Součástí projektu Pestrý-Bunt jsou také v roce 2013 4 exkurze pro veřejnost do přírody Krušných hor na české a německé straně.
Témata letošních exkurzí jsou:
  • Exkurze za orchidejemi do české části Krušných hor
  • Lesní exkurze do středních Krušných hor
  • Flóra a vegetace v lyžařském areálu na Klínovci (Keilberg)
  • Exkurze skrz Preßnitztal
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook