[singlepic id=189 w=320 h=240 float=]
 • Nositel projektu: Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH ve Schlettau
 • Partneři projektu: SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, ZO ČSOP Teplice-Fergunna
 • Registrační číslo projektu: 100066283
 • Stránky projektu: www.pestry-bunt.eu
 • Doba trvání: 01.05.2011 – 30.04.2014

O projektu

Podle motta: „Zelený by měl být pestrý“ se projekt zasazuje o zachování a zlepšování biodiverzity přirozených prostorů a organismů v Krušných horách. Zde je zelený synonymem pro přirozené životní prostory a pestrý synonymem pro rozmanitost.

Podpora by se měla realizovat na úrovni osvěty veřejnosti, ale i praktických opatření ochrany přírody a vzdělávacích akcí pro děti a mládež.

Projekt je podle toho rozdělen do tří oblastí:

 1. Práce s veřejností
 2. Ochrana fauny, flory a stanovišť
 3. Vzdělávání o biologické rozmanitosti

Podle základní úvahy, že biologická rozmanitost je základem lidské existence, jež je však permanentně ohrožována vymíráním a ohrožováním celých populací, by měl být tento trend zpomalen.

Snahou projektu je:

 

 • aby význam biodiverzity zůstal v povědomí obyvatel regionu
 • aby se čeští a němečtí obyvatelé mohli identifikovat s biologickou rozmanitostí svého regionu ve formě uvědomělého vlastenectví a pod biodiversitou divokých druhů rozuměli společné bohatství s potřebou jeho ochrany
 • aby životní podmínky vybraných druhů jako ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), mihule potoční (Lampetra planeri), ledňáček (Alcedo atthis), netopýr velký (Myotis myotis) či skorec vodní (Cinclus cinclus) byly zlepšeny nebo alespoň podniknuty přípravné kroky pro zlepšení těchto podmínek
 • aby bylo založeno sdružení, které by převzalo vytyčené cíle

Výstupy projektu

 

 

 

 • Voda a my – terénní praktikum v regionu
 • Žákovská školní výměna – voda – 7 denní letní pobyt
 • Život kolem nás  – soutěž pro ZŠ
 • Louky a rekultivace – terénní praktikum v regionu
 • Žákovská školní výměna – horské louky – 7 denní letní pobyt
 • Život kolem nás – soutěž pro ZŠ
 • Krušnohorské lesy – terénní praktikum v regionu
 • Žákovská školní výměna – Krušné hory –  7 denní letní pobyt

 

 

[singlepic id=13 w=320 h=240 float=none]

[singlepic id=18 w=320 h=240 float=none]

Facebook