Schola Humanitas v Litvínově a Centrum ekologické výchovy VIANA připravili pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ při příležitosti Dne životního prostředí (5. 6. 2018) odborně ekologickou soutěž ve školním roce 2017/2018

Ekologická stopa 2018

Soutěž je určena pro skupiny v počtu max. 5 žáků z 8. či 9. tříd

Přihlášení do soutěže

  • Do soutěže je možné se přihlásit do 31. března 2018 zasláním přihlášky na e-mail viana@humanitas.cz.
  • Do zprávy napište jméno a celou adresu školy, jméno zapojeného učitele/učitelky, kontaktní e-mail a telefon na něj/ni a jména a ročník zapojených žáků (max. 5 žáků z 8. či 9. tříd)

Zadání úkolů naleznete v následujících dokumentech

Vlastní průběh soutěže a plnění úkolů

  • Práce na soutěžních úkolech potrvá až do 25.května 2018

Zaslání výsledků

  • Do 25. května 2018 zašlou žákovské týmy výstupy své práce
  • Podrobnosti o zasílání výsledků budou později uvedeny v zadání úkolů po uzávěrce přihlášek

Závěrečná konference

  • Hodnocení jednotlivých soutěžních výstupů provede porota soutěže na Schole Humanitas
  • Představení všech výsledků proběhne na závěrečné konferenci, která se uskuteční při příležitosti Dne životního prostředí ( června 2018) v Litvínově ve Schole Humanitas.

Konference se zúčastní všechny přihlášené týmy, aby představily výsledky své práce

Materiály ke stažení

 

Facebook