VIANA úspěšně prošla certifikačním auditem a získala osvědčení do roku 2023

V listopadu 2018 prošlo ekologické centrum VIANA při Schole Humanitas v Litvínově certifikačním auditem. Úspěšně! 

Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v růstu kvality jejich služeb. Kritéria certifikace pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Ty organizace, které splňují stanovená kritéria, mohou získat certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí proškolených auditorů.

Organizace, která pracuje na své kvalitě, může certifikaci a její součásti využít dvěma způsoby:

1. Sebehodnocení (bez certifikátu)

Při tvorbě systému vznikla sada kritérií, indikátorů a dalších námětů rozdělených do 4 oblastí, které autoři systému identifikovali jako předpoklady (standardy) kvalitního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Materiál obsahující tyto standardy je možné využívat například pro sebehodnocení, při tvorbě programů, nastavování procesů v organizaci apod. 

2. Certifikace

Organizace, která vyhodnotí, že splňuje požadavky pro certifikaci, může podat přihlášku a projít auditem. V auditu dostane podrobnou zpětnou vazbu z posouzení dokumentů a z celodenní návštěvy organizace od dvojice zkušených auditorů. V případě splnění podmínek získá certifikát.

VIANA projde certifikačním auditem

Dva roky poté, co CEV VIANA získala certifikát poskytovatele EVVO jsme požádali o prodloužení na další 4 roky. Tak nám držte palce!

Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v růstu kvality jejich služeb. Kritéria certifikace pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Ty organizace, které splňují stanovená kritéria, mohou získat certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí proškolených auditorů.

Projekt EKOUK byl úspěšně ukončen

Cílem projektu bylo přivést „vědu a poznání“ v zábavné a atraktivní formě do škol. Projekt EKOUK byl od začátku koncipován tak, aby „věda a vzdělání přijelo“ přímo za žáky. Lektoři CEV VIANA připravili a v realizačním období uskutečnili vzdělávací programy zaměřené na popularizaci ekologických a environmentálních témat s důrazem na uvědomění si společenské odpovědnosti každého z nás k nutnosti ochrany přírody, ovzduší, krajiny a biodiverzity, trvale udržitelné budoucnosti. Za dobu realizace projektu byly připraveny programy „Dýcháš, dýchám, dýcháme“, „Naše příroda“, „Les a voda v krajině“ a „Odpad kolem nás.“ Témata vzdělávacích programů zaměřena na přírodu Ústeckého kraje, přírodní zajímavosti nebo se týkají problematiky regionálních problémů – péči o lesní a vodní ekosystémy, nakládání s odpady. Pro tyto programy byly vytvořeny nebo inovovány a dokoupeny metodické pomůcky a materiály pro účastníky vzdělávacích programů. Sestavení témat vychází z dlouhodobé poptávky škol, kde CEV Viana již 20 let praktikuje EVVO. Výběr programů odpovídá zaměření Výzvy 2017 Programu rozvoje eko-agro oblastí v UK v období 2017-2020, příloha B1, dotační titul č.1, bod 1.2.

Smyslem a cílem projektu bylo získat finančních prostředky pro zakoupení a inovaci nových didaktickým pomůcek umožňujících zatraktivnění připravovaných témat a realizovat přitažlivé  environmentální programy pro pokud možno co nejširší spektrum škol a školských zařízení v regionu Ústeckého kraje.

CEV VIANA za dobu realizace projektu EKOUK zajistila tyto kvantitativní výstupy:

  • Vytvořeny nebo inovovány byly 4 vzdělávací programy
  • Vzdělávací programy byly realizovány od září do října v 10 školách nebo školkách
  • Celkem se vzdělávacích programů zúčastnilo 1614 dětí

Vzdělávací programy odpovídají podmínkám a obsahům RVP, resp. jednotlivých ŠVP. Centrum ekologické výchovy VIANA je držitelem Certifikátu systému certifikace poskytovatelů EVVO č. 2017-13, v rámci jehož je kladen důraz na obsah vzdělávacích aktivit a využívání pomůcek.

Program Šup do koše v ZŠ Ruská v Litvínově.

Dnešní první návštěva na základní škole v Ruské ulici v Litvínově se točila kolem tématu odpadů a to rovnou v dvouhodinovce. S pátou bé jsme probrali vznik odpadů a jeho předcházení, třídění, i další využívání. Vrcholem návštěvy pak byl skupinový workshop, jehož výstupem byly plakátové kampaně, kterými žáci chtěli upozornit nevědomé lidi na problematiku černých skládek, nedůsledného třídění a pálení odpadů v domácnostech. Některé skupiny tato témata pojala spíše informativně a osvětově, zatímco jiné si nebraly servítky a přes statisícové pokuty navrhovaly i doživotí pro znečišťující recidivisty. Uvidíme, z kolika z nich se v budoucnu stanou budoucí zákonodárci a ochránci přírody, v této třídě to vypadá velmi nadějně.

