Zase vás po roce, milé děti a vážené učitelky a učitelé, zdravíme :). Jak je každoroční tradice, také i letos máme před sebou tři kola korespondenční soutěže „Život kolem nás 202“ a my ve Vianě máme ohromnou radost, že jste se rozhodli s námi letos soutěžit. V soutěži zachováváme loňský model – všechna tři kola nám pošlete najednou. Soutěžní skupiny – každá soutěžní skupina má 3 – 5 členů, kteří se v průběhu soutěže nemění. Každá skupina soutěží sama za sebe. Jako vždy platí, že učitel/ka vás nechává pracovat samostatně a nanejvýš vám může poradit, kde si najít potřebné informace (knihy, internet aj.) Nic za vás však nevypracovává! Měl/a by vám však zkontrolovat správnost a čitelnost údajů v hlavičce listu (jména, adresy, kontakt). Po vyplnění listů vše pošlete na adresu CEV VIANA, SOŠ Schola Humanitas, Ukrajinská 379, Litvínov 43601 a obálku označte „Život kolem nás“. Termín odeslání je do 3. 6. 2024. V soutěži budou otázky k zamyšlení nad tím, jak se běžný člověk chová, jak pomáhá životnímu prostřední, co by mohl udělat pro jeho zlepšení, jak by mohl přírodě pomoci a ulehčit jí od škodlivých látek, ale i otázky o vodě, o odpadech o stravování nebo úkoly, doplňovačky, křížovky s přírodní tématikou, atd. Otázky soutěže souvisí s předměty prvouka, přírodověda a přírodopis, popř. občanská nauka nebo zeměpis, či školních seminářů zaměřených na poznávání životního prostředí a přírody. Zadání zveřejňujeme v podobě dokumentu PDF ke stažení. Učitel si dokument stáhne a předá/či pošle žákům (skupině). POZOR – opět nesoutěží celá třída! Soutěž může probíhat ve třídě (ve skupinách) nebo ve školní družině/klubu/kroužku – podstatný je věk zapojených dětí ve skupině.

Zadání jednotlivých soutěžních kol naleznete na samostatné stránce soutěže zde od 1.3.2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook