VIANA úspěšně prošla certifikačním auditem a získala osvědčení do roku 2023

V listopadu 2018 prošlo ekologické centrum VIANA při Schole Humanitas v Litvínově certifikačním auditem. Úspěšně! 

Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v růstu kvality jejich služeb. Kritéria certifikace pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Ty organizace, které splňují stanovená kritéria, mohou získat certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí proškolených auditorů.

Organizace, která pracuje na své kvalitě, může certifikaci a její součásti využít dvěma způsoby:

1. Sebehodnocení (bez certifikátu)

Při tvorbě systému vznikla sada kritérií, indikátorů a dalších námětů rozdělených do 4 oblastí, které autoři systému identifikovali jako předpoklady (standardy) kvalitního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Materiál obsahující tyto standardy je možné využívat například pro sebehodnocení, při tvorbě programů, nastavování procesů v organizaci apod. 

2. Certifikace

Organizace, která vyhodnotí, že splňuje požadavky pro certifikaci, může podat přihlášku a projít auditem. V auditu dostane podrobnou zpětnou vazbu z posouzení dokumentů a z celodenní návštěvy organizace od dvojice zkušených auditorů. V případě splnění podmínek získá certifikát.

VIANA projde certifikačním auditem

Dva roky poté, co CEV VIANA získala certifikát poskytovatele EVVO jsme požádali o prodloužení na další 4 roky. Tak nám držte palce!

Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v růstu kvality jejich služeb. Kritéria certifikace pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Ty organizace, které splňují stanovená kritéria, mohou získat certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí proškolených auditorů.

Projekt EKOUK byl úspěšně ukončen

Cílem projektu bylo přivést „vědu a poznání“ v zábavné a atraktivní formě do škol. Projekt EKOUK byl od začátku koncipován tak, aby „věda a vzdělání přijelo“ přímo za žáky. Lektoři CEV VIANA připravili a v realizačním období uskutečnili vzdělávací programy zaměřené na popularizaci ekologických a environmentálních témat s důrazem na uvědomění si společenské odpovědnosti každého z nás k nutnosti ochrany přírody, ovzduší, krajiny a biodiverzity, trvale udržitelné budoucnosti. Za dobu realizace projektu byly připraveny programy „Dýcháš, dýchám, dýcháme“, „Naše příroda“, „Les a voda v krajině“ a „Odpad kolem nás.“ Témata vzdělávacích programů zaměřena na přírodu Ústeckého kraje, přírodní zajímavosti nebo se týkají problematiky regionálních problémů – péči o lesní a vodní ekosystémy, nakládání s odpady. Pro tyto programy byly vytvořeny nebo inovovány a dokoupeny metodické pomůcky a materiály pro účastníky vzdělávacích programů. Sestavení témat vychází z dlouhodobé poptávky škol, kde CEV Viana již 20 let praktikuje EVVO. Výběr programů odpovídá zaměření Výzvy 2017 Programu rozvoje eko-agro oblastí v UK v období 2017-2020, příloha B1, dotační titul č.1, bod 1.2.

Smyslem a cílem projektu bylo získat finančních prostředky pro zakoupení a inovaci nových didaktickým pomůcek umožňujících zatraktivnění připravovaných témat a realizovat přitažlivé  environmentální programy pro pokud možno co nejširší spektrum škol a školských zařízení v regionu Ústeckého kraje.

CEV VIANA za dobu realizace projektu EKOUK zajistila tyto kvantitativní výstupy:

  • Vytvořeny nebo inovovány byly 4 vzdělávací programy
  • Vzdělávací programy byly realizovány od září do října v 10 školách nebo školkách
  • Celkem se vzdělávacích programů zúčastnilo 1614 dětí

Vzdělávací programy odpovídají podmínkám a obsahům RVP, resp. jednotlivých ŠVP. Centrum ekologické výchovy VIANA je držitelem Certifikátu systému certifikace poskytovatelů EVVO č. 2017-13, v rámci jehož je kladen důraz na obsah vzdělávacích aktivit a využívání pomůcek.

Programová nabídka aktivit na školní rok 2017/18 – podzim

S nadcházejícím školním rokem jsme připravili aktualizovanou a inovovanou nabídku výukových a vzdělávacích programů s ekologickou tématikou, regionální exkurze, projektové dny pro Vaši školu nebo realizace environmentálních dnů ve Schole Humanitas, zapojení do soutěží a dalších projektů. To vše přinášíme a připravujeme pro realizaci v následujícím podzimní období (tj. minimálně do konce prosince 2017).

V případě, že Vás naše nabídka (kterou naleznete níže ke stažení) zaujme, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Preferujeme a doporučujeme k realizaci tuto nabídku. V případě, že máte zájem o jiné vzdělávací programy, kontaktujte nás, určitě se domluvíme.

Objednávání aktivit

Pro objednávku Vámi vybraných aktivit použijte objednávkový formulář (excelpdf), který najdete na těchto webových stránkách v sekci/na stránce „OBJEDNÁVKY“. Formulář slouží jako objednávka, vyplňte jej a zašlete elektronicky na adresu viana@humanitas.cz. Následně se Vám ozveme a nabídneme termíny pro realizaci vybraných aktivit. Ty si potvrdíme a pak již dorazíme na Vámi vybraný program nebo aktivitu.

