Děkujeme za spolupráci a přejeme prima léto! Těšíme se příští rok

Tým lektorů CEV VIANA přeje všem dětem, učitelům a spolupracovníkům vydařené a inspirativní léto, ideálně okořeněné odpočinkem a příjemnými zážitky!

Ve školním roce 2016/17 jsme pro váš připravili nabídku více jak čtyřicítky vzdělávacích programů, soutěžních projektů, exkurzí nebo aktivit spojených s environmentálními dny a oslavami. Našich akcí se v letošním školním roce zúčastnilo více jak 3500 účastníků. Vzdělávací programy jsme realizovali na desítkách škol v celém kraji i mimo něj v souhrnné délce 8000 lektorských hodin.

Děkujeme vám za dlouhodobou a trvalou důvěru!

Kostel na kolečkách i s VIANOU

Ti, kdo dnes (3.6.2017) přišli k mosteckému Muzeu na akci Kostel na kolečkách se s námi mohli potkat. Zjistit co děláme, podívat se do mikroskopů, sestavit zajímavé skládačky lesních zvířat a trusu zvěře, natiskat si stopy, aj. 

Globe Games 2017 v Moravských Budějovicích

Žáci Litvínovské Scholy Humanitas se minulý týden zúčastnili již 20. ročníku každoročně pořádané akce GLOBE Games v Moravských Budějovicích. Jedná se o setkání studentů a učitelů ze základních a středních škol z celé České republiky a i ze zahraničí, kde si navzájem představují své výzkumné projekty, na nichž v uplynulém roce bádali v rámci mezinárodního programu GLOBE. Tato setkání jsou krom studentské konference doplňována i doprovodným programem, jež má nejen prověřit šikovnost studentů, ale i je zábavnou formou naučit nové postupy, které poté se svými učiteli mohou zapojit do vlastní badatelské činnosti. GLOBE Games jsou však také o zábavě a sdílení dobré nálady a tak přišlo na řadu i opékání buřtů u táboráku, terénní hra s hledáním pokladu, či tradiční koulení nafukovací planety od základní školy TGM před kostel sv. Jiljí, kde se poté odehrály studentské trhy. Na nich školy mohly předvést veřejnosti nejen čemu se věnují v rámci programu GLOBE, ať už se jedná o meteorologii, hydrologii, či fenologii, ale i jiným tématům, jako je třeba ochrana želv, či popularizace různých méně známých druhů luštěnin.

Tajný život města

Čtveřice našich studentů byla vyslána dne 28. března do Ústí nad Labem, aby se zúčastnila motivačního semináře v rámci programu Tajný život města. Během tohoto projektu budou spolu se svými spolužáky, a rovněž s žáky jiných škol z celé České republiky a Slovenka, vytvářet rozsáhlou databázi volně rostoucích dřevin a bylin, jež se nachází ve městech a jejich blízkosti. Smyslem jejich práce je zdokumentovat biodiverzitu míst kde žijí a studují a zároveň tím napomoci široké veřejnosti zprostředkováním informací co kolem nich roste, případně zda některé druhy rostlin nejsou chráněné.

Krmítka vyrostla po celé republice

Centrum ekologické výchovy VIANA vyhlásilo koncem roku 2016 soutěž s názvem „Na krmítku.“

Hlavním motivem soutěže „Na krmítku“ byl život okolo krmítek a snaha o podporu pomoci ptákům v zimním období. Školní kolektivy dětí z MŠ a 1.tříd ZŠ měly za úkol vyrobit, vyvěsit a nafotit vlastní krmítko(a) pro ptáky a vymyslet zajímavé aktivity hodící se k tématu „život na krmítku“ určené školním dětem (např. výtvarné, pohybové, hudební, naučné ekologicko-přírodovědné aj.).

A byli jsme VELMI překvapeni, jak jste se zadání úkolů zhostili. Do kanceláře CEV VIANA v Litvínově se k poslednímu březnovému dni sešlo množství nádherných prací a aktivit, dokumentovaných výtvorů od dětí a dětských kolektivů z celé republiky. Chtěli bychom Vám za to všem moc poděkovat, hodně nás to potěšilo. Práce jsou zajímavé, nápadité, mnohdy atraktivně pojaté. Bylo vidět, že jste si na tom s dětmi dali záležet.

Neměli jsme to jednoduché! Rozhodování bylo opravdu těžké! Do „akce“ jsme povolali porotu ve složení lektorů Centra ekologické výchovy VIANA – Ing. Michal Tarant, Ing. Markéta Hendrychová, Ing. Lukáš Plotnárek, Mgr. Dana Tarantová, Bc. Tereza Hotová Kraitlová a ředitele Scholy Humanitas – Mgr. Ladislava Turbáka.

Výsledky soutěže Na Krmítku 2017:

 1. místo: ZŠ a MŠ Domoušice
 2. místo: MŠ Delfínek, Liberec
 3. místo: ZŠ Školní, Louny

Čestné uznání: MŠ Gorkého Litvínov a MŠ Brouček Prackovice n. L.,

<<< ODKAZ NA KOMPLETNÍ GALERII ZASLANÝCH VÝTVORŮ A AKTIVIT >>>

(galerie je uložena na Gdisku – obsahuje fotografie, prezentace a dokumentace všech zaslaných činností)

Soutěž je uzavřena a vyhodnocena. Děkujeme za účast a těšíme se na další spolupráci. Výherce budeme kontaktovat do konce měsíce dubna 2017 a všem zašleme diplom nebo pamětní list.

VIANA rozkvetla a zbarvila se do barev ročních období

Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově vyhlásilo výtvarnou soutěž s názvem „Čtvero ročních období“ pro děti z mateřských škol a 1. třídy základních škol.

Tématem a motivem soutěže byla roční období. Fantazie a tvořivost dětí nebyla omezena. V soutěži byly vyhlášeny 2 kategorie a účastníci si tak mohli vybrat, zda-li zašlou práce tzv. „dvourozměrné“ – např. kresba, malba, grafika nebo různé kombinované techniky, či práce tzv. „trojrozměrné“ – např. práce a výtvory z moduritu, sádry, dřeva či kůže nebo větší rozměrnější díla.

A stalo se něco neuvěřitelného. Do kanceláře CEV VIANA v Litvínově se k poslednímu březnovému dni sešla velká spousta nádherných prací a výtvorů od dětí a dětských kolektivů z celé republiky. Chtěli bychom Vám za to všem moc poděkovat, hodně nás to potěšilo. Práce jsou zajímavé, nápadité, mnohdy atraktivně pojaté. Bylo vidět, že jste si na tom s dětmi dali záležet.

Porota to neměla jednoduché! Rozhodování bylo opravdu těžké!

Výsledky ve 2D kategorii

 • 1.místo: Kateřina Jelínková, Viktoria Olta, Jonáš Vojtěch, Eliška Lenková – MŠ A. Dvořáka, Most – „Čtyři roční období“
 • 2.místo: Dominik Kusín, Marie Šindelářová, Nikola Uhlířová, Michal Hovorka – MŠ Čtyřlístek, Varnsdorf – „Deštník“
 • 3.místo: MŠ Divadelní, Kladno – „Okno“

Výsledky ve 3D kategorii

 • 1.místo: ZŠ a MŠ Janov, Litvínov – „Sklenice“
 • 2.místo: MŠ Alergo, Žatec – „Čtvero ročních období“ (keramika)
 • 3.místo: předškolní centrum z Trmic

<<< ODKAZ NA KOMPLETNÍ GALERII ZASLANÝCH VÝTVORŮ >>>

(galerie je uložena na Gdisku)

Soutěž je uzavřena a vyhodnocena. Děkujeme za účast a těšíme se na další spolupráci. Výherce budeme kontaktovat do konce měsíce dubna 2017 a všem zašleme diplom nebo pamětní list.

Voda kouzlí ve Schole Humanitas

Ve středu 22. března proběhla v litvínovské Schole Humanitas vernisáž výstavy fotografií a slavnostní vyhlášení vítězů 18. ročníku fotografické soutěže, v tomto roce s podtitulem: „Kouzla vody“. Fotografická soutěž je pořádána každoročně k 22. březnu. Tento den –  Světový den vody –  byl vyhlášen před 25  lety (1992) jako jeden ze závěrů Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro.

18.ročník soutěže byl vyhlášen na podzim minulého roku. Odezva byla velmi pozitivní. Svědčí o tom jak počet přihlášených autorů, tak také počet zaslaných fotografií. Pořadatelem soutěže je již tradičně Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově. Nad soutěží, také již tradičně, přijaly záštitu a finančně a materiálně ji podpořily vodárenské společnosti:

 • Povodí Ohře, státní podnik
 • Severočeská vodárenská společnost, a.s.
 • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Povodí Labe, státní podnik, Závod Dolní Labe,

Soutěž dále podpořili:

 • FOTOVideo jako mediální partner

Členové poroty:

 • Miloš ŽIHLA, profesionální fotograf
 • Ibra Ibrahimovič, profesionální fotograf
 • Mgr. Milan Šťovíček, místostarosta města Litvínov
 • Ing. František Kornalík – člen Asociace profesionálních fotografů ČR a člen Unie výtvarných umělců ČR
 • Mgr. Hana Gabrielová, učitelka Scholy Humanitas

Výše jmenované vodárenské společnosti a firmy jsou zároveň sponzory fotografické soutěže a zajistily ceny pro vítěze. Vítězové soutěže obdrželi formou poukázky finanční hotovost, kterou mohou investovat do zakoupení nové, či obnovy stávající fotografické výbavy. Porota vybírala v letošním roce z 142 fotografií od 71 autorů z celé republiky, ale i ze Slovenska. Soutěž je tak již devátým rokem obsazena také zahraničními účastníky. Zastoupeny byly všechny tři vyhlášené kategorie – kategorie „Žáci 1. stupně ZŠ“ (35 fotografií od 19 autorů), „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“ (42 fotografií od 23 autorů) a „Veřejnost“ (65 fotografií od 29 autorů).

