Během tří let připraví Schola Humanitas několik dlouhodobých výukových programů a vzdělávacích pobytů pro české a saské školní kolektivy. Cílem programů a pobytů bude snaha o získání většího povědomí dětí o problematice ochrany přírody a krajiny v Krušných horách, regionálních problémech, vodním hospodářství či o problematice lesů Krušných hor.

V projektu Nové cesty jde především o přeshraniční spolupráci Českých a Saských škol v environmentální výchově. „Náplní výukových programů jsou čtyři dlouhodobé výukové moduly tématicky zaměřeny na postavení člověka v přírodě, globální problémy lidstva a principy trvale udržitelného rozvoje. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol,“ říká lektor projektu Pavel Wolejník ze Scholy Humanitas.

Projekt nenabízí jen výukové programy. K aktivitám patří také pětidenní pobyty s aktivním vyučováním nejen v laboratořích, ale i v terénu, doplněné několika exkurzemi v celém regionu. Tím se Nové cesty stávají atraktivní nabídkou nejen pro školy ale i pro samotné žáky.

V Nových cestách najdou své uplatnění učitelé a koordinátoři EVVO výchovy na školách a ekologických centrech. Pořádají se konference a semináře na aktuální témata v oblasti environmentální výchovy. Za zmínku stojí v blízké době seminář na téma Astronomie a Životní prostředí, kde jedním z mnoha témat bude také fakta a fikce k roku 2012.

Schola Humanitas v Litvínově je v rámci projektu jedním ze tří míst – tzv. kontaktních kanceláří, kde se zájemci z řad pedagogů či odborné veřejnosti mohou dozvědět aktuální informace o dění v ekologické výchově ve zmíněných regionech, mohou obdržet rady pro přípravu společných příhraničních projektů či se přímo zapojit do desítky dalších aktivit.

Projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

[singlepic id=13 w=320 h=240 float=none]

[singlepic id=18 w=320 h=240 float=none]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook