Na činnosti CEV Viana se podílí řada zaměstnanců, externistů specialistů a více či méně stálých dobrovolníků. Hlavní činnost zajišťuje následující tým:

Ing. Michal Tarantimg_6885

+420 773 569 142
tarant@humanitas.cz
– vedoucí CEV Viana, projektový manager, pedagog
– vystudoval obor krajinné inženýrství ČZU v Praze, doplnil si pedagogické minimum (NUOV) a aktuálně studuje Specializační studium pro školní koordinátory EVVO (KEV Praha)
– skaut celým srdcem a duší, učí také odborné předměty na Schole Humanitas (Ochrana životního prostředí, Rekultivace, Ekologie)

 

img_6874Ing. Lukáš Plotnárek

+420 775 628 166
plotnarek@humanitas.cz
–  Vystudoval obor Ekologie a revitalizace krajiny, UJEP Ústí nad Labem
– Lektor EVP, koordinátor programu GLOBE
– Zapálený turista a milovník společenských her

“Studoval jsem ochranu a obnovu životního prostředí na Schole Humanitas a jsem rád, že jsem se po vysoké škole mohl vrátit a mám možnost předávat svůj vřelý vztah k přírodě dětem.”

Na činnosti se dále podílí lektorky Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D, Mgr. Dana Tarantová, Bc. Tereza Hotová Kraitlová, Zuzana Sýkorová, Tereza Chrvalová.

ČINNOST CEV VIANA JE SOUČÁSTÍ PŮSOBENÍ SCHOLY HUMANITAS V LITVÍNOVĚ A DLOUHODOBĚ JI PODPORU MĚSTO LITVÍNOV

Facebook