Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ústeckého kraje je strategickým dokumentem, který navrhuje rozvoj EVVO v ÚK ve střednědobém horizontu. Koncepce popisuje
současnou situaci, identifikuje hlavní aktéry a trendy a navrhuje sadu opatření, jejichž výsledkem má být ucelený a koncepčně řízený rozvoj EVVO, a tím zvyšování ekologického povědomí obyvatel kraje. Krajská koncepce EVVO ÚK byla zpracována z rozhodnutí Ústeckého kraje, který tím plní povinnost pravidelné aktualizace koncepce EVVO dané Státním programem EVVO a EP a zákonem 123/1992 Sb., o právu na informace o ŽP. Koncepce je připravena pro období 2022–2030.

Koncepce byla zpracovávána pracovní skupinou v období od ledna do září roku 2021. Je zpracována ve struktuře dle doporučení Státního programu EVVO a EP. Přípravu KK EVVO realizovala pracovní skupina složená ze zástupců zadavatele, zpracovatele a aktérů EVVO. Výstupy projednávalo a připomínkovalo širší konsorcium složené ze zástupců zadavatele a externích expertů.
Kroky při tvorbě koncepce: 
– mapování stávající situace EVVO v ÚK (aktéři, infrastruktura) z veřejně dostupných zdrojů
– analýza plnění minulé koncepce a činnosti ÚK na základě dat poskytnutých ÚK
– kvantitativní dotazníkové šetření cílových skupin EVVO (školy)
– kvalitativní strukturované rozhovory s dalšími aktéry EVVO
– sumarizace zjištění formou SWOT analýzy a identifikace klíčových problémů
– definování prioritních oblastí a cílů na období 2022-2030 pracovní skupinou
– expertní oponentura
– závěrečné projednání a schválení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook