Koncem posledního dubnového týdne bude v Litvínově nezvykle rušno. Uskuteční se zde tradiční a přesto jedinečné setkání studentů a učitelů ze škol zapojených do mezinárodního programu GLOBE. V něm  žáci zkoumají přírodu, sledují vývoj počasí a podnebí, určují půdní vlastnosti i kvalitu vod, mapují vegetaci v okolí své školy. Naměřená data mladí badatelé zpracovávají v originálních projektech a kromě získání vlastních poznatků a dovedností je využívají také k řešení lokálních problémů životního prostředí. Své výsledky si nenechávají pro sebe a informace odesílají do celosvětové databáze. Garantem mezinárodního programu je totiž americká NASA. Letos své projekty v rámci GLOBE Games představí 27 škol z celé České republiky.
Pořadateli již 16. ročníku GLOBE Games jsou Schola Humanitas Litvínov a Sdružení TEREZA. Akce proběhne od 25. do 28. dubna a zúčastní se jí kolem 200 hostů. Kromě studentů a učitelů základních a středních škol přivítá Litvínov i vědecké pracovníky a další návštěvníky, kteří se zajímají o životní prostředí.
Akce probíhá za finanční podpory Ústeckého kraje a pod záštitou Jany Vaňhové, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje a starosty města Litvínov Mgr. Milana Šťovíčka. Záštitu GLOBE Games poskytlo také Velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze.
Mezinárodní program GLOBE slaví letos již 18 let od svého vzniku a po celou dobu je koordinátorem pro Českou republiku Sdružení TEREZA. Byli jsme jednou ze sedmi zemí, které v roce 1995 s programem začínaly. Některé české školy zůstaly zapojené dodnes a GLOBE Games se účastní pravidelně. A jaký je důvod každoročních setkání GLOBE týmů?
„Studenti za pomoci svých učitelů realizují v průběhu roku projekty zaměřené na poznávání životního prostředí a na GLOBE Games je prezentují, vyměňují si zkušenosti a získávají inspiraci pro další práci“, uvedla dlouholetá koordinátorka GLOBE Dana Votápková, v současnosti působící v regionální kanceláři GLOBE pro Evropu a Euroasii.
Co všechno hosty v Litvínově čeká? Motto letošních GLOBE Games zní „Dívej se na svět s nadhledem!“. Oslava osmnáctin bývá první příležitostí k ohlédnutí se, zamyšlení, kam člověk směřuje, jinému pohledu na život. Osmnáctiletý program GLOBE pobídne žáky k jinému pohledu na krajinu, zásahy lidí do ní a jejich důsledky. A jak se podívat na svět lépe „z nadhledu“ než pohledem mimozemšťana? Nelekejte se, pokud o posledním dubnovém víkendu nějakého v Litvínově potkáte!
Ihned po příjezdu do Litvínova se školní týmy zdánlivě rozprchnou do všech stran. Tým Scholy Humanitas pro ně připravil lákavý doprovodný program. Kromě tradičních sportovních a výtvarných aktivit si budou moci vyzkoušet některou z originálních dílen (monitoring vody, zábavná chemie, sokolnictví či zážitková pedagogika) nebo se zúčastnit exkurzí, které představí okolí Litvínova a jeho specifika.
Slavnostní zahájení akce proběhne ve čtvrtek 25. května od 20.00 v sále Docela velkého divadla.
Na další den je pro účastníky připravena terénní hra v Krušných horách. Na osmikilometrové trase budou šestičlenné týmy pátrat po změnách krajiny Krušnohoří a objevovat jejich příčiny a důsledky. Podaří se jim nalézt nová originální řešení zdejších problematických otázek životního prostředí? Přesvědčit se můžete v pátek v okolí Dlouhé Louky.
V sobotu 27. dubna dopoledne se v prostorách Centra bakalářských studií při Schole Humanitas uskuteční studentská konference. Žáci představí své celoroční projekty před odbornou komisí, ostatními školami i veřejností. Máte-li zájem nahlédnout do tajů programu GLOBE, naskýtá se vám od 8:30 jedinečná příležitost.
[b]Kdo se nevypraví na Studentskou konferenci, je srdečně zván na odpolední Festival pro veřejnost. Ten začne ve 14:00 tradičním koulením nafukovací zeměkoule městem od Scholy Humanitas přes náměstí do Zámeckého parku, kde již bude čekat pódium a stánky několika GLOBE škol i místních spolupracujících organizací.
Cílem festivalu je seznámit širokou veřejnost s aktivitami GLOBE škol. Některé z nich si můžete pod vedením žáků sami vyzkoušet. Festival bude provázet hudební program z dílny studentů a učitelů Scholy Humanitas a zapojí se i další místní školy a spolupracující organizace.[/b]
Festival a celé 16. GLOBE Games uzavře Schola Humanitas předáním štafety – putovního dřevěného obrazu – zástupcům školy, která se již začíná chystat na pořádání GLOBE Games 2014.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook