Dne 25.2. a 26.2.2013 se v rámci třetího modulu Lesních expedic uskutečnily dvě exkurze do německého Centra ochrany přírody v Dörfelu. Exkurze se zúčastnili žáci českých a německých šestých tříd. Dopoledne bylo na programu vyhodnocení ankety postoje žáků k návratu vlka obecného zpět do naší přírody. Výsledky byly překvapivé. Například vyšlo najevo, že čeští žáci mají více rádi vlky než Němci, ale mají z vlků větší strach. Většina žáků z obou zemí však uvedla, že mají radost z toho, že se u nás i v Německu vlci opět zabydlují. Dále byla na programu přednáška o vlku obecném vedená předním odborníkem na vlky panem Thomasem best online casino Hohlem. Žáci se mohli aktivně zapojit do diskuse a klást různé otázky. Po obědě čekala na žáky práce ve skupinách ve formě různých her týkajících se vlka obecného. Například disciplína čichat jako vlk, kde žáci museli čichem a hmatem rozeznat různé přírodniny.
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook