Schola Humanitas nebo CEV VIANA se podílí (nebo podíleli) na realizaci několika větších projektů. Jejich kompletní výčet a stručný popis je uveden na stránkách Scholy Humanitas.

Facebook