GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý celosvětový projekt zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni.

Ve školním roce 2022/23 má GLOBE program ve škole na starosti lektor CEV VIANA Ing. Michal Tarant

Studenti ze 109 zemí světa provádějí pozorování kvality životního prostředí ve svém okolí, výsledky odesílají prostřednictvím internetu do databáze v USA a porovnávají s profesionálními výsledky ze satelitů či studentskými výsledky ostatních účastníků.

V projektu GLOBE je k dispozici více než 20 praktických měření, která studenti provádějí na území 15×15 km v okolí své školy. Jedná se o měření v oblasti meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie. Školy mají navíc k dispozici satelitní snímek svého území, se kterým mohou pracovat v počítačovém programu. Jednotlivá měření a pozorování mají učitelé možnost zařadit do vzdělávacích oblastí a použít pro různé věkové kategorie žáků a studentů.

Jaká měření a pozorování se v rámci projektu ve Schole Humanitas provádí?

  • Každodenní meteorologická měření okamžité, maximální a minimální teploty, vlhkosti vzduchu, množství dešťových i sněhových srážek, pH srážek, pozorování oblačnosti, určování typů mraků
  • Hydrologická měření prováděná jednou týdně. Jedná se o odběr vzorku vody, měření pH vody, teploty, průhlednosti, konduktivity, rozpuštěného kyslíku ve vodě, dusičnanů a dusitanů, alkalinity.
  • Biometrická měření se provádí jedenkrát ročně. Na studijní ploše – čtverci o rozměrech 30×30 m – studenti zjišťují výšku a průměr dominantních a kodominantních druhů stromů, korunový zápoj a pokryvnost bylinného patra.
  • Schola Humanitas pokračovala v práci v rámci nově připravovaných měření v oblasti měření koloběhu uhlíku v atmosféře.

GLOBE je dlouhodobý projekt a význam naměřených dat s časem narůstá. Praktickým využitím dat v místě působení školy a různými doplňkovými aktivitami GLOBE naplňuje místní Agendu 21.

Myšlenku projektu GLOBE vyhlásil tehdejší víceprezident USA Al Gore v roce 1994. O rok později v dubnu, při příležitosti 25. výročí Dne Země, byl projekt GLOBE slavnostně zahájen. K projektu se přihlásilo 112 zemí z celého světa, 103 z nich podepsalo mezivládní dohodu a začalo pracovat. Jednou z těchto zemí byla i Česká Republika. Počet zemí zapojených do GLOBE se každoročně zvyšuje.

Měření realizovaná ve Schole Humanitas (v závislosti na účasti žáků školy)

poster-globe

Odkazy

Facebook