Hodnocení realizovaných akcí

Budeme rádi za zpětnou vazbu. Jak se Vám líbil náš program? Co mu chybělo? Co bylo zajímavé? Spustili jsme možnost ohodnotit výukový program realizovaný ve vaší škole či třídě. Pomozte nám zlepšit kvalitu nabízených výukových a vzdělávacích programů k Vaší spokojenosti. Budeme rádi za veškeré názory, náměty, nápady a připomínky. Děkujeme! Hodnotící formulář najdete na těchto webových stránkách v sekci „HODNOCENÍ“.

 

Globe Games 2017 v Moravských Budějovicích

Žáci Litvínovské Scholy Humanitas se minulý týden zúčastnili již 20. ročníku každoročně pořádané akce GLOBE Games v Moravských Budějovicích. Jedná se o setkání studentů a učitelů ze základních a středních škol z celé České republiky a i ze zahraničí, kde si navzájem představují své výzkumné projekty, na nichž v uplynulém roce bádali v rámci mezinárodního programu GLOBE. Tato setkání jsou krom studentské konference doplňována i doprovodným programem, jež má nejen prověřit šikovnost studentů, ale i je zábavnou formou naučit nové postupy, které poté se svými učiteli mohou zapojit do vlastní badatelské činnosti. GLOBE Games jsou však také o zábavě a sdílení dobré nálady a tak přišlo na řadu i opékání buřtů u táboráku, terénní hra s hledáním pokladu, či tradiční koulení nafukovací planety od základní školy TGM před kostel sv. Jiljí, kde se poté odehrály studentské trhy. Na nich školy mohly předvést veřejnosti nejen čemu se věnují v rámci programu GLOBE, ať už se jedná o meteorologii, hydrologii, či fenologii, ale i jiným tématům, jako je třeba ochrana želv, či popularizace různých méně známých druhů luštěnin.

Tajný život města

Čtveřice našich studentů byla vyslána dne 28. března do Ústí nad Labem, aby se zúčastnila motivačního semináře v rámci programu Tajný život města. Během tohoto projektu budou spolu se svými spolužáky, a rovněž s žáky jiných škol z celé České republiky a Slovenka, vytvářet rozsáhlou databázi volně rostoucích dřevin a bylin, jež se nachází ve městech a jejich blízkosti. Smyslem jejich práce je zdokumentovat biodiverzitu míst kde žijí a studují a zároveň tím napomoci široké veřejnosti zprostředkováním informací co kolem nich roste, případně zda některé druhy rostlin nejsou chráněné.

Soutěžní projekt „4 živly u nás doma“ zaujal

Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově letos opět pořádá soutěže nebo různé projekty pro veřejnost. Jedním ze soutěžních projektů pro žáky 2.stupně ZŠ jsou „4 živly u nás doma.“

Soutěžní projekt je určen pro týmy žáků 2. stupně základních škol a klade si za cíl upozornit na vlivy lidského chování na naši planetu. Žákovské týmy jsou zapojeni v celkem 4 kolech – vždy je kolo zaměřené na jeden z přírodních živlů.

První kolo má více jak šedesátka týmů z celé republiky již za sebou, bylo věnováno vodě. Žáci pomocí kalkulačky spotřeby vody počítali týdenní spotřebu vody ve svých domácnostech, dále porovnávali své výsledky s průměrnými daty v ČR. Součástí prvního úkolu bylo také vymyslet škálu možných opatření, která by byla jednoduše realizovatelná a aplikovatelná doma nebo ve škole a vedoucí ke snížení spotřeby vody. Jednotlivé týmy se také zabývali celkovými výdaji (a porovnávali mezi sebou), na základě spotřeby, za vodu ve svých domácnostech. Veškeré zpracované informace pak bylo nutné zpracovat na velký plakát za pomocí originálních výtvarných technik. Některé z nich lze vidět na následujících fotkách. Plakát zůstal ve škole k inspiraci dalších spolužáků, do VIANA zaslali žáci fotografii svého týmu při své badatelské činnosti.

Druhé kolo ještě běží a je věnováno ovzduší. Těšíme se na všechny výtvory a práce.

Pomozte nám s podporou našeho projektu – HLASUJTE! Díky!

Chceme rozšířit stávající geologický a dendrologický park ve volně přístupném okolí střední odborné školy pro ochranu a obnovu životního prostředí Scholy Humanitas o interaktivní hmyzí centrum s bylinnou spirálou, které bude sloužit jako nástroj názorné ekologické výchovy pro školy i širokou veřejnost. K hmyzímu centru budou sestaveny atraktivní hravé výukové programy s lektorem zaměřené na hmyz a rostliny.

Hlasujte zde!

Jak na to:

  • Kliknete na tento odkaz: http://www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta
  • Najdete si Ústecký kraj v mapce, kliknete
  • Následně kliknete na tlačítko „HLASOVAT“ u projektu: Interaktivní hmyzí centrum s bylinkovou spirálou pro ekovýchovu

Pro hlasování to bude vyžadovat Váš e-mail (pracovní, jiný….) a následně skrze zprávu zaslanou do e-mailu potvrzení Vašeho hlasu.

Celý „proces“ netrvá ani 2 minuty.

Díky předem za Váš hlas i za pomoc se šířením této zprávy dále! Divokou kartu získá projekt s nejvyšším počtem nasbíraných hlasů.