Výsledky 18. ročníku

Kategorie „Žáci 1.stupně ZŠ“:

 • 1.místo – Nikol Plecháčová – Nové Město n/Metují (foto: Zamrzlý sad)
 • 2.místo – Petr Tomáš – Nové Město n/Metují (foto: Po dešti)
 • 3.místo – Daniela Sihlovcová – Dobroměřice (foto: Ledová krajka)

Kategorie „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“:

 • 1.místo – Agáta Čurná – Prievidza (foto: Stopped in the ring moment – Stopt in d ring moument)
 • 2.místo – Daniel Schnieder – Prosiměřice u Znojma (foto: Fontána)
 • 3.místo – Lucie Schnipsová – Nové Město n/Metují (foto: Ledové sklíčko)

Kategorie „Ostatní veřejnost“:

 • 1.místo –Alena Makovcová – Most (foto: Když voda kouzlí)
 • 2.místo –Blanka Jedličková – Litvínov (foto: Miniatury)
 • 3.místo –Ing. Jan Watzek – Krupka (foto: Maják)
 • Zvláštní uznání poroty –Blanka Jedličková – Litvínov (foto: Kouzelná PET)
 • Zvláštní uznání poroty – Soňa Časarová – Litvínov (foto: Krásy Šumavy)

Hlavním cílem světového Dne vody je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. Každým rokem se vyhlašuje aktuální motivující heslo problému, který je třeba řešit. Ústředním tématem kampaně roku 2017 je „Waste  Water“ –  tedy „Odpadní voda“. Podle sdělení Jana Šrejbera – vedoucího odd. hydrologie ČHMU v Ústí nad Labem má „letošní téma Světového dne vody upozornit na velké problémy právě v oblasti odpadní vody. Člověk dokáže v současnosti využít jenom zlomek procenta z celkového množství vody na Zemi. A z toho, co využije, se asi 80 % vrací jako odpadní voda zpět do přírody bez toho, že byla upravena, či znovu využita.“

Fotografická soutěž, kterou každoročně pořádá Centrum ekologické výchovy VIANA umožňuje naplňovat jeden z dlouhodobých cílů centra, kterým je, jak říká Ing. Michal Tarant, vedoucí CEV VIANA: „podpora a rozvoj činnosti vyplývající z Krajského plánu EVVO, především pak přispění k výchově nové environmentálně uvědomělé a citlivé generace a to nejen mládeže, ale šířit osvětu a snažit se aktivizovat také dospěláckou veřejnost.“

Mgr. Vladimír Pacina, Zástupce ředitele

Schola Humanitas Litvínov

Soutěž je uzavřena a vyhodnocena. Děkujeme za účast a těšíme se na další spolupráci. Výherce budeme kontaktovat do konce měsíce dubna 2017.

Soutěžní projekt „4 živly u nás doma“ zaujal

Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově letos opět pořádá soutěže nebo různé projekty pro veřejnost. Jedním ze soutěžních projektů pro žáky 2.stupně ZŠ jsou „4 živly u nás doma.“

Soutěžní projekt je určen pro týmy žáků 2. stupně základních škol a klade si za cíl upozornit na vlivy lidského chování na naši planetu. Žákovské týmy jsou zapojeni v celkem 4 kolech – vždy je kolo zaměřené na jeden z přírodních živlů.

První kolo má více jak šedesátka týmů z celé republiky již za sebou, bylo věnováno vodě. Žáci pomocí kalkulačky spotřeby vody počítali týdenní spotřebu vody ve svých domácnostech, dále porovnávali své výsledky s průměrnými daty v ČR. Součástí prvního úkolu bylo také vymyslet škálu možných opatření, která by byla jednoduše realizovatelná a aplikovatelná doma nebo ve škole a vedoucí ke snížení spotřeby vody. Jednotlivé týmy se také zabývali celkovými výdaji (a porovnávali mezi sebou), na základě spotřeby, za vodu ve svých domácnostech. Veškeré zpracované informace pak bylo nutné zpracovat na velký plakát za pomocí originálních výtvarných technik. Některé z nich lze vidět na následujících fotkách. Plakát zůstal ve škole k inspiraci dalších spolužáků, do VIANA zaslali žáci fotografii svého týmu při své badatelské činnosti.

Druhé kolo ještě běží a je věnováno ovzduší. Těšíme se na všechny výtvory a práce.