lektory CEV VIANA předem připravených „expedic“, tj. terénních výletů pro žáky ZŠ, v rámci běžného školního vyučování (pro MŠ projektové dny). Projekt využívá dnes atraktivního a moderního trendu ve výuce vycházející z teorie pedagogického konstruktivismu, uplatňovaného v posledních letech především v přírodovědných oborech (nejen v nich) – tzv. BOV = Badatelsky orientované vyučování.

Realizace projektu byla podpořena Ústeckým krajem v rámci projektu BoVyUK 2019.

Lektoři CEV VIANA připravili a realizovali terénní výukové badatelské programy, které byly obsahově zaměřeny tak, že vedly děti k poznatkům, ke kterým došly vlastním objevováním, bádáním. To vše pod vedením učitele, resp. lektora ekologického centra, s využitím prvků a principů badatelsky orientovaného vyučování (tzv. BOV).

Smyslem a cílem projektu bylo získat finančních prostředky pro navýšení počtu tzv. badatelských batůžků (které se maximálně osvědčily), obnovu, zakoupení a inovaci nových didaktickým pomůcek, prvků a her umožňujících zatraktivnění připravovaných témat a realizovat přitažlivé environmentální programy pro pokud možno co nejširší spektrum škol a školských zařízení v regionu Ústeckého kraje.

Pro potřeby výuky, resp. popisovaného navýšení počtu tzv. badatelských batůžků, byly pořízeny, resp. dokoupeny metodické pomůcky a materiály (badatelské balíčky, knihy, určovací klíče, dřevěné didaktické pomůcky, prvky a aktivity, kreativní či demonstrační sady, aj.) pro účastníky vzdělávacích programů tak, aby bylo možné jednotlivé badatelské expedice realizovat pilotně i následně v dalších obdobích v rámci programové nabídky CEV VIANA.

EXPEDICE: ZŠ Ruská Litvínov na badatelské expedici o vodě, květen 2019

Dnes jsme vyrazili s dětmi k vodě, konkrétně do Chudeřína. Nedbaje na lehký deštík jsme bádali a zkoumali, co žije ve zdejším rybníku a jeho nejbližším okolí. Pan rybář nám dokonce do „akvárka“ přihodil sumečka amerického, což způsobilo poprask nejen mezi dětmi, ale i mezi nymfami vážek, které jsme nachytali. Realizace terénních expedic byla podpořena Ústeckým krajem v rámci projektu BoVyUK 2019.

Dubnové projektové dny ve školkách MŠ v Mostě

V týdnu od 1.4. do 5.4.realizovalo CEV VIANA 3 projektové dny ve školkách v Mostě – O. P. K.H.Borovského, O. P. J. Kříže a O. P. Albrechtická. Náplní projektového dne bylo téma „My a příroda“. Velká pochvala pro děti, které se zapojily do bohatého programu plného tvořivých úkolů, her a aktivit. Výstupem byl vždy velký společný projekt, koláž.

Projektové dny je možné zařadit do programu v rámci tzv. Šablon. Máte-li zájem o realizaci ve školním roce 2019/2020 neváhejte (!) nás kontaktovat.

 

PROGRAMY: ZŠ Janov, říjen 2018

Po dlouhé době se Viana opět vrátila do Janovské základní školy, aby zde s dětmi prvního stupně a s kolektivem starších žáků s LMP probrala tématiku odpadů. Děti velmi mile překvapily rozsahem svých nabytých znalostí, kdy dokázaly nejen správně třídit odpady do jednotlivých kategorií, ale často i dokázaly domyslet způsoby následné recyklace.

 

EXPEDICE: ZŠ Ruská Litvínov na badatelské expedici, říjen 2018

Podzim nás opět nalákal na badatelskou expedici, tentokráte do blízkých hvozdů u Tesařovy stezky. Žáci ze ZŠ Ruská vzali úkol zkoumat zdejší faunu a flóru velmi vážně a brzy se les hemžil dětmi s lupami a pinzetami. Největší rozruch jako obvykle vzbudily nálezy mnoha druhů pavouků, tak jsme asi po dvou hodinách entomologie přehodili výhybku směrem k dendrologii. Výstupy našeho bádání jsou přehledné herbáře, ukazující listy a plody stromů přítomných na stanovišti.