EXPEDICE: ZŠ Ruská na Expedici louka, září 2018

V úterý Viana uspořádala svou první badatelskou expedici, jejímiž průkopníky byli třeťáci ze základky v Ruské z Litvínova. Počasí bylo naprosto ideální pro bádání na sukcesní louce na periferii města a tak nám nic nebránilo ve zkoumání lučních společenstev rostlin a živočichů. Dětem šla práce s badatelskými batůžky přímo na jedničku. Nemuseli jsme se s učitelkami dlouho pobízet a za pár minut už měly všechny skupiny první úlovky. Středobod zájmu byl samozřejmě odchyt bezobratlých a následné zapisování a zakreslování nalezených hmyzáků a pavouků. První únava byla na dětech znát až po dvou a půl hodinách (!) intenzivního bádání a děti se na konci přiznaly, že by zvládly i mnohem víc, než jen tři hodiny, které jsme strávili v přírodě. Zpátky ve škole je ještě čekala další práce s jejich zápisky a nákresy, a je to potřeba, protože některé děti budou jistě publikovat zprávu o nálezu nových druhů hmyzu, který si i samy pojmenovaly. Nově pojmenovaným druhem se tak stala Loukoplavka obecná (do latiny zatím nepřeloženo).

 

Programová nabídka aktivit EVVO pro školní rok 2018/2019

Milé paní učitelky a páni učitelé (nejen) v mateřských a základních školách, připravili jsme pro Vás a Vaše děti nabídku aktivit ekologické