VZHLEDEM K AKTUÁLNÍMU NOUZOVÉMU STAVU PRODLUŽUJEME MOŽNOST ZÚČASTNIT SE POSLEDNÍHO KOLA I CELÉ SOUTĚŽE. VYUŽIJETE-LI V RÁMCI ON-LINE VÝUKY NAŠÍ SOUTĚŽ, BUDEME RÁDI A JEŠTĚ BUDETE MÍT ŠANCI ZÚČASTNIT SE HRY O PRIMA CENY!

ZAŠLETE VYPRACOVANÉ ÚKOLY NA NAŠI ADRESU DO 31.5.2020

Soutěž Život kolem nás je opět zde. Korespondenční soutěž s ekologickou tématikou, se zajímavými úkoly, hádankami, doplňovačkami nebo křížovkami, testy či doplňovačkami. Letos celá k tématu VODA a SUCHO.

V soutěži budou otázky k zamyšlení nad tím, jak se běžný člověk chová, jak pomáhá životnímu prostřední, co by mohl udělat pro jeho zlepšení, jak by mohl přírodě pomoci a ulehčit jí od škodlivých látek, ale i otázky o vodě, o odpadech o stravování nebo úkoly, doplňovačky, křížovky s přírodní tématikou, atd. Otázky soutěže souvisí s předměty prvouka, přírodověda a přírodopis, popř. občanská nauka nebo zeměpis, či školních seminářů zaměřených na poznávání životního prostředí a přírody.

Materiály ke stažení

Zadání zveřejňujeme v podobě dokumentu PDF ke stažení. Učitel si dokument stáhne a předá žákům ve třídě/třídním kolektivům. Je na vlastním zvážení učitele, zda-li zadá 1 nebo několik dokumentů třídě, úkoly rozdělí nebo bude vyplňovat úkoly každý ze žáků.

Zadání 2.kola soutěže

Zadání 2.kola soutěže

Zadání 1.kola soutěže

Adresa pro doručení odpovědí: CEV VIANA, Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov. Na obálku připište heslo: „Soutěž Život kolem nás 2020 – 1, 2 nebo 3.kolo“.

Soutěž je v letošním roce podpořena Severočeskou vodárenskou společností, a. s.

Facebook