Na činnosti CEV Viana se podílí řada zaměstnanců, externistů specialistů a více či méně stálých dobrovolníků. Hlavní činnost zajišťuje následující tým:

Ing. Michal Tarantimg_6885

+420 773 569 142
tarant@humanitas.cz
– vedoucí CEV Viana, projektový manager, pedagog, zajišťuje objednávky programů
– vystudoval obor krajinné inženýrství ČZU v Praze, doplnil si pedagogické minimum (NUOV) a aktuálně studuje Specializační studium pro školní koordinátory EVVO (KEV Praha)
– skaut celým srdcem a duší, učí také odborné předměty na Schole Humanitas (Ochrana životního prostředí, Rekultivace, Ekologie)

 

img_6874Ing. Lukáš Plotnárek

+420 775 628 166
plotnarek@humanitas.cz
–  Vystudoval obor Ekologie a revitalizace krajiny, UJEP Ústí nad Labem
– Lektor EVP, koordinátor programu GLOBE
– Zapálený turista a milovník společenských her

“Studoval jsem ochranu a obnovu životního prostředí na Schole Humanitas a jsem rád, že jsem se po vysoké škole mohl vrátit a mám možnost předávat svůj vřelý vztah k přírodě dětem.”

 

Na činnosti se dále podílí lektorky Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D, Mgr. Dana Tarantová a Bc. Tereza Hotová Kraitlová.