Cesty dravců pro letošek skončily

Za pouhé tři měsíce mají naši svěřenci za sebou bezmála čtyři tisíce kilometrů.

Dvě evropské země – Německo a Česká republika, čtyři kraje, celkem 2028 dětí z 38 škol; i tak může znít úspěch vyjádřený čísly. Děti všech věkových kategorií od školek po střední školy mají za sebou zkušenost, s níž se mnozí z nás běžně nesetkají. Pohladily si teprve půlroční samici orla stepního s rozpětím křídel více než metr a půl, dravce žijícího volně pouze v Asii, hleděly si z očí do očí s naší největší sovou – výrem velkým, pomazlily se sovou pálenou nebo si nechaly přistát na ruce obávaného predátora Jižní Ameriky – káni Harrisovu.
Díky velkému zájmu ze strany škol o sokolnické ukázky a programy společnosti Falcopredonum při Schole Humanitas v Litvínově, které jsou přizpůsobené věku i zájmům posluchačů, se děti dozvěděly mnoho o životě dravců, jejich způsobech lovu, viděly je na vlastní oči létat i lovit a odnesly si spoustu zážitků, když jim třeba sova Zuzanka neočekávaně přistála na hlavě.
Letos už bohužel ukázky skončily a všechny objednávky musíme odmítat, ale díky Vaší podpoře můžeme naší nabídku příští sezonu rozšířit. Těšit se můžete nejen na další dravce, ale velký zájem předpokládáme zejména o týdenní pobyty pro žáky mateřských, základních i středních škol, kteří by rádi v blízkosti dravců strávili více dní, naučili se o ně starat, poznali jejich život ve volné přírodě v krásném prostředí Krušných hor a v neposlední řadě pochopili, jak důležité je pro nás tyto živočichy chránit.

Děkujeme všem školám i školkám za spolupráci a doufáme, že příští sezóna bude stejně zdařilá jako ta letošní.

ZŠ Hamr a EVVO den

22.11. navštívila naší školu 9. třída ze ZŠ Hamr v rámic programu EVVO dne. V 9h se žáci sešli s lektory a panem ředidtelem, který je přivátal v učebně. Žáci se po úvodu rozdělili do dvou skupinek a zúčastnili se dvou modulů:  Rekultivace a Monitoring vody. Po přestávce se obě skupiny spojily a na závěr dne proběhl modul  Arboretum. Výuka skončila ve 12h a po závěrečném rozloučení se žáci vydali zpět do školy.

Lesní praktikum v rámci projektu Pestrý-Bunt Přátelé biodiverzity Krušných hor

Lesní praktikum v pestrém podzimu

Ve dnech 9.10. -11. 10. 2013 se konal poslední česko-německý pobyt s názvem Lesní praktikum. V pondělí v 11h nám do Horského hotelu Lesná dva autobusy přivezly 8 žáků z německé školy v Markersbachu a 15 žáků ze ZŠ Podkrušnohorská Litvínov.  Žáci a jejich pedagogický doprovod se ubytovali, naobědvali a od 14h se všichni sešli ve společenské místnosti, aby si vyslechli, co je během tří dnů čeká. Hned ve středu byla na programu terénní hra, soutěžní formou prozkoumávali okolí Lesné v menších mezinárodních skupinkách.  Večer si zasportovali na hřišti v podobě bojové hry známé jako „Šátkovaná“ a poté si žáci zahráli menší utkání ve fotbale. Čtvrteční den byl ve znamení výuky. Dopoledne žáci vyrazili směrem k Medvědí skále a cestou se učili a vyzkoušeli si, jak se měří výška stromu (klinometrem, šířka stromu) dgfev online casino průměrka a i dokonce stáří stromů s přírůstovým nebozezem.  Čtvrteční odpoledne žáci hráli společenské hry pro vzájemné poznání, ale také hry, ve kterých se seznamovali s prvky a zvyky druhé země. Večer měli žáci volno, to využili k odpočinku sledováním filmů nebo konverzaci se zahraničními vrstevníky. V pátek dopoledne přišla další série her a ve dvou formách proběhla zpětná vazba. Po těchto aktivitách došlo na úklid a balení věcí. V 14:00 přijeli autobusy a žáci se vrátili do svých domovů.

Ekokemp Proměny lesa (Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge)

Ve dnech 16.9.-20.9. se konal další projektový pobyt s názvem Proměny lesa. V pondělí 16.9 v 8h vyjela 8. Třída ze ZŠ Údlice autobusem do Annabergu, kde vyzvedla německou třídu z místního gymnázia. Společně dorazili do Naturschutzzentrum Erzgebirge, kde je čekal pětidenní společný pobyt. Program byl velmi pestrý. Žáci se zúčastnili monitorování lesa, práce na louce, simulační hry o vlku obecném, prohlídky města Annaberg, volnočasových her. Večery měli žáci volno, které využívali buď k odpočinku nebo sportovním aktivitám v podobě fotbalu nebo stolního tenisu. I přes nepřízeň počasí se pobyt vydařil, jelikož se obě skupiny žáků skamarádili a program si užili.

Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna. Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.

Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

Žákovská výměna na téma voda 6. den

Poslední den si studenti a jejich pedagogický doprovod udělali zpětnou vazbu celého pobytu. Zahráli si poslední sérii her a pochutnali si na posledním společném obědu. Okolo 13h jsme se rozloučili s německou výpravou a vrátili se autobusy zpět do svých domovů.

Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.

Žákovská výměna na téma voda 5. den

V říjnovém pobytu v Německu si studenti zahráli tzv. plánovací hru. Díky této hře se účastnící hry vyzkouší jaké to je, když se setká zastupitelstvo města a řeší střety zájmů různých objektů města. Dnešní dopoledne studenti na tuto hru navázali a v druhém pokračování si vyzkoušeli tuto problematiku znova. Během dopoledne byli studenti rozděleni do skupinek a za úkol měli připravit věci na rozlučkovou párty.  Po přípravách si zahráli několik her a navečeřeli se. Večerní mejdan začal okolo 20:30 nejdříve si zahráli pár her a poté tancovali. Během tancování byl pro ně připraven ohňostroj. Po zbytek večera studenti tancovali nebo byli na pokojích a koukali na filmy.

Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.

Žákovská výměna na téma voda 4. den

Dnešní dopoledne náš kemp navštívil sokolník ze Scholy humanitas Pavel Wolejník. Přivezl na ukázky dva své dravce – sokola stěhovavého a káně Harrisovo. Po krátkém teoretickém úvodu jsme vyrazili do blízkého lesa, kde nám nad hlavami létalo káně a věrně nás doprovázelo. Na jedné otevřené louce měli všichni účastníci kempu možnost nechat si přistát dravce na ruku. Krom sokolnictví si žáci vyslechli přednášku o lesnictví a vyzkoušeli si práci s přírůstovým nebozezem. Tato lesnická pomůcka dokáže o stromu zjistit staří nebo i choroby stromu. V odpolední části studenti vyrazili na autobusový výlet pro krušnohoří. Během výletu jsme navštívili – meteorologickou stanici Automatizovaný imisní monitoring, továrnu na dřevěné hračky v Nové Vsi v Horách, větrnou elektrárnu na Klínech, kde si více řekli o obnovitelných zdrojích energie. Další zastávka byla přehrada Fláje a poslední zastávka byla na rozhledně na Dlouhé Louce.   Večerní program byl na motiv českého filmu Kulový blesk. Studenti se hromadně přemístili na další hotel na Pyšné. Zbytek měli volno na vybalení a seznámení se s novým prostředím.

Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.

Žákovská výměna na téma voda 3. den

Třetí našeho pobytu nám Lesná ukázala, že nadílka sněhu není nic netypického. V dopolední části hráli studenti jednu interkulturní hru. Tématem této hry je hledání kompromisu mezi různými národy, jejich tradic a rituálů. Hlavně napomáhá k odbourávání předsudků vůči jiným národům. V době oběda už nesněžilo a sníh rychle roztáhl, a proto jsme pro studenty připravili terénní vycházku skále. Studenti byli náhodně rozlosování do 4 skupin. Každá skupina dostala navigační přístroj GPS, který je naváděl na druhý nejvyšší vrchol Krušných hor na Mostecku – Medvědí skála. Všechny skupiny dorazili v pořádku a celkem za dobrý čas. Večer byl na programu promítání německého filmu – Adamsova rodina v v originálním znění s českými titulkami.

Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.

Vodní expedice úspěšně ukončeny

Ve dnech 2. 3. a 14. 3. žáci základních škol ZŠ A.Sochora Duchcov a 18. ZŠ Most absolvovali poslední 4. modul Vodních expedic realizovaný v rámci projektu Bunt-Pestrý.

Koncept posledního dne obsahoval zpětnou vazbu o exkurzích v Německu, tematické hry a cvičení na téma biodiverzita. Hlavní částí byl fotoprojekt. Žáci se rozdělili do několika týmů a jejich úkolem bylo nafotit snímky, které měli metaforicky vysvětlit určitý pojem týkající se životního prostředí. Tím byla završena etapa čtyř dnů výuky na dvou českých a dvou německých školách.

Největším přínosem vodních expedic bylo zpestření ekologické výuky, navázání nových kontaktů a hlavně spokojenost žáků a učitelů, kteří se expedic zúčastnili.