Soutěž Život kolem nás je po roce opět zde. Korespondenční soutěž s ekologickou tématikou, se zajímavými úkoly, hádankami, doplňovačkami nebo křížovkami, testy či doplňovačkami.

V soutěži budou otázky k zamyšlení nad tím, jak se běžný člověk chová, jak pomáhá životnímu prostřední, co by mohl udělat pro jeho zlepšení, jak by mohl přírodě pomoci a ulehčit jí od škodlivých látek, ale i otázky o vodě, o odpadech o stravování nebo úkoly, doplňovačky, křížovky s přírodní tématikou, atd. Otázky soutěže souvisí s předměty prvouka, přírodověda a přírodopis, popř. občanská nauka nebo zeměpis, či školních seminářů zaměřených na poznávání životního prostředí a přírody.

Zadání zveřejňujeme v podobě dokumentu PDF ke stažení. Učitel si dokument stáhne a předá/či pošle žákům (skupině). POZOR – letos nesoutěží celá třída! Soutěž může probíhat ve třídě (ve skupinách) nebo ve školní družině/klubu/kroužku – podstatný je věk zapojených dětí ve skupině.

Zadání jednotlivých soutěžních kol

1.kolo

2.kolo

3.kolo

Materiály ke stažení

Facebook