Závěrečná konference projektu „Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge“ se uskutečnila 25. 3. 2014 v aule Centra bakalářských studií Scholy Humanitas v Litvínově.
Bezmála osmdesátka účastníků zaplnila celý sál Centra bakalářských studií a zhlédla postupně prezentace připravené projektovými partnery (SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a ZO ČSOP Fergunna Teplice) mapující průběh realizace celého tříletého projektu a jeho aktivit.
Cílem přeshraničního česko-německého projektu „Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge“ je zachování a podpora biologické rozmanitosti (biodiverzity) v regionu Krušných hor/ Erzgebirge. Hlavním záměrem je zachování a zlepšení podmínek pro regionálně typické biotopy, stejně jako ochrana vybraných druhů.
Jedním ze stěžejních bodů projektu bylo provedení konkrétních praktických opatření na ochranu přírody na české a německé straně Krušných hor, došlo mimo jiné k revitalizaci horských sečených luk a tekoucích vod a zlepšení podmínek na lokalitách s výskytem ohrožených druhů rostlin. Dále se byla realizována opatření vedoucí k revitalizaci příhraničních rašeliništních lokalit a pramenišť.
Paralelně, po dobu realizace projektu, probíhali aktivity ekologické výchovy zaměřené na mládež. Jednalo se o výměnné několikadenní pobyty, korespondenční soutěž, expedice v přírodě nebo setkání expertů.
Dalším ze záměrů projektu bylo zvýšení povědomí místních obyvatel v regionu Krušných hor o přírodních zajímavostech, ukázka atraktivních oblastí, a to na obou stranách hranice.
Projekt realizovalo Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH ve Schlettau spolu se svými českými projektovými partnery, ZO ČSOP Fergunnou Teplice a Scholou Humanitas – Střední odbornou školou na ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově.
Tříletý projekt podpořila Evropská unie z fondu EFRE, Evropský fond pro regionální rozvoj. Na činnost projektu naváže po jeho ukončení vzniklé sdružení „Spolek přátel Pestrý-BUNT, pro přátele biodiverzity v Krušných horách“ s působností na obou stranách hranic. Sdružení by mělo zajistit realizaci projektových snah a zájmů i v budoucnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook