Anotace programu: Co je živá a neživá příroda. Historie mikroskopu, kde všude lidé mikroskop využívají. Praktické pozorování mikroskopického světa – žáci pozorují krystalky soli, cukru, preparáty rostlin, cibulové slupky.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ
Časová dotace: 45min

Oblasti RVP:  člověk a jeho svět (rozmanitost přírody)

Žák

  • objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *