Těší nás váš zájem o naše aktivity a programy. Oproti minulosti jsme AKTUÁLNĚ SCHOPNI USPOKOJIT VĚTŠÍ POPTÁVKU V LISTOPAD 2023-ČERVEN 2024. Připravujeme také celou řadu soutěží a nějaké programové novinky na tento školní rok 2023/2024.
Máte-li zájem o naše aktivity napište nám (viana@humanitas.cz) nebo zavolejte (773 569 142), věříme že se domluvíme.
tým CEV VIANA

Informativní nabídku našich aktivit nabízených pro školní rok 2023/2024 naleznete zde

CEV VIANA dlouhodobě realizuje široké spektrum aktivit pro cílovou skupinu v rámci širšího regionu Ústeckého kraje. Rámcová nabídka zahrnuje jednotlivé výukové programy a aktivity ve školách, popř. ve vlastních prostorách Scholy Humanitas, pobytové vícedenní akce a vzdělávací programy (ve spolupráci s třetími subjekty zajišťujícími zázemí), spolupracuje se školami v rámci množství projektů a soutěží, resp. nabízí realizaci aktivit tzv. „na klíč“ (projektové a environmentální dny) nebo regionální exkurze a další aktivity pro cílovou skupinu nebo v rámci činnosti Scholy Humanitas.

Rámcová dlouhodobá nabídka

 • Výukové a vzdělávací programy
 • BADATELSKÉ EXPEDICE
 • Regionální exkurze
 • Environemnální den
 • Environemntální noc
 • Programy ozdravných POBYTŮ (nové – podpořeno Státním fondem životního prostředí)
 • Zajímavé soutěže pro všechny
 • Spolupráce na projektech
 • Ukázky živých dravců ve vaší třídě
 • Dlouhodobá spolupráce se školami
 • Realizace programu GLOBE
 • Přeshraniční spolupráce se Saskými partnery
 • Projekt Bádáš, bádám, bádáme všichni
 • Projekt Bádání o vodě

Facebook