EXPEDICE: ZŠ Ruská Litvínov na badatelské expedici, říjen 2018

Podzim nás opět nalákal na badatelskou expedici, tentokráte do blízkých hvozdů u Tesařovy stezky. Žáci ze ZŠ Ruská vzali úkol zkoumat zdejší faunu a flóru velmi vážně a brzy se les hemžil dětmi s lupami a pinzetami. Největší rozruch jako obvykle vzbudily nálezy mnoha druhů pavouků, tak jsme asi po dvou hodinách entomologie přehodili výhybku směrem k dendrologii. Výstupy našeho bádání jsou přehledné herbáře, ukazující listy a plody stromů přítomných na stanovišti.

 

EXKURZE: SSZŠ Litvínov v Českém středohoří, říjen 2018 – II.

Tento týden jsme se opět podívali s žáky SSZŠ Litvínov na krásy a mystéria Českého Středohoří, konkrétně na lokality Písečný vrch, Číčov, Kamenná Slunce a Oltářík. Přestože jsme jeli s výborným panem řidičem (a jeho krysaříkem), hodně jsme toho společně nachodili. Z každého zastavení si krom nových znalostí žáci mohli něco malého odnést. Z Písečného vrchu kousek křemence, z pole u vrchu Číčov drobné úlomky aragonitu (i když jeden šťastný úlovek stál skutečně za to!), od Kamenných sluncí krásné fotografie a ze zříceniny Oltáříku fantastický výhled na okolní krajinu a nevšední zážitek z pohledu dolů na podzimní lesy. Celá šestihodinová výprava byla velkým úspěchem, těšíme se opět na shledanou 

 

EXPEDICE: ZŠ Ruská opět na Expedici louka, září 2018

Dnes jsme se vydali na další badatelskou expedici a opět s žáky třetí třídy ze základky v Ruské. Ačkoli jsme šli na stejnou louku jako minulý týden (jen jsme poodešli o dvacet metrů dál), učinili jsme mnoho nových objevů. Krom křižáků pruhovaných, kobylek a ruměnic se nám podařilo najít i housenku babočky bodlákové, což je zatím náš badatelský rekordman. Navzdory jejímu vrtění se nám ji podařilo změřit – měla úctyhodných 6 centimetrů – a stává se tak zatím největším na expedici doposud pozorovaným živočichem. A stejně jako minule, i nyní, přestože se nám bádání trochu „protáhlo“, drtivá většina dětí se nechala slyšet, že by jim nevadilo tu být od rána až do odpoledne. Že by na té venkovní výuce přeci jen něco bylo…? 

 

EXPEDICE: ZŠ Ruská na Expedici louka, září 2018

V úterý Viana uspořádala svou první badatelskou expedici, jejímiž průkopníky byli třeťáci ze základky v Ruské z Litvínova. Počasí bylo naprosto ideální pro bádání na sukcesní louce na periferii města a tak nám nic nebránilo ve zkoumání lučních společenstev rostlin a živočichů. Dětem šla práce s badatelskými batůžky přímo na jedničku. Nemuseli jsme se s učitelkami dlouho pobízet a za pár minut už měly všechny skupiny první úlovky. Středobod zájmu byl samozřejmě odchyt bezobratlých a následné zapisování a zakreslování nalezených hmyzáků a pavouků. První únava byla na dětech znát až po dvou a půl hodinách (!) intenzivního bádání a děti se na konci přiznaly, že by zvládly i mnohem víc, než jen tři hodiny, které jsme strávili v přírodě. Zpátky ve škole je ještě čekala další práce s jejich zápisky a nákresy, a je to potřeba, protože některé děti budou jistě publikovat zprávu o nálezu nových druhů hmyzu, který si i samy pojmenovaly. Nově pojmenovaným druhem se tak stala Loukoplavka obecná (do latiny zatím nepřeloženo).

 

Programová nabídka aktivit EVVO pro školní rok 2018/2019

Milé paní učitelky a páni učitelé (nejen) v mateřských a základních školách, připravili jsme pro Vás a Vaše děti nabídku aktivit ekologické výchovy pro školní rok 2018/2019. A v letošním roce jsme ji, zejména díky podpoře Ústeckého kraje, výrazně inovovali, jak obsahem, metodou a zaměřením, tak především způsobem realizace, který je směřován zejména do venkovního prostředí. V rámci nabídky témat je vždy v realizované aktivitě zahrnuta nějaká hra, vzdělávací a rozvojová aktivita, tvoření, skládání, spojování atd., nebo je celý program jen praktický, názorný a vnáší do výuky nové poznatky, procvičení apod., neboť prožitky jsou naším hlavním nástrojem ve snaze podpořit v žácích zájem o životní prostředí a odpovědné chování.

Těšíme se k vám nebo vás zveme k nám, do Scholy Humanitas, na EVVO den (více témat + prohlídka školy), případně delší pobyt (škola v přírodě, tábor), ekovýlet nebo exkurzi. 

Mimo školy a školky fungující v Litvínově a EVVO dny pro 9. třídy, jsou výukové programy zpoplatněny 300 Kč/45 – 60 min + cestovní náklady lektora/doprava materiálu.

Programová nabídka na školní rok 2018/2019

Milé paní učitelky a páni učitelé (nejen) v mateřských a základních školách, připravili jsme pro Vás a Vaše děti nabídku aktivit ekologické výchovy pro školní rok 2018/2019. A v letošním roce jsme ji, zejména díky podpoře Ústeckého kraje, výrazně inovovali, jak obsahem, metodou a zaměřením, tak především způsobem realizace, který je směřován zejména do venkovního prostředí. V rámci nabídky témat je vždy v realizované aktivitě zahrnuta nějaká hra, vzdělávací a rozvojová aktivita, tvoření, skládání, spojování atd., nebo je celý program jen praktický, názorný a vnáší do výuky nové poznatky, procvičení apod., neboť prožitky jsou naším hlavním nástrojem ve snaze podpořit v žácích zájem o životní prostředí a odpovědné chování.

Těšíme se k vám nebo vás zveme k nám, do Scholy Humanitas, na EVVO den (více témat + prohlídka školy), případně delší pobyt (škola v přírodě, tábor), ekovýlet nebo exkurzi. 

V případě, že Vás naše nabídka pro školní rok 2018/19 (kterou naleznete níže ke stažení) zaujme, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Preferujeme a doporučujeme k realizaci tuto nabídku. V případě, že máte zájem o jiné vzdělávací programy, kontaktujte nás, určitě se domluvíme.

Mimo školy a školky fungující v Litvínově a EVVO dny pro 9. třídy, jsou výukové programy zpoplatněny 300 Kč/45 – 60 min + cestovní náklady lektora/doprava materiálu.

OBJEDNÁVÁNÍ AKTIVIT

Pro objednávku Vámi vybraných aktivit použijte objednávkový formulář pro školní rok 2018/19 (excelpdf), který najdete na těchto webových stránkách v sekci/na stránce „OBJEDNÁVKY“. Formulář slouží jako objednávka, vyplňte jej a zašlete elektronicky na adresu viana@humanitas.cz. Následně se Vám ozveme a nabídneme termíny pro realizaci vybraných aktivit. Ty si potvrdíme a pak již dorazíme na Vámi vybraný program nebo aktivitu.