Aktuálně

Dnes jsme s programem Statek, zavítaly do Základní speciální školy v Šafaříkově ulici v Litvínově.
Povídali jsme si o životě na statku. K čemu nám statek slouží. Kdo a co tam žije. Jestli se tam také něco pěstuje? Z čeho se vyrábí chleba a sýr? A aby jsme pořád jen nemluvili, zahráli jsme si i pár her.
Složili jsme puzzle zvířátek, které na farmě žijí. Zjistili jsme, jaké rostliny můžeme pěstovat a co nám dávají.
A jak asi vypadá vývoj takového kuřátka ve slepici.
Bylo to příjemně strávené dopoledne s úžasně nadanými dětmi.

Mš Gorkého Litvínov – program Mraveneček

Podzimní výprava do lesa s dětmi z MŠ Bezručova Litvínov se velice vydařila. Bylo vidět, že ani trochu vlhké listí děti nezastaví od skotačení a tak jsme se spolu s třídou předškoláků vypravili povědět si něco o mravenci do příjemných doubrav na kraji města. Program se velmi brzy přirozeně zvrhnul v badatelský workshop, kde všechny děti lektory doslova bombardovaly otázkami typu: „Co to tady roste?“ „Proč je ta houba na klacku oranžová?“ „Co to tady leze za červíka?“ či „Vyroste z duběnky nový strom?“
Takováto zvídavost nám udělala nesmírnou radost a pramálo vadilo že se děti rozprskly do menších skupinek, kde se každá věnovala jiné „výzkumné“ činnosti. Někoho zajímalo co se to kroutí v zemi pod listím, jiný nám přinesl ukázat žalud, ze kterého vyrůstal semenáček dubu, další dítě se zase podivovalo nad listem, který byl celý hnědý až na jeden jasně zelený proužek na čepeli. Během pobíhání po lese se ale přeci jen děti něco málo dověděli o mravencích, stavbě jejich těla i způsobu života. Postavili jsme si z klacíků a větviček vlastní mraveniště a dokonce i udělali živí mravenčí most.

Jelení stezka 2017

Soutěž Jelení stezka se velmi líbila.

V úterý 11.10.2017 na části Tesařovy cesty pořádalo Centrum ekologické výchovy VIANA pod záštitou Scholy Humanitas hravé soutěžní dopoledne s názvem Jelení stezka. Na tuto akci se přihlásilo celkem 24 žákovských kolektivů z Litvínovských a Mezibořských škol a školek. Celkem se tedy zdejšími krásnými lesy prošlo na 340 dětí, jejichž úkolem bylo navštívit vytvořené zastávky a na nich vyřešit zadané úkoly. Pod šumícími korunami stromů tak děti nejen namáhali hlavičky při řešení rébusů s lesní tématikou, či lovily v paměti předměty ve známé Kimově hře, ale i se notně vyskákaly při pohybových aktivitách, jako byla hra na brtníka, kdy lezly po stromech a schovávaly se v mlází, či procházení provazovým bludištěm poslepu. Právě tato hra slavila, spolu s prohazováním šišek tlamou rozlíceného medvěda, či hádáním zvířecích zvuků, největší úspěch. Dohromady zde bylo připraveno 11 zastavení, na kterých se návštěvníkům Stezky věnovali studenti a studentky prvních tří ročníků Scholy Humanitas. Děti dokončily celou cestu veselé a plné nevšedních dojmů. Stejně jako většina z nich, i my se těšíme opět v příštím roce na shledanou při dalším ročníku Jelení stezky.

Stateček v Mš Parník

Počasí nám dnes nepřálo a tak jsme s předškolními dětmi z Litvínovské MŠ Parník nešli ven, nýbrž jsme zůstali ve třídě a povídali si o životě na statku. K čemu nám statky jsou? Kdo a co tam žije? A pěstuje se tam taky něco? A kdo toho sní více – lidé, či zvířata? Co kde bydlí? Jak se říká mamince kuřátek, co tu běhají na dvorku? A z čeho se vlastně vyrábí chleba? Jak se vyvíjí kuřátko ve vajíčku a jak poznáme osla od koně, tyto a mnohé další otázky dnes pomohly děti zodpovědět a tak aspoň na chvíli nemusely myslet na to, že dnes dopoledne nemohou na zahradu.

Program Šup do koše v ZŠ Bílina v Lidické ulici

V pondělí byl pro Vianu velký den, neboť jsme byli pozváni do Bíliny na základní školu Lidická, abychom zde šesti třídám pověděli o odpadech. Šest hodin v kuse povídat o tak složité věci sice bylo vyčerpávající, ale s pomocí šikovných žáků ze třetích, čtvrtých a pátých tříd nám celý den uběhl jako voda. Děti se dozvěděly, že odpadky nekončí jen na skládce a že ne vše jde vytřídit. Sami žáci pak přicházeli s nápady jak využít něco, co se lehce mohlo stát odpadem, ale díky šikovným rukám se tak nemusí stát.

Š

Program Do lesíčka do lesa v Mš Na skalce Litvínov

Plánovanou procházku lesem spolu s dětmi z MŠ Na Skalce z Litvínova nám sice překazil déšť, ale když nemůže lektor Viany do lesa, přijde les s lektorem do školky. Děti se tak i přes nepřízeň počasí mohly zaposlouchat do zvuků přírody a též si mohly osahat některé přírodniny, jež se schovávaly v sáčcích. Největší úspěch měly jako tradičně i plyšáci. Na shledanou příště a snad s vlídnějším počasím, ať si můžeme zaskotačit i v přírodě.

Program Šup do koše v ZŠ Ruská v Litvínově.

Dnešní první návštěva na základní škole v Ruské ulici v Litvínově se točila kolem tématu odpadů a to rovnou v dvouhodinovce. S pátou bé jsme probrali vznik odpadů a jeho předcházení, třídění, i další využívání. Vrcholem návštěvy pak byl skupinový workshop, jehož výstupem byly plakátové kampaně, kterými žáci chtěli upozornit nevědomé lidi na problematiku černých skládek, nedůsledného třídění a pálení odpadů v domácnostech. Některé skupiny tato témata pojala spíše informativně a osvětově, zatímco jiné si nebraly servítky a přes statisícové pokuty navrhovaly i doživotí pro znečišťující recidivisty. Uvidíme, z kolika z nich se v budoucnu stanou budoucí zákonodárci a ochránci přírody, v této třídě to vypadá velmi nadějně.

Program Do lesíčka v Mš Přemyslovců Louny

Již potřetí nás dnes přivítali v Mš Přemyslovců v Lounech, kde jsme nejmenším dětem povídali o životě v lese. Jelikož ho mají od školky daleko, museli jsme ho přinést s sebou. Děti tak hádaly která zvířata se skrývají za zvuky a světe div se, šlo jim to tak dobře jako leckterému dospělému. I u hmatových pytlíků byli všichni velice úspěšní. Dnešní návštěva byla moc příjemnou tečkou za našimi návštěvami v Lounech. Těšíme se zase někdy na shledanou 🙂

Program Šup do koše v Mš Přemyslovců Louny

Opět nás přivítali v MŠ Přemyslovců v Lounech, kde jsme se dnes s dětmi vypravili do tejemných a často neprobádaných hlubin odpadkového koše. A že jsme tam našli různorodou směs odpadů! Pneumatiky, staré sešity, pytlíky od čaje, polystyren, i kopu suchého listí. S dětmi jsme vše hezky vytřídili, pověděli si, co je nejlspší s odpademdělat a aby to nebylo vše jen o mluvení, zahráli jsme si i na štafetový běh.