Studentská konference zaměřená na řešení celoročních projektů v oblasti bádání a řešení vědeckých projektů nebo projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, festival GLOBE pro širokou veřejnost, velké koulení zeměkoule městem či celodenní terénní hra na Dlouhé Louce nebo množství doprovodného programu jako například zábavná chemie, rukodělné a výtvarné aktivity nebo sport, plavání či terénní exkurze v regionu. To byly letošní, v pořadí již šestnácté, GLOBE GAMES, které hostila Schola Humanitas a pořádala je ve spolupráci se Sdružením Tereza v Praze.

Motto letošních GLOBE Games zní: „Dívej se na svět s nadhledem!“
Celostátního setkání školních týmů, účastníků programu GLOBE, se zúčastnilo celkem 120 dětí, třicítka učitelů a dalších bezmála 50 dobrovolníků, kteří pomáhali s organizací celé akce.
Mezinárodní program GLOBE slaví letos již 18 let od svého vzniku a po celou dobu je koordinátorem pro Českou republiku Sdružení TEREZA. Česká republika byla jednou ze sedmi zemí, které v roce 1995 s programem začínaly.
V programu GLOBE studenti za pomoci svých učitelů realizují v průběhu roku projekty zaměřené na poznávání životního prostředí a na GLOBE Games je prezentují, vyměňují si zkušenosti a získávají inspiraci pro další práci.
[b]V rámci akce se v sobotu „prokoulela“ Litvínovem zeměkoule. Tu dovalili do Zámeckého parku účastníci setkání, kteří tak symbolicky pozdravili obyvatele města a zahájili Festival GLOBE. Cílem festivalu bylo seznámit širokou veřejnost s aktivitami GLOBE škol. Některé z nich si návštěvníci mohli, pod vedením žáků, sami vyzkoušet. Festival provázel bohatý hudební program a do nabídky festivalu se zapojili také místní litvínovské základní školy a skauti.
Akce proběhla za finanční podpory Ústeckého kraje a pod záštitou Jany Vaňhové, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje a starosty města Litvínov Mgr. Milana Šťovíčka. Záštitu GLOBE Games poskytlo také Velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook