Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově je certifikovaným poskytovatelem EVVO. Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v růstu kvality jejich služeb. Kritéria certifikace pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Ty organizace, které splňují stanovená kritéria, mohou získat certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí proškolených auditorů.
Posláním ekologického centra VIANA je umocňovat kladný osobní vztah dětí a veřejnosti k životnímu prostředí prostřednictvím pozitivních prožitků a kontaktu s přírodou. Chceme aktivním objevováním environmentálních souvislostí rozvíjet povědomí a následně i odpovědnost za své okolí a tím přispět ke kvalitnějším vztahům a životu nás všech.
„VIANA dlouhodobě nabízí široké množství aktivit v rámci své programové nabídky a do jisté míry jsme si začali uvědomovat, že trochu stagnujeme. Chtěli jsme se někam posunout, otevřít obzory, nechat nahlédnout někoho pod naší pokličku. Proto jsme se přihlásili do certifikace. Příprava podkladů nám dala hodně zabrat, ale stálo to za to. Museli jsme si uvědomit co, proč, jak, kým a s jakým dopadem vlastně děláme a nabízíme. Hodně jsme ocenili zpracované podklady pro certifikační proces, návodné otázky a kritéria. A již ta samotná příprava pro nás byla neocenitelná. Od procesu certifikace jsme si nejvíce slibovali podnětů ze zpětné vazby, kterou jsme získali. Díky tomu budeme mít v dalších letech podklady k zlepšení své nabídky a činnosti“. Ing. Michal Tarant.
Certifikát platný do června 2027.
Certifikát, který byl platný do února 2023, kdy jsme požádali o prodloužení a úspěšně prošli následným (v pořadí již druhým) auditem.
Certifikát, který byl platný do listopadu 2018, kdy jsme požádali o prodloužení a úspěšně prošli následným auditem.

Facebook