Škola realizovala, ve spolupráci se zahraničními partnery na Maltě a v Irsku, 2 cykly zahraničních mobility pro celkem 12 žáků školy. Počátkem školního roku vyrazila šestice žáků na Maltu.

Očekává se především prohloubení svých odborných kompetencí, zlepšení jazykových dovedností a rozvoj obecných (sociálních) schopností spojených s pobytem v zahraničí a cizím prostředí. Mezi odborné kompetence (které se mohou u vybraných pracovních pozic lišit) lze především zařadit:

  • Posuzuje stav ŽP, zná jeho přírodní i sociokulturní složky, přírodní vztahy a souvislosti s lidskými činnostmi
  • Analyzuje vlivy lidské činnosti na ŽP a posuzuje je z hlediska právních předpisů
  • Vyhodnocuje výsledky analýz, zpracovává získaná data, posuzuje je a navrhuje optimální opatření
  • Organizuje práce při údržbě chráněných částí přírody a veřejné zeleně
  • Efektivně hospodaří se svěřenými prostředky
  • Dodržuje hygienu a bezpečnost práce
  • Navrhuje postupy při péči o jednotlivé chráněné části přírody a přírodní ekosystémy

Přidanou hodnotou pro žáky je možnost poznat jiné prostředí a klimatické podmínky v rámci svého oboru, především z hlediska přímořského klimatu.

Projekt „Odborné praxe v Evropě – rozvoj odborných a environmentálních kompetencí 2022“ s registračním číslem 2021-1-CZ01-KA122-VET-000019927 je podpořen v rámci programu Erasmus+.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook