Soutěžní projekt pro žáky II. stupně ZŠ

Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy
Ústeckého kraje vyhlašuje soutěž 4 živly pro skupiny žáků II. stupně ZŠ.

Soutěžní projekt se skládá ze čtyř kol, přičemž každé kolo je zaměřeno na jeden přírodní živel. Náplní jednotlivých
kol je splnění zadaných úkolů s tématikou daného živlu a jeho odrazem v našem každodenním životě. Úkoly mohou
být, a budou, praktické nebo zaměřené na hledání a zpracování nejrůznějších informací.

Vyvrcholením soutěžního projektu bude závěrečný workshop a konference, která se uskuteční počátkem června
2017 v Litvínově. Úkoly zaslané soutěžními týmy budou hodnoceny porotou CEV VIANA a výsledky vyhlášeny na
závěrečném workshopu a konferenci.

Materiály ke stažení

Zadání zveřejňujeme v podobě dokumentu PDF ke stažení. Učitel nebo žáci si dokument se zadáním stáhnou a začnou řešit zadané úkoly.

Zadání 1.kola soutěže

Zadání 2.kola soutěže

Zadání 3.kola soutěže

Zadání 4.kola soutěže

Adresa pro doručení odpovědí: CEV VIANA, Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov. Na obálku připište heslo: „Soutěž ŽIVLY – 1, 2, 3 nebo 4.kolo“.

4 živly
4 živly