Dne 13.11.17 jsme navštívili sportovní základní školu v Litvínově, abychom si společně pověděly něco o tom, jak předejít tomu, aby se u nás neznečišťovalo ovzduší. Děti velmi toto téma zaujalo a měli spousty otázek. Bylo pro ně překvapivým zjištěním, že ani potištěné noviny bychom správně neměli pálit. Protože při jejich spalování se do vzduchu uvolňují toxické zplodiny. Vysvětlili jsme si, proč je pro nás důležitý mít vzduch čistý. Že k životu potřebujeme kyslík, který nám umí vyrábět pouze rostliny a stromy. K tomu jsme udělali menší pokus se svíčkou, kdy děti viděly že i svíčka k tomu aby mohla hořet, potřebuje vzduch. Zkusili jsme si zda dokážeme bez vzduchu vydržet a na chvilku jsme jej zkusili zadržet, abychom zjistili, že je pro nás opravdu důležitý. A nakonec dostaly děti za úkol domalovat stromy, které jsou zasažené kyselým deštěm.

Milé překvapení ze ZŠ v Ruské ulici.

Žáci třídy 5. B z Litvínovské základní školy v Ruské nám přichystali nečekané překvapení. V kanceláři se nám totiž sešlo 11 překrásných obrázků, které jen dokazují, jaký ohlas měl nedávno realizovaný program Naše zahrada. Děti dostaly úkol nakreslit zahradu svých snů, ale jelikož nám v hodině nezbylo dost času, mnohé děti si úkol odnesly domů a svá díla tam dovedly do finální podoby. Jen pohleďte sami, nechtěli byste takové zahrádky mít i doma? My tedy ano 🙂

3. ZŠ Litvínov – Les a Statek

Tři třídy prvňáčků s námi zažily výlet do lesního království. Poslouchali jsme zvuky přírody a povídali si o obyvatelích lesa a jejich způsobu života. A protože je podzim, připomněli jsme si krásu barevného listí s omalovánkami. Mnohé děti při vybarvování popustily uzdu své fantazii natolik, že jejich listy hýřily všemi barvami, které měly k dispozici. Kdo byl hotov, mohl ještě kreslit podzimní les se zvířátky, které v něm žijí.

Poslední hodinu jsme měli s 2.B, se kterou jsme si povídali o životě na statku a bavili se u zábavných her.

3.11 jsme opět navštívili ZŠ v Janově 4.A a 4.B. Tentokrát jsme si povídali o tom, proč je důležitá voda v lesích a v krajině. Děti si takovou krajinu zkusili i namalovat. A nakonec děti dostali obrázek zmateného lesa, kde byly obrázky různých živočichů a rostlin namalované špatně a děti museli poznat co je správně a co je špatně. Byli opravdu šikovní a chyby našli úplně všechny.

Projektový den na ZŠ Janov.

Projektový den na Janovské základní škole hostil i lektory z Viany, kteří se zde věnovali takřka celému prvnímu stupni. Zatímco v jedné třídě se na lesním programu děti učily poznávat jeho obyvatele podle zvuků a hádaly, kde který obyvatel lesa bydlí, druhá skupina si povídala o koloběhu vody v přírodě a v domácnostech. Krom povídání ale přišlo na řadu i kreslení. Děti hledaly skryté objekty z lesa, či kreslily vlastní „kapičkový kolotoč“.

ZSŠ a PŠ Litvínov – Zahrada

 

Dnes jsme navštívili základní školu speciální v Litvínově. Sešly se nám děti hned z pěti skupin, ale je nutno vyzdvihnout, že jim společná hodina při programu Zahrada nečinila sebemenší obtíže. Výborně spolupracovaly a spoustu toho samy věděly. V druhé části programu, kdy dostaly za úkol kreslit zahradu svých snů, se skutečně vytáhly. Tolik barev, kterými se rozehrály jejich výkresy, jsme už dlouho neviděli. Někteří nejen kreslili stromy obsypané ovocem, zeleninové záhonky a květiny, ale i třeba skleník, bylinkovou spirálu, či hmyzí hotel, zkrátka věci, které znají nejen ze zahrad svých rodičů, ale třeba i ze školní zahrady

.

ZŠ Litvínov – Janov, Zahrada

Znovu jsme dnes zavítali do Janovské základní školy, abychom se se čtvrťáky věnovali zajímavému tématu Zahrada. S dětmi jsme si pověděli o rostlinách a zvířeně, se kterou se na zahradě můžeme běžně setkat, ukázali si, jaké druhy zahrad vlastně můžeme mít a na závěr si i každý z žáků jednu takovou zahradu snů sám nakreslil. Výsledky byly velmi krásné a rozhodně nám udělalo radost s jakým nadšením se žáci věnovali zadaným úkolům.

ZŠ Litvínov- Janov, Žabí skok

Janovskou základní školou se dvacátého října rozléhalo žabí kvákání. Čtyři třídy se totiž účastnili našeho povídání o žábách a dalších obyvatelích rybníka. Vysvětlili jsme si čím jsou žby v přírodě nejvíc ohrožené a jak je můžeme chránit, smáli jsme se a žasli u žabího kvízu a na závěr si i zahráli na žáby, snažící se přejít frekventovanou silnici, po které jezdí auta. Dlužno podotknout, že u hry na žabí podchod jsme utrpěli nesrovnatelně nižší ztráty.