Program Do lesíčka v Mš Přemyslovců Louny

Již potřetí nás dnes přivítali v Mš Přemyslovců v Lounech, kde jsme nejmenším dětem povídali o životě v lese. Jelikož ho mají od školky daleko, museli jsme ho přinést s sebou. Děti tak hádaly která zvířata se skrývají za zvuky a světe div se, šlo jim to tak dobře jako leckterému dospělému. I u hmatových pytlíků byli všichni velice úspěšní. Dnešní návštěva byla moc příjemnou tečkou za našimi návštěvami v Lounech. Těšíme se zase někdy na shledanou 🙂

Program Šup do koše v Mš Přemyslovců Louny

Opět nás přivítali v MŠ Přemyslovců v Lounech, kde jsme se dnes s dětmi vypravili do tejemných a často neprobádaných hlubin odpadkového koše. A že jsme tam našli různorodou směs odpadů! Pneumatiky, staré sešity, pytlíky od čaje, polystyren, i kopu suchého listí. S dětmi jsme vše hezky vytřídili, pověděli si, co je nejlspší s odpademdělat a aby to nebylo vše jen o mluvení, zahráli jsme si i na štafetový běh.

Podzimní procházka lesem s Vianou.

Podzimní procházka lesem s Vianou Dnes jsme navštívili MŠ Bezručova v Litvínově. S dětmi a učitelkami jsme šli na procházku do lesa, kde jsme si na začátku pověděli o tom, jak se v lese správně chovat, co se může a co ne. Při procházce jsme objevili mnoho zajímavých věcí, prohlíželi si hemžení broučků na zemi, i poslouchali zvuky lesa. Děti velmi bavila hra, při které hledaly různé věci, které můžeme najít v lese. Na závěr programu jsme se ještě zabavili Kimovou hrou, která dětem šla přímo úžasně.

Programová nabídka aktivit na školní rok 2017/18 – podzim

S nadcházejícím školním rokem jsme připravili aktualizovanou a inovovanou nabídku výukových a vzdělávacích programů s ekologickou tématikou, regionální exkurze, projektové dny pro Vaši školu nebo realizace environmentálních dnů ve Schole Humanitas, zapojení do soutěží a dalších projektů. To vše přinášíme a připravujeme pro realizaci v následujícím podzimní období (tj. minimálně do konce prosince 2017).

V případě, že Vás naše nabídka (kterou naleznete níže ke stažení) zaujme, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Preferujeme a doporučujeme k realizaci tuto nabídku. V případě, že máte zájem o jiné vzdělávací programy, kontaktujte nás, určitě se domluvíme.

Objednávání aktivit

Pro objednávku Vámi vybraných aktivit použijte objednávkový formulář (excelpdf), který najdete na těchto webových stránkách v sekci/na stránce „OBJEDNÁVKY“. Formulář slouží jako objednávka, vyplňte jej a zašlete elektronicky na adresu viana@humanitas.cz. Následně se Vám ozveme a nabídneme termíny pro realizaci vybraných aktivit. Ty si potvrdíme a pak již dorazíme na Vámi vybraný program nebo aktivitu.

Hodnocení realizovaných akcí

Budeme rádi za zpětnou vazbu. Jak se Vám líbil náš program? Co mu chybělo? Co bylo zajímavé? Spustili jsme možnost ohodnotit výukový program realizovaný ve vaší škole či třídě. Pomozte nám zlepšit kvalitu nabízených výukových a vzdělávacích programů k Vaší spokojenosti. Budeme rádi za veškeré názory, náměty, nápady a připomínky. Děkujeme! Hodnotící formulář najdete na těchto webových stránkách v sekci „HODNOCENÍ“.

 

Globe Games 2017 v Moravských Budějovicích

Žáci Litvínovské Scholy Humanitas se minulý týden zúčastnili již 20. ročníku každoročně pořádané akce GLOBE Games v Moravských Budějovicích. Jedná se o setkání studentů a učitelů ze základních a středních škol z celé České republiky a i ze zahraničí, kde si navzájem představují své výzkumné projekty, na nichž v uplynulém roce bádali v rámci mezinárodního programu GLOBE. Tato setkání jsou krom studentské konference doplňována i doprovodným programem, jež má nejen prověřit šikovnost studentů, ale i je zábavnou formou naučit nové postupy, které poté se svými učiteli mohou zapojit do vlastní badatelské činnosti. GLOBE Games jsou však také o zábavě a sdílení dobré nálady a tak přišlo na řadu i opékání buřtů u táboráku, terénní hra s hledáním pokladu, či tradiční koulení nafukovací planety od základní školy TGM před kostel sv. Jiljí, kde se poté odehrály studentské trhy. Na nich školy mohly předvést veřejnosti nejen čemu se věnují v rámci programu GLOBE, ať už se jedná o meteorologii, hydrologii, či fenologii, ale i jiným tématům, jako je třeba ochrana želv, či popularizace různých méně známých druhů luštěnin.