GLOBE Games jsou každoroční celorepublikové setkání žáků, studentů a učitelů GLOBE škol, které se v letošním roce uskuteční v Litvínově ve dnech 25. – 28. dubna 2013. Letošní ročník připravuje Schola Humanitas v Litvínově ve spolupráci s národním koordinátorem programu GLOBE v České republice, kterým je Sdružení TEREZA z Prahy.
GLOBE Games jsou především setkáním GLOBE učitelů a studentů, každoročním vyvrcholením GLOBE programu, akcí, která nabízí účastníkům GLOBE programu z celé republiky nejen unikátní možnost setkat se, ale i získávat nové zážitky, znalosti a zkušenosti.
První den GLOBE GAMES přijíždějí do pořadatelského města účastníci z celé České republiky. Zaregistrují se, ubytují a vydají se za vybraným [b]„doprovodným programem“[/b], který připravila Schola Humanitas. Mezi doprovodné programy lze zařadit množství sportovních aktivit, rukodělných dílen nebo třeba regionální exkurze, prohlídka města či večerní diskotéka. Doprovodné programy jsou nachystány po celou dobu konání akce.
Součástí programu druhého dne je celodenní  [b]„terénní hra“[/b]. Ta v našem případě proběhne na Dlouhé Louce v Krušných horách. Šestičlenné studentské týmy namíchané z různých škol řeší různé úkoly, zkoumají a bádají nad nejrůznějšími otázkami přímo v přírodě. Do terénu se podívají i učitelé, kteří mají připraven svůj zvláštní program.
Nejnabitějším dnem GLOBE GAMES bude sobota 27. dubna. Třetí den dopoledne proběhne ve Schole Humanitas [b]„studentská konference“[/b], vyvrcholení školních GLOBE projektů, kde studenti ze všech škol představují výstupy své práce před ostatními školami, odbornou komisí i veřejností. Prezentace škol bude souběžně probíhat v pěti třídách,  studenti i učitelé si mohou vybrat, na kterou prezentaci se chtějí podívat.
V sobotu dne 27. dubna v Zámeckém parku uskuteční tzv. [b]„festival GLOBE.“[/b] Akce je určena široké veřejnosti a její součástí bude množství atrakcí, soutěží a doprovodných aktivit. Festivalu bude předcházet velký [b]„průvod se zeměkoulí“[/b]. Po příchodu průvodu do Zámeckého parku bude zahájen samotný festival. Některé GLOBE školy, které přijedou na Globe Games, chystají zajímavé aktivity do svých stánků a budou tak prezentovat svou činnost. Program festivalu provází ji i kulturní program.
Akce probíhá pod záštitou Jany Vaňhové, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje a starosty města Litvínov Mgr. Milana Šťovíčka.
Akce probíhá za finanční podpory Revolvingového fongu Ministerstva životního prostředí ČR v rámci projektu Školy příkladem udržitelného rozvoje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook