Ve dnech 15. 4. – 19.4 2013 se konalo další setkání žáků z ústeckého a saského kraje. Tentokrát na české straně Krušných hor. Celkem 18 žáků ze ZŠ Údlice a 19 žáků ze Saska se zúčastnilo pestrého programu pod vedením projektových lektorů Scholy Humanitas.
Letošním tématem projektu Pestrý-BUNT, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge, je bádání o biodiverzitě v lese. Ideálním místem našeho pobytu byla Lesná u Nové Vsi v Horách v nadmořské výšce 900 m.n. m.  V pondělí 15. 4. 2013 se konečně probralo jaro a v plné kráse nás doprovázelo po celý týden. Po příjezdu se žáci a jejich učitelé ubytovali, naobědvali a seznámili s programem. První den by ve znamení seznamovacích her, aby se obě skupiny poznaly.
V úterý čekala na všechny první fáze výuky s navigačním přístrojem GPS. Naučili se základní funkce a také ukládání a hledání bodů. Po obědě byla připravena výuka o vlku obecném v podobě skupinové diskuze, přednášek a tematických her. Každý večer pobytu byl připraven dobrovolný program a skupinka žáků tak třeba využila možnost večerního pozorování zvěře v nedalekém lese.
Středeční ráno žáci připravili vlastní trasu s GPS a vytvářeli cestu, na které schovávali různé indicie a otázky. Odpoledne vytvořili 6 fiktivních skupin k simulační hře o vlkovi. Tuto hru vytváří několik skupin, každá skupina hájí svůj zájem a musí najít kompromis v hromadné diskuzi o výskytu a vlivu vlka obecného. Večer si několik žáků vyzkoušelo práci s kapesním planetáriem – Sky Scout a na obloze našli např. planetu Jupiter nebo hvězdu 700 x větší než Slunce – hvězdu Antares.
Čtvrteční ráno se žáci rozdělili na dvě skupiny. Děvčata vyjela společně s místními lesníky do blízké lesní školky, kde připravovaly mladé smrčky pro další vysázení. Kluci jeli odklízet větve do lesa, který díky dlouhé zimě poškodila vysoké zvěř. Odpoledne byla připravena praktická ukázku z oboru sokolnictví. Večerním programem byla debata o tom, co je typicky české a německé. Obě školy prezentovali své typické výrobky a popsali své činnosti ve škole.
V pátek před odjezdem proběhla poslední aktivita práce s GPS. Každá skupina si vylosovala trasu, kterou vytvořili jiní spolužáci a hlavním úkolem bylo najít veškeré indicie. V učebně pak pomocí internetu bylo možné vyhledávat odpovědi na zadané otázky a úkoly.  Ještě před obědem proběhla zpětná vazba, při které byl zhodnocen celý pobytový týden.
Kolem 14 hodině se všichni vydali zpět do svých domovů. Po celý pobyt vládla přátelská atmosféra a obě skupiny žáků i učitelé byli s pobytem spokojeni.
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook