Soutěž je uzavřena a vyhodnocena. Děkujeme za účast a těšíme se na další spolupráci. Výherce budeme kontaktovat do konce měsíce dubna 2017.

Ve středu 22. března proběhla v litvínovské Schole Humanitas vernisáž výstavy fotografií a slavnostní vyhlášení vítězů 18. ročníku fotografické soutěže, v tomto roce s podtitulem: „Kouzla vody“. Fotografická soutěž je pořádána každoročně k 22. březnu. Tento den –  Světový den vody –  byl vyhlášen před 25  lety (1992) jako jeden ze závěrů Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro.

18.ročník soutěže byl vyhlášen na podzim minulého roku. Odezva byla velmi pozitivní. Svědčí o tom jak počet přihlášených autorů, tak také počet zaslaných fotografií. Pořadatelem soutěže je již tradičně Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově. Nad soutěží, také již tradičně, přijaly záštitu a finančně a materiálně ji podpořily vodárenské společnosti:

 • Povodí Ohře, státní podnik
 • Severočeská vodárenská společnost, a.s.
 • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 • Povodí Labe, státní podnik, Závod Dolní Labe,

Soutěž dále podpořili:

 • FOTOVideo jako mediální partner

Členové poroty:

 • Miloš ŽIHLA, profesionální fotograf
 • Ibra Ibrahimovič, profesionální fotograf
 • Mgr. Milan Šťovíček, místostarosta města Litvínov
 • Ing. František Kornalík – člen Asociace profesionálních fotografů ČR a člen Unie výtvarných umělců ČR
 • Mgr. Hana Gabrielová, učitelka Scholy Humanitas

Výše jmenované vodárenské společnosti a firmy jsou zároveň sponzory fotografické soutěže a zajistily ceny pro vítěze. Vítězové soutěže obdrželi formou poukázky finanční hotovost, kterou mohou investovat do zakoupení nové, či obnovy stávající fotografické výbavy. Porota vybírala v letošním roce z 142 fotografií od 71 autorů z celé republiky, ale i ze Slovenska. Soutěž je tak již devátým rokem obsazena také zahraničními účastníky. Zastoupeny byly všechny tři vyhlášené kategorie – kategorie „Žáci 1. stupně ZŠ“ (35 fotografií od 19 autorů), „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“ (42 fotografií od 23 autorů) a „Veřejnost“ (65 fotografií od 29 autorů).

Výsledky 18. ročníku

Kategorie „Žáci 1.stupně ZŠ“:

 • 1.místo – Nikol Plecháčová – Nové Město n/Metují (foto: Zamrzlý sad)
 • 2.místo – Petr Tomáš – Nové Město n/Metují (foto: Po dešti)
 • 3.místo – Daniela Sihlovcová – Dobroměřice (foto: Ledová krajka)

Kategorie „Žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ“:

 • 1.místo – Agáta Čurná – Prievidza (foto: Stopped in the ring moment – Stopt in d ring moument)
 • 2.místo – Daniel Schnieder – Prosiměřice u Znojma (foto: Fontána)
 • 3.místo – Lucie Schnipsová – Nové Město n/Metují (foto: Ledové sklíčko)

Kategorie „Ostatní veřejnost“:

 • 1.místo –Alena Makovcová – Most (foto: Když voda kouzlí)
 • 2.místo –Blanka Jedličková – Litvínov (foto: Miniatury)
 • 3.místo –Ing. Jan Watzek – Krupka (foto: Maják)
 • Zvláštní uznání poroty –Blanka Jedličková – Litvínov (foto: Kouzelná PET)
 • Zvláštní uznání poroty – Soňa Časarová – Litvínov (foto: Krásy Šumavy)

Hlavním cílem světového Dne vody je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. Každým rokem se vyhlašuje aktuální motivující heslo problému, který je třeba řešit. Ústředním tématem kampaně roku 2017 je „Waste  Water“ –  tedy „Odpadní voda“. Podle sdělení Jana Šrejbera – vedoucího odd. hydrologie ČHMU v Ústí nad Labem má „letošní téma Světového dne vody upozornit na velké problémy právě v oblasti odpadní vody. Člověk dokáže v současnosti využít jenom zlomek procenta z celkového množství vody na Zemi. A z toho, co využije, se asi 80 % vrací jako odpadní voda zpět do přírody bez toho, že byla upravena, či znovu využita.“

Fotografická soutěž, kterou každoročně pořádá Centrum ekologické výchovy VIANA umožňuje naplňovat jeden z dlouhodobých cílů centra, kterým je, jak říká Ing. Michal Tarant, vedoucí CEV VIANA: „podpora a rozvoj činnosti vyplývající z Krajského plánu EVVO, především pak přispění k výchově nové environmentálně uvědomělé a citlivé generace a to nejen mládeže, ale šířit osvětu a snažit se aktivizovat také dospěláckou veřejnost.“

Mgr. Vladimír Pacina, Zástupce ředitele

Schola Humanitas Litvínov

Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově

ve spolupráci s vodárenskými společnostmi

Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Povodí Ohře s. p.,

Vyhlašuje při příležitosti světového Dne vody XVII. 18.ročník fotografické soutěže s námětem

Kouzla vody

Soutěžní kategorie

 • kategorie 1: žáci I. stupně základních škol
 • kategorie 2: žáci II. stupně základních škol, středních škol a učilišť
 • kategorie 3: veřejnost

formát fotografie: od velikosti 15 x 21 do maximálně 30 x 40 cm

počet soutěžních snímků: do soutěže je možné přihlásit maximálně 3 snímky jednoho autora, které nebyly dosud publikovány

uzávěrka soutěže: 28. 2. 2017

Fotografie musí!!! být na zadní straně označeny:

 • názvem fotografie
 • číslem kategorie soutěžícího,
 • datem vzniku fotografie,
 • jménem a adresou,
 • elektronickým a telefonickým kontaktem

Oceněné fotografie zůstávají v majetku pořadatele soutěže a vodárenských společností pro další využití. Ostatní fotografie budou zasílány zpět pouze v případě, že na zadní straně fotografií bude požadavek na vrácení uveden.

Fotografie zasílejte do 28. 2. 2017 na adresu: Centrum ekologické výchovy VIANA, Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01  Litvínov, tel.: 476 111 226

Vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům se uskuteční ve středu 22. března 2017 v 18 hodin v aule Scholy Humanitas.

!!! TĚŠIT SE MůŽETE NA ATRAKTIVNÍ CENY!!!

Kouzla vody
Kouzla vody