Cílem projektu „BOVyUK“ (Badatelské vyučování v Ústeckém kraji) bylo navázat na úspěšně realizovaný projekt „Badatelské expedice“, který proběhl v minulém roce. Žadatel chce i dále přivádět děti do přírody a vzbudit mezi nimi zájem o přírodu, o své okolí, pochopit vztahy a souvislosti. A to pomocí lektory CEV VIANA předem připravených „expedic“, tj. terénních výletů pro žáky ZŠ, v rámci běžného školního vyučování (pro MŠ projektové dny). Projekt využívá dnes atraktivního a moderního trendu ve výuce vycházející z teorie pedagogického konstruktivismu, uplatňovaného v posledních letech především v přírodovědných oborech (nejen v nich) – tzv. BOV = Badatelsky orientované vyučování.

Realizace projektu byla podpořena Ústeckým krajem v rámci projektu BoVyUK 2019.

Lektoři CEV VIANA připravili a realizovali terénní výukové badatelské programy, které byly obsahově zaměřeny tak, že vedly děti k poznatkům, ke kterým došly vlastním objevováním, bádáním. To vše pod vedením učitele, resp. lektora ekologického centra, s využitím prvků a principů badatelsky orientovaného vyučování (tzv. BOV).

Smyslem a cílem projektu bylo získat finančních prostředky pro navýšení počtu tzv. badatelských batůžků (které se maximálně osvědčily), obnovu, zakoupení a inovaci nových didaktickým pomůcek, prvků a her umožňujících zatraktivnění připravovaných témat a realizovat přitažlivé environmentální programy pro pokud možno co nejširší spektrum škol a školských zařízení v regionu Ústeckého kraje.

Pro potřeby výuky, resp. popisovaného navýšení počtu tzv. badatelských batůžků, byly pořízeny, resp. dokoupeny metodické pomůcky a materiály (badatelské balíčky, knihy, určovací klíče, dřevěné didaktické pomůcky, prvky a aktivity, kreativní či demonstrační sady, aj.) pro účastníky vzdělávacích programů tak, aby bylo možné jednotlivé badatelské expedice realizovat pilotně i následně v dalších obdobích v rámci programové nabídky CEV VIANA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook