Náš česko/německý projekt zahájil další aktivitu s názvem Lesní expedice. Součástí Lesních expedic jsou postupně 4 návštěvy ve 4 třídách: dvě na české straně a dvě na německé straně. V ústeckém kraji se do projektu zapojily ZŠ Podkrušnohorská v Litvínově a ZŠ Školní v Chomutově.
Na žáky těchto škol čeká postupně pestrý program složený ze zajímavých aktivit, soutěží a pracovních činností týkajících se lesa, lesnictví, vždy s důrazem zejména na faunu. Poté jsou připraveny zajímavé úkoly a práce s GPS zařízením. Tyto znalosti uplatní žáci při 4.modulu, kdy je čeká praktická ukázka z oboru lesnictví. Druhý modul bude specializován na výuku o vlku obecném v podobě přednášky, vyhledávání informací na internetu a tvorbě powerpointové prezentace. Třetí z modulů bude probíhat v závěru února a na všechny zúčastněné  čeká exkurze do sousedního Saska, kde se setkají s německými vrstevníky a společně budou bádat s odborníky o vlku obecném.
[url=http://www.pestry-bunt.eu/home-%C4%8Desky/projektov%C3%BD-den%C3%ADk/%C3%BAnor-2013/?logout=1]Informace o exkurzi a projektu vůbec najdete na webové stránce projektu [/url]
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook