Programová nabídka aktivit EVVO pro školní rok 2018/2019

Milé paní učitelky a páni učitelé (nejen) v mateřských a základních školách, připravili jsme pro Vás a Vaše děti nabídku aktivit ekologické výchovy pro školní rok 2018/2019. A v letošním roce jsme ji, zejména díky podpoře Ústeckého kraje, výrazně inovovali, jak obsahem, metodou a zaměřením, tak především způsobem realizace, který je směřován zejména do venkovního prostředí. V rámci nabídky témat je vždy v realizované aktivitě zahrnuta nějaká hra, vzdělávací a rozvojová aktivita, tvoření, skládání, spojování atd., nebo je celý program jen praktický, názorný a vnáší do výuky nové poznatky, procvičení apod., neboť prožitky jsou naším hlavním nástrojem ve snaze podpořit v žácích zájem o životní prostředí a odpovědné chování.

Těšíme se k vám nebo vás zveme k nám, do Scholy Humanitas, na EVVO den (více témat + prohlídka školy), případně delší pobyt (škola v přírodě, tábor), ekovýlet nebo exkurzi. 

Mimo školy a školky fungující v Litvínově a EVVO dny pro 9. třídy, jsou výukové programy zpoplatněny 300 Kč/45 – 60 min + cestovní náklady lektora/doprava materiálu.

Ekologická stopa startuje

Ekologická stopa 2018

Soutěž je určena pro skupiny v počtu max. 5 žáků z 8. či 9. tříd

Přihlášení do soutěže

 • Do soutěže je možné se přihlásit do 31. března 2018 zasláním přihlášky na e-mail viana@humanitas.cz.
 • Do zprávy napište jméno a celou adresu školy, jméno zapojeného učitele/učitelky, kontaktní e-mail a telefon na něj/ni a jména a ročník zapojených žáků (max. 5 žáků z 8. či 9. tříd)

Zadání úkolů naleznete v následujících dokumentech

Vlastní průběh soutěže a plnění úkolů

 • Práce na soutěžních úkolech potrvá až do 25.května 2018

Zaslání výsledků

 • Do 25. května 2018 zašlou žákovské týmy výstupy své práce
 • Podrobnosti o zasílání výsledků budou později uvedeny v zadání úkolů po uzávěrce přihlášek

Závěrečná konference

 • Hodnocení jednotlivých soutěžních výstupů provede porota soutěže na Schole Humanitas
 • Představení všech výsledků proběhne na závěrečné konferenci, která se uskuteční při příležitosti Dne životního prostředí ( června 2018) v Litvínově ve Schole Humanitas.

Konference se zúčastní všechny přihlášené týmy, aby představily výsledky své práce

Život kolem nás 2018: zadání 2.kola úkolů

Soutěž Život kolem nás je opět zde. Korespondenční soutěž s ekologickou tématikou, se zajímavými úkoly, hádankami, doplňovačkami nebo křížovkami, testy či doplňovačkami.

STÁLE JE MOŽNÉ SE JEŠTĚ ZÚČASTNIT – POŠLETE S DRUHÝM KOLEM ODPOVĚDÍ NA ZADANÉ OTÁZKY TAKÉ ODPOVĚDI Z PRVNÍHO KOLA.

Zadání 2.kola soutěže

Život kolem nás 2018: zadání 1.kola úkolů

Soutěž Život kolem nás je opět zde. Korespondenční soutěž s ekologickou tématikou, se zajímavými úkoly, hádankami, doplňovačkami nebo křížovkami, testy či doplňovačkami.

V soutěži budou otázky k zamyšlení nad tím, jak se běžný člověk chová, jak pomáhá životnímu prostřední, co by mohl udělat pro jeho zlepšení, jak by mohl přírodě pomoci a ulehčit jí od škodlivých látek, ale i otázky o vodě, o odpadech o stravování nebo úkoly, doplňovačky, křížovky s přírodní tématikou, atd. Otázky soutěže souvisí s předměty prvouka, přírodověda a přírodopis, popř. občanská nauka nebo zeměpis, či školních seminářů zaměřených na poznávání životního prostředí a přírody.

Materiály ke stažení

Zadání zveřejňujeme v podobě dokumentu PDF ke stažení. Učitel si dokument stáhne a předá žákům ve třídě/třídním kolektivům. Je na vlastním zvážení učitele, zda-li zadá 1 nebo několik dokumentů třídě, úkoly rozdělí nebo bude vyplňovat úkoly každý ze žáků.

Zadání 1.kola soutěže

Týmový soutěž projekt „Ekologická stopa 2018“

Schola Humanitas v Litvínově a Centrum ekologické výchovy VIANA připravili pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ při příležitosti Dne životního prostředí (5. 6. 2018) odborně ekologický soutěžní projekt ve školním roce 2017/2018

„Ekologická stopa 2018“

Soutěž je určena pro skupiny v počtu max. 5 žáků z 8. či 9. tříd

Přihlášení do soutěže

 • Do soutěže je možné se přihlásit do 31. ledna 2018 zasláním přihlášky na e-mail viana@humanitas.cz.
 • Do zprávy napište jméno a celou adresu školy, jméno zapojeného učitele/učitelky, kontaktní e-mail a telefon na něj/ni a jména a ročník zapojených žáků (max. 5 žáků z 8. či 9. tříd)

Zadání úkolů

 • Po uzavření přihlášek bude na stránkách Viany vyvěšeno zadání úkolů, na kterých budou žáci samostatně pracovat.

Vlastní průběh soutěže a plnění úkolů

 • Práce na soutěžních úkolech potrvá až do 25.května 2018

Zaslání výsledků

 • Do 25. května 2018 zašlou žákovské týmy výstupy své práce
 • Podrobnosti o zasílání výsledků budou později uvedeny v zadání úkolů po uzávěrce přihlášek

Závěrečná konference

 • Hodnocení jednotlivých soutěžních výstupů provede porota soutěže na Schole Humanitas
 • Představení všech výsledků proběhne na závěrečné konferenci, která se uskuteční při příležitosti Dne životního prostředí ( června 2018) v Litvínově ve Schole Humanitas.

Konference se zúčastní všechny přihlášené týmy, aby představily výsledky své práce

Materiály ke stažení

Výtvarná a tvořivá soutěž „Kde bydlí zvířátka 2018?“

Vyhlašujeme výtvarnou a rukodělnou soutěž s názvem 

„Kde bydlí zvířátka 2018?“

pro děti mateřských škol a 1. tříd základních škol

Technické kategorie:

 • práce dvourozměrné – kresba, malba a grafika, kombinované techniky (vystřihovánky, papírové koláže…)
 • práce trojrozměrné – modurit, hlína, sádra, dřevo, kůže, umělé hmoty ..

Hlavní cenou pro vítěze je realizace zábavného ekologického programu. Těšit se ale můžete i na další atraktivní ceny.

UZÁVĚRKA PRO ZASLÁNÍ / PŘEDÁNÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ JE 30. 3. 2018

Adresa pro zaslání/předání výtvarných prací:

 • CEV VIANA, Schola Humanitas
 • Ukrajinská 379
 • 436 01 Litvínov

Díla budou vystaveny ve Schole Humanitas v rámci oslav Dne Země 21. 4. 2018

Fotografická soutěž pro všechny: „Když voda promluví 2018“

Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově

ve spolupráci s vodárenskými společnostmi

Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Povodí Ohře s. p.,

Vyhlašuje při příležitosti světového Dne vody 19.ročník fotografické soutěže s námětem

„Když voda promluví 2018“

Soutěžní kategorie

 • kategorie 1: žáci I. stupně základních škol
 • kategorie 2: žáci II. stupně základních škol, středních škol a učilišť
 • kategorie 3: veřejnost

formát fotografie: od velikosti 15 x 21 do maximálně 30 x 40 cm

počet soutěžních snímků: do soutěže je možné přihlásit maximálně 3 snímky jednoho autora, které nebyly dosud publikovány

uzávěrka soutěže: 5. 3. 2018

Fotografie musí!!! být na zadní straně označeny:

 • názvem fotografie
 • číslem kategorie soutěžícího,
 • datem vzniku fotografie,
 • jménem a adresou,
 • elektronickým a telefonickým kontaktem

Oceněné fotografie zůstávají v majetku pořadatele soutěže a vodárenských společností pro další využití. Ostatní fotografie budou zasílány zpět pouze v případě, že na zadní straně fotografií bude požadavek na vrácení uveden.

Fotografie zasílejte do 5. 3. 2017 na adresu: Centrum ekologické výchovy VIANA, Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01  Litvínov, tel.: 476 111 226

Vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům se uskuteční ve středu 21. března 2018 v 18 hodin v aule Scholy Humanitas.

!!! TĚŠIT SE MůŽETE NA ATRAKTIVNÍ CENY!!!