Mš Gorkého Litvínov – program Mraveneček

Podzimní výprava do lesa s dětmi z MŠ Bezručova Litvínov se velice vydařila. Bylo vidět, že ani trochu vlhké listí děti nezastaví od skotačení a tak jsme se spolu s třídou předškoláků vypravili povědět si něco o mravenci do příjemných doubrav na kraji města. Program se velmi brzy přirozeně zvrhnul v badatelský workshop, kde všechny děti lektory doslova bombardovaly otázkami typu: „Co to tady roste?“ „Proč je ta houba na klacku oranžová?“ „Co to tady leze za červíka?“ či „Vyroste z duběnky nový strom?“
Takováto zvídavost nám udělala nesmírnou radost a pramálo vadilo že se děti rozprskly do menších skupinek, kde se každá věnovala jiné „výzkumné“ činnosti. Někoho zajímalo co se to kroutí v zemi pod listím, jiný nám přinesl ukázat žalud, ze kterého vyrůstal semenáček dubu, další dítě se zase podivovalo nad listem, který byl celý hnědý až na jeden jasně zelený proužek na čepeli. Během pobíhání po lese se ale přeci jen děti něco málo dověděli o mravencích, stavbě jejich těla i způsobu života. Postavili jsme si z klacíků a větviček vlastní mraveniště a dokonce i udělali živí mravenčí most.

Jelení stezka 2017

Soutěž Jelení stezka se velmi líbila.

V úterý 11.10.2017 na části Tesařovy cesty pořádalo Centrum ekologické výchovy VIANA pod záštitou Scholy Humanitas hravé soutěžní dopoledne s názvem Jelení stezka. Na tuto akci se přihlásilo celkem 24 žákovských kolektivů z Litvínovských a Mezibořských škol a školek. Celkem se tedy zdejšími krásnými lesy prošlo na 340 dětí, jejichž úkolem bylo navštívit vytvořené zastávky a na nich vyřešit zadané úkoly. Pod šumícími korunami stromů tak děti nejen namáhali hlavičky při řešení rébusů s lesní tématikou, či lovily v paměti předměty ve známé Kimově hře, ale i se notně vyskákaly při pohybových aktivitách, jako byla hra na brtníka, kdy lezly po stromech a schovávaly se v mlází, či procházení provazovým bludištěm poslepu. Právě tato hra slavila, spolu s prohazováním šišek tlamou rozlíceného medvěda, či hádáním zvířecích zvuků, největší úspěch. Dohromady zde bylo připraveno 11 zastavení, na kterých se návštěvníkům Stezky věnovali studenti a studentky prvních tří ročníků Scholy Humanitas. Děti dokončily celou cestu veselé a plné nevšedních dojmů. Stejně jako většina z nich, i my se těšíme opět v příštím roce na shledanou při dalším ročníku Jelení stezky.

Stateček v Mš Parník

Počasí nám dnes nepřálo a tak jsme s předškolními dětmi z Litvínovské MŠ Parník nešli ven, nýbrž jsme zůstali ve třídě a povídali si o životě na statku. K čemu nám statky jsou? Kdo a co tam žije? A pěstuje se tam taky něco? A kdo toho sní více – lidé, či zvířata? Co kde bydlí? Jak se říká mamince kuřátek, co tu běhají na dvorku? A z čeho se vlastně vyrábí chleba? Jak se vyvíjí kuřátko ve vajíčku a jak poznáme osla od koně, tyto a mnohé další otázky dnes pomohly děti zodpovědět a tak aspoň na chvíli nemusely myslet na to, že dnes dopoledne nemohou na zahradu.

Program Šup do koše v ZŠ Bílina v Lidické ulici

V pondělí byl pro Vianu velký den, neboť jsme byli pozváni do Bíliny na základní školu Lidická, abychom zde šesti třídám pověděli o odpadech. Šest hodin v kuse povídat o tak složité věci sice bylo vyčerpávající, ale s pomocí šikovných žáků ze třetích, čtvrtých a pátých tříd nám celý den uběhl jako voda. Děti se dozvěděly, že odpadky nekončí jen na skládce a že ne vše jde vytřídit. Sami žáci pak přicházeli s nápady jak využít něco, co se lehce mohlo stát odpadem, ale díky šikovným rukám se tak nemusí stát.

Š

Program Do lesíčka do lesa v Mš Na skalce Litvínov

Plánovanou procházku lesem spolu s dětmi z MŠ Na Skalce z Litvínova nám sice překazil déšť, ale když nemůže lektor Viany do lesa, přijde les s lektorem do školky. Děti se tak i přes nepřízeň počasí mohly zaposlouchat do zvuků přírody a též si mohly osahat některé přírodniny, jež se schovávaly v sáčcích. Největší úspěch měly jako tradičně i plyšáci. Na shledanou příště a snad s vlídnějším počasím, ať si můžeme zaskotačit i v přírodě.

Podzimní procházka lesem s Vianou.

Podzimní procházka lesem s Vianou Dnes jsme navštívili MŠ Bezručova v Litvínově. S dětmi a učitelkami jsme šli na procházku do lesa, kde jsme si na začátku pověděli o tom, jak se v lese správně chovat, co se může a co ne. Při procházce jsme objevili mnoho zajímavých věcí, prohlíželi si hemžení broučků na zemi, i poslouchali zvuky lesa. Děti velmi bavila hra, při které hledaly různé věci, které můžeme najít v lese. Na závěr programu jsme se ještě zabavili Kimovou hrou, která dětem šla přímo úžasně.

Výtvarně/fotografická soutěž v Mostě

Skautské středisko v Mostě vyhlašuje v rámci celostátní skautské akce „Umělecká šestka“ ve spolupráci s CEV VIANA výtvarnou a fotografickou soutěž pro děti ve věku 6-11 let z široké veřejnosti na téma Moje město, můj domov! Podmínky účasti najdete v přiloženém plakátu. Vyvrcholením soutěže bude společná vernisáž všech děl, která se bude konat v sobotu 4. 11. v Mostě! Budeme se těšit na různorodé výtvory o vašich městech a zároveň vás rádi uvidíme na vernisáži všech soutěžních děl!! 

Programová nabídka aktivit na školní rok 2017/18 – podzim

S nadcházejícím školním rokem jsme připravili aktualizovanou a inovovanou nabídku výukových a vzdělávacích programů s ekologickou tématikou, regionální exkurze, projektové dny pro Vaši školu nebo realizace environmentálních dnů ve Schole Humanitas, zapojení do soutěží a dalších projektů. To vše přinášíme a připravujeme pro realizaci v následujícím podzimní období (tj. minimálně do konce prosince 2017).

V případě, že Vás naše nabídka (kterou naleznete níže ke stažení) zaujme, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Preferujeme a doporučujeme k realizaci tuto nabídku. V případě, že máte zájem o jiné vzdělávací programy, kontaktujte nás, určitě se domluvíme.

Objednávání aktivit

Pro objednávku Vámi vybraných aktivit použijte objednávkový formulář (excelpdf), který najdete na těchto webových stránkách v sekci/na stránce „OBJEDNÁVKY“. Formulář slouží jako objednávka, vyplňte jej a zašlete elektronicky na adresu viana@humanitas.cz. Následně se Vám ozveme a nabídneme termíny pro realizaci vybraných aktivit. Ty si potvrdíme a pak již dorazíme na Vámi vybraný program nebo aktivitu.

Hodnocení realizovaných akcí

Budeme rádi za zpětnou vazbu. Jak se Vám líbil náš program? Co mu chybělo? Co bylo zajímavé? Spustili jsme možnost ohodnotit výukový program realizovaný ve vaší škole či třídě. Pomozte nám zlepšit kvalitu nabízených výukových a vzdělávacích programů k Vaší spokojenosti. Budeme rádi za veškeré názory, náměty, nápady a připomínky. Děkujeme! Hodnotící formulář najdete na těchto webových stránkách v sekci „HODNOCENÍ“.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme prima léto! Těšíme se příští rok

Tým lektorů CEV VIANA přeje všem dětem, učitelům a spolupracovníkům vydařené a inspirativní léto, ideálně okořeněné odpočinkem a příjemnými zážitky!

Ve školním roce 2016/17 jsme pro váš připravili nabídku více jak čtyřicítky vzdělávacích programů, soutěžních projektů, exkurzí nebo aktivit spojených s environmentálními dny a oslavami. Našich akcí se v letošním školním roce zúčastnilo více jak 3500 účastníků. Vzdělávací programy jsme realizovali na desítkách škol v celém kraji i mimo něj v souhrnné délce 8000 lektorských hodin.

Děkujeme vám za dlouhodobou a trvalou důvěru!