Centrum ekologické výchovy VIANA má sídlo v Litvínově a je součástí Střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí – Scholy Humanitas v Litvínově. VIANA působí především v regionu Mostecka, ale stále více aktivit vyvíjí a realizuje také v širším území a regionu Ústeckého kraje a krajů dalších.

Spolu s námi se můžete zapojit do moha aktivit.

VIANA koordinuje ekologickou výchovu ve školských zařízeních

 • Cílem centra je koordinovat akce ekologické výchovy ve školských zařízeních v regionu Podkrušnohoří (především v mateřských, základních, speciálních a středních školách), další vzdělávání pedagogů zmíněných zařízeních v oblasti ekologické výchovy a zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit, dále podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z krajského plánu EVVO.
 • V posledních letech přesahuje činnost hranice regionu Ústeckého kraje a aktivity realizuje také v Praze nebo ve spolupráci s partnery v Sasku.

VIANA je záštitou programu GLOBE ve Schole Humanitas

 • Centrum ekologické výchovy VIANA je garantem účasti žáků Scholy Humanitas v celosvětovém programu GLOBE v rámci jehož provádějí žáci a studenti po celém světě pozorování a měření v oblastech meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie.

VIANA je kontaktní kanceláří Trinacionální sítě ekologické výchovy

 • CEV VIANA je také kontaktním místem v rámci nově vzniklé „Třínárodní sítě ekologické výchovy“ pro Severní Čechy.
 • V roce 2010 byl spuštěn návazný projekt rozšiřující aktivity této sítě s názvem „Nové cesty v ekologické výchově v Sasku a Čechách“ realizovaný v rámci podpory Ziel3/Cíl3.

VIANA realizuje několik soutěží pro široké spektrum cílových skupin

 • pro veřejnost je tradičně připravována fotografická soutěž, vždy spojená s tématikou „vody“ – v tomto roce je téma zvoleno: „Vzácná voda 2020“
 • pro kolektivy, ale i rodiny s dětmi a mateřské školy zde máme soutěž „Život v podzemí 2020“, jako možnost tvořivého vyrábění, pozorování, společné práce
 • pro literární nadšence je zde soutěž „Malý spisovatel 2020
 • již patnáct let pak organizujeme korespondenční soutěž pro třídní kolektivy s názvem „Život kolem nás 2020

VIANA organizuje environmetální dny nebo projektové dny ve školách či v terénu

 • z mnoha výukových modulů lze jednoduše poskládat program na celý den pro dvě třídy ve Schole Humanitas
 • lektoři ekologického centra přijedou přímo do školy a připraví program „na klíč“ dle přání
 • v rámci tzv. šablon jsme schopni zajistit jakýkoli požadovaný program přímo na míru pro vás – vaši školu/třídu či školní družinu a to buď ve škole nebo mimo školu v terénu

S ekologickým centrem můžete vyrazit také na environmentální pobyt

 • spolu s Vámi sepíšeme projektovou žádost na realizaci EVP pobytů (hrazených ze Státního fondu životního prostředí)
 • vymyslíme a zrealizujeme požadovaný program na klíč

Schola Humanitas a CEV VIANA se podílí na realizaci nebo na spolupráci v projektech zaměřených na výuku a vzdělávání (období 2007-2018)

Facebook