VIANA projde certifikačním auditem

Dva roky poté, co CEV VIANA získala certifikát poskytovatele EVVO jsme požádali o prodloužení na další 4 roky. Tak nám držte palce!

Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v růstu kvality jejich služeb. Kritéria certifikace pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Ty organizace, které splňují stanovená kritéria, mohou získat certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí proškolených auditorů.

Programová nabídka aktivit EVVO pro školní rok 2018/2019

Milé paní učitelky a páni učitelé (nejen) v mateřských a základních školách, připravili jsme pro Vás a Vaše děti nabídku aktivit ekologické výchovy pro školní rok 2018/2019. A v letošním roce jsme ji, zejména díky podpoře Ústeckého kraje, výrazně inovovali, jak obsahem, metodou a zaměřením, tak především způsobem realizace, který je směřován zejména do venkovního prostředí. V rámci nabídky témat je vždy v realizované aktivitě zahrnuta nějaká hra, vzdělávací a rozvojová aktivita, tvoření, skládání, spojování atd., nebo je celý program jen praktický, názorný a vnáší do výuky nové poznatky, procvičení apod., neboť prožitky jsou naším hlavním nástrojem ve snaze podpořit v žácích zájem o životní prostředí a odpovědné chování.

Těšíme se k vám nebo vás zveme k nám, do Scholy Humanitas, na EVVO den (více témat + prohlídka školy), případně delší pobyt (škola v přírodě, tábor), ekovýlet nebo exkurzi. 

Mimo školy a školky fungující v Litvínově a EVVO dny pro 9. třídy, jsou výukové programy zpoplatněny 300 Kč/45 – 60 min + cestovní náklady lektora/doprava materiálu.

Programová nabídka na školní rok 2018/2019

Milé paní učitelky a páni učitelé (nejen) v mateřských a základních školách, připravili jsme pro Vás a Vaše děti nabídku aktivit ekologické výchovy pro školní rok 2018/2019. A v letošním roce jsme ji, zejména díky podpoře Ústeckého kraje, výrazně inovovali, jak obsahem, metodou a zaměřením, tak především způsobem realizace, který je směřován zejména do venkovního prostředí. V rámci nabídky témat je vždy v realizované aktivitě zahrnuta nějaká hra, vzdělávací a rozvojová aktivita, tvoření, skládání, spojování atd., nebo je celý program jen praktický, názorný a vnáší do výuky nové poznatky, procvičení apod., neboť prožitky jsou naším hlavním nástrojem ve snaze podpořit v žácích zájem o životní prostředí a odpovědné chování.

Těšíme se k vám nebo vás zveme k nám, do Scholy Humanitas, na EVVO den (více témat + prohlídka školy), případně delší pobyt (škola v přírodě, tábor), ekovýlet nebo exkurzi. 

V případě, že Vás naše nabídka pro školní rok 2018/19 (kterou naleznete níže ke stažení) zaujme, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Preferujeme a doporučujeme k realizaci tuto nabídku. V případě, že máte zájem o jiné vzdělávací programy, kontaktujte nás, určitě se domluvíme.

Mimo školy a školky fungující v Litvínově a EVVO dny pro 9. třídy, jsou výukové programy zpoplatněny 300 Kč/45 – 60 min + cestovní náklady lektora/doprava materiálu.

OBJEDNÁVÁNÍ AKTIVIT

Pro objednávku Vámi vybraných aktivit použijte objednávkový formulář pro školní rok 2018/19 (excelpdf), který najdete na těchto webových stránkách v sekci/na stránce „OBJEDNÁVKY“. Formulář slouží jako objednávka, vyplňte jej a zašlete elektronicky na adresu viana@humanitas.cz. Následně se Vám ozveme a nabídneme termíny pro realizaci vybraných aktivit. Ty si potvrdíme a pak již dorazíme na Vámi vybraný program nebo aktivitu.

Dne 13.11.17 jsme navštívili sportovní základní školu v Litvínově, abychom si společně pověděly něco o tom, jak předejít tomu, aby se u nás neznečišťovalo ovzduší. Děti velmi toto téma zaujalo a měli spousty otázek. Bylo pro ně překvapivým zjištěním, že ani potištěné noviny bychom správně neměli pálit. Protože při jejich spalování se do vzduchu uvolňují toxické zplodiny. Vysvětlili jsme si, proč je pro nás důležitý mít vzduch čistý. Že k životu potřebujeme kyslík, který nám umí vyrábět pouze rostliny a stromy. K tomu jsme udělali menší pokus se svíčkou, kdy děti viděly že i svíčka k tomu aby mohla hořet, potřebuje vzduch. Zkusili jsme si zda dokážeme bez vzduchu vydržet a na chvilku jsme jej zkusili zadržet, abychom zjistili, že je pro nás opravdu důležitý. A nakonec dostaly děti za úkol domalovat stromy, které jsou zasažené kyselým deštěm.

Milé překvapení ze ZŠ v Ruské ulici.

Žáci třídy 5. B z Litvínovské základní školy v Ruské nám přichystali nečekané překvapení. V kanceláři se nám totiž sešlo 11 překrásných obrázků, které jen dokazují, jaký ohlas měl nedávno realizovaný program Naše zahrada. Děti dostaly úkol nakreslit zahradu svých snů, ale jelikož nám v hodině nezbylo dost času, mnohé děti si úkol odnesly domů a svá díla tam dovedly do finální podoby. Jen pohleďte sami, nechtěli byste takové zahrádky mít i doma? My tedy ano 🙂

3. ZŠ Litvínov – Les a Statek

Tři třídy prvňáčků s námi zažily výlet do lesního království. Poslouchali jsme zvuky přírody a povídali si o obyvatelích lesa a jejich způsobu života. A protože je podzim, připomněli jsme si krásu barevného listí s omalovánkami. Mnohé děti při vybarvování popustily uzdu své fantazii natolik, že jejich listy hýřily všemi barvami, které měly k dispozici. Kdo byl hotov, mohl ještě kreslit podzimní les se zvířátky, které v něm žijí.

Poslední hodinu jsme měli s 2.B, se kterou jsme si povídali o životě na statku a bavili se u zábavných her.

3.11 jsme opět navštívili ZŠ v Janově 4.A a 4.B. Tentokrát jsme si povídali o tom, proč je důležitá voda v lesích a v krajině. Děti si takovou krajinu zkusili i namalovat. A nakonec děti dostali obrázek zmateného lesa, kde byly obrázky různých živočichů a rostlin namalované špatně a děti museli poznat co je správně a co je špatně. Byli opravdu šikovní a chyby našli úplně všechny.

Projektový den na ZŠ Janov.

Projektový den na Janovské základní škole hostil i lektory z Viany, kteří se zde věnovali takřka celému prvnímu stupni. Zatímco v jedné třídě se na lesním programu děti učily poznávat jeho obyvatele podle zvuků a hádaly, kde který obyvatel lesa bydlí, druhá skupina si povídala o koloběhu vody v přírodě a v domácnostech. Krom povídání ale přišlo na řadu i kreslení. Děti hledaly skryté objekty z lesa, či kreslily vlastní „kapičkový kolotoč“.