Výtvarná a tvořivá soutěž „Kde bydlí zvířátka 2018?“

Vyhlašujeme výtvarnou a rukodělnou soutěž s názvem 

„Kde bydlí zvířátka 2018?“

pro děti mateřských škol a 1. tříd základních škol

Technické kategorie:

 • práce dvourozměrné – kresba, malba a grafika, kombinované techniky (vystřihovánky, papírové koláže…)
 • práce trojrozměrné – modurit, hlína, sádra, dřevo, kůže, umělé hmoty ..

Hlavní cenou pro vítěze je realizace zábavného ekologického programu. Těšit se ale můžete i na další atraktivní ceny.

UZÁVĚRKA PRO ZASLÁNÍ / PŘEDÁNÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ JE 30. 3. 2018

Adresa pro zaslání/předání výtvarných prací:

 • CEV VIANA, Schola Humanitas
 • Ukrajinská 379
 • 436 01 Litvínov

Díla budou vystaveny ve Schole Humanitas v rámci oslav Dne Země 21. 4. 2018

Fotografická soutěž pro všechny: „Když voda promluví 2018“

Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas v Litvínově

ve spolupráci s vodárenskými společnostmi

Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Povodí Ohře s. p.,

Vyhlašuje při příležitosti světového Dne vody 19.ročník fotografické soutěže s námětem

„Když voda promluví 2018“

Soutěžní kategorie

 • kategorie 1: žáci I. stupně základních škol
 • kategorie 2: žáci II. stupně základních škol, středních škol a učilišť
 • kategorie 3: veřejnost

formát fotografie: od velikosti 15 x 21 do maximálně 30 x 40 cm

počet soutěžních snímků: do soutěže je možné přihlásit maximálně 3 snímky jednoho autora, které nebyly dosud publikovány

uzávěrka soutěže: 5. 3. 2018

Fotografie musí!!! být na zadní straně označeny:

 • názvem fotografie
 • číslem kategorie soutěžícího,
 • datem vzniku fotografie,
 • jménem a adresou,
 • elektronickým a telefonickým kontaktem

Oceněné fotografie zůstávají v majetku pořadatele soutěže a vodárenských společností pro další využití. Ostatní fotografie budou zasílány zpět pouze v případě, že na zadní straně fotografií bude požadavek na vrácení uveden.

Fotografie zasílejte do 5. 3. 2017 na adresu: Centrum ekologické výchovy VIANA, Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01  Litvínov, tel.: 476 111 226

Vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům se uskuteční ve středu 21. března 2018 v 18 hodin v aule Scholy Humanitas.

!!! TĚŠIT SE MůŽETE NA ATRAKTIVNÍ CENY!!!

Startuje korespondenční soutěž „Život kolem nás 2018“

Korespondenční soutěž s ekologickou tématikou, se zajímavými úkoly, hádankami, doplňovačkami nebo křížovkami, testy či doplňovačkami.

„Život kolem nás 2018“

je opět zde

V soutěži budou otázky k zamyšlení nad tím, jak se běžný člověk chová, jak pomáhá životnímu prostřední, co by mohl udělat pro jeho zlepšení, jak by mohl přírodě pomoci a ulehčit jí od škodlivých látek, ale i otázky o vodě, o odpadech o stravování nebo úkoly, doplňovačky, křížovky s přírodní tématikou, atd. Otázky soutěže souvisí s předměty prvouka, přírodověda a přírodopis, popř. občanská nauka nebo zeměpis, či školních seminářů zaměřených na poznávání životního prostředí a přírody.

Materiály ke stažení

Zadání zveřejňujeme v podobě dokumentu PDF ke stažení. Učitel si dokument stáhne a předá žákům ve třídě/třídním kolektivům. Je na vlastním zvážení učitele, zda-li zadá 1 nebo několik dokumentů třídě, úkoly rozdělí nebo bude vyplňovat úkoly každý ze žáků.

Zadání 1.kola soutěže

 • termín zveřejnění 1.2.2018

Adresa pro doručení odpovědí: CEV VIANA, Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov. Na obálku připište heslo: „Soutěž BUNT – Pestrý – 1, 2 nebo 3.kolo“.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

 1. soutěž organizuje Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas Litvínov
 2. pro účast v soutěži je nutné se včas přihlásit, mít možnost stahování otázek na internetu a mít možnost otázky vytisknout
 3. je potřeba se zaregistrovat vyplněním a zasláním přihlášky na adresu uvedenou na konci těchto pravidel
 4. soutěžit mohou třídní kolektivy 1. stupně ZŠ /2 – 5 třídy/
  1. I.kategorie – žáci 2 a 3 tříd ZŠ
  2. II.kategorie – žáci 4 a 5 tříd ZŠ
 5. do soutěže budou přijati pouze soutěžící, kteří spolu s první sadou odpovědí na zadané otázky zašlou níže uvedenou přihlášku
 6. počet soutěžních třídních kolektivů z jedné základní školy není omezen
 7. soutěž probíhá od 1. 2. 2018, poslední kolo otázek bude vyhlášeno v dubnu 2018
 8. soutěžící dostanou v průběhu soutěže celkem 3 balíčky soutěžních otázek a úkolů, které budou muset splnit a odpovědi zaslat do CEV VIANA na adresu: Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov
 9. soutěžní otázky budou zveřejňovány POUZE!!! na internetové adrese www.humanitas.cz/viana
 10. otázky budou zveřejněny vždy do 1. dne v měsíci (tj. do 1. 2., 1. 3., 1. 4.)
 11. odpovědi budou zaslány klasickou poštou ! ! ! nejpozději do desátého dne následujícího měsíce (10. 3., 10. 4., 10. 5.), rozhoduje poštovní razítko uvedené na obálce
 12. pedagogický dozor smí napovědět pouze v nezbytně nutné míře v rámci znalostí daných výukou
 13. hodnoceni budou pouze ti, kteří zaslali odpovědi ve všech 3 kolech soutěže
 14. Výsledky soutěže budou zveřejněny na našich internetových stránkách www.humanitas.cz/viana   

Budeme se těšit na vaše zpracované úkoly. Zašlete je nejpozději do 10.3. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Soutěž byla v letech 2012 – 2013 realizována v rámci přeshraničního projektu Ziel3/Cíl3 s názvem Pestrý/BUNT, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge.