Programová nabídka aktivit EVVO pro školní rok 2018/2019

Milé paní učitelky a páni učitelé (nejen) v mateřských a základních školách, připravili jsme pro Vás a Vaše děti nabídku aktivit ekologické výchovy pro školní rok 2018/2019. A v letošním roce jsme ji, zejména díky podpoře Ústeckého kraje, výrazně inovovali, jak obsahem, metodou a zaměřením, tak především způsobem realizace, který je směřován zejména do venkovního prostředí. V rámci nabídky témat je vždy v realizované aktivitě zahrnuta nějaká hra, vzdělávací a rozvojová aktivita, tvoření, skládání, spojování atd., nebo je celý program jen praktický, názorný a vnáší do výuky nové poznatky, procvičení apod., neboť prožitky jsou naším hlavním nástrojem ve snaze podpořit v žácích zájem o životní prostředí a odpovědné chování.

Těšíme se k vám nebo vás zveme k nám, do Scholy Humanitas, na EVVO den (více témat + prohlídka školy), případně delší pobyt (škola v přírodě, tábor), ekovýlet nebo exkurzi. 

Mimo školy a školky fungující v Litvínově a EVVO dny pro 9. třídy, jsou výukové programy zpoplatněny 300 Kč/45 – 60 min + cestovní náklady lektora/doprava materiálu.

MŠ Parník – Zahrada

Dnešní návštěva v MŠ Parník v Litvínově s programem Zahrada se nesla v trochu jiné režii, než jak je u nás obvyklé. Namísto povídání o různých druzích zahrad a poté kreslení vlastní zahrady snů jsme dětem přinesli domálovánky, tedy obrázky, které je potřeba nejprve dokreslit a poté i vybarvit. Děti si s úkolem poradily nad očekávání dobře a jejich obrázky se záhy proměnily v rajské zahrady hrající všemi barvami. Po kreslení přišla řada na projevení sochařského talentu s modelínou. Mnohé děti tvořily zvířata a květiny, jaké znají ze zahrady, jiné ale popustily uzdu fantazii a začaly vytvářet předměty, které byste tam hledaly jen těžko – kupříkladu železniční přejezd, či hamburger. Nic naplat, kreativitě se meze nekladly. Hlavní je, že si děti, jejich učitelky a v neposlední i řadě my z Viany hodinku s dětmi krásně užili a těšíme se na jaro, kdy s třídou Králíčků vyrazíme někam ven.

3ZŠ Litvínov – Vodní svět

Páťáci z 3. ZŠ v Litvínově dnes zažili během první hodiny Vodní svět. Ne, nepromítali jsme jim klasiku s Kevinem Costnerem, namísto něj vystoupili v hlavní roli naši lektoři, kteří žákům představili téma vody kolem nás. Kde všude najdeme vodu ve se světě kolem nás? A kde ji najdeme u nás v domácnosti? Co se s ní děje? Kam mizí, když odteče do výlevky? A jak se čistí v čistírnách? Kolik vody z celkových zásob na Zemi vlastně můžeme využívat? Kam se vlévá Labe? Dokonce přišel na přetřes i smutný osud Titanicu. Tato hodina měla velmi příjemnou atmosféru, rozhodně se na jazykovku těšíme opět za týden.

3

ZŠ Žalany – EVVO den

Na posledním letošním environmentálním dni jsme přivítali žáky osmé a deváté třídy ze základní školy v Žalanech. Témata mikroskopování, Toulky s GPS a Hydrologie studenti zvládli přímo bravůrně, hlavně s přihlédnutím k počasí, které venkovním aktivitám příliš nepřálo. Snad to byla lezavá zima a všudypřítomná mlha, která žáky popoháněla k rychlejší práci s GPSkami a tak byl překonán nový rekord splnění všech zadaných úkolů – 20 minut! Smekáme klobouk, někdy si se všemi úlohami žáci neporadí ani za 45 minut. Hydrologie se urychlit nedala, tam studenti strávili na stanovišti celou třičtvrtěhodinku. Dokonce se našli i dobrovolníci v každé skupině, kteří si dobrovolně máčeli ruce v pětistupňové vodě Bílého potoka. Mikroskopování již jako tradičně probíhalo v teplém a útulném prostředí naší kanceláře, kde se žáci v klidu věnovali kreslení pozorovaných preparátů.

Lesníček dnes přišel i za dětmi z MŠ Pod lesem v Tylově ulici. Děti měly plno energie a s elánem se vrhli do všech zvířecích her, které jsme pro ně přichystali. Medvědi chytali rybky jako diví a to jste měli vidět ten uragán emocí, jaký se rozpoutal, když neopatrné výletníky začal po lese honit rozzlobený kanec! Naštěstí všichni vyvázli se zdravou koží. Nashledanou v lednu.

MŠ Janov – Do lesíčka do lesa

Dnes nám od rána pršelo a tak jsme nemohli jít s dětmi z Janovské školky Sluníčko protáhnout se a proběhnout po lese. Místo toho jsme les přinesli až k nim do třídy. Děti si poslechly spoustu zvířecích zvuků a dověděly se mnoho zajímavého o životě lesních obyvatel. A aby to nebylo jen samé mluvení a žádná zábava, na každé ze zvířat jsme si i společně zahráli. Lovili jsme ryby jako medvědi, v roli divočáků proháněli neopatrné výletníky po lese, coby ptáčata se chtě-nechtě nechali vyhodit z hnízda a jakožto jeleni jsme se přetlačovali s ostatními rivaly v napínavé hře, kde krom síly těla vítězila i rovnováha a rozvržení sil

Jazyková škola Litvínov – Šup do koše

Dnes nám předvedly tři třídy dětí z 1. stupně na Jazykové základní škole, že třídění odpadu pro ně vůbec není cizí. Skoro v každé třídě,  se našla polovina žáků, kteří doma třídí odpad. Tak jsme si shrnuli co to třídění odpadu je, proč je důležité třídit odpad. A ke konci hodiny si děti samy zkoušely odpad roztřídit formou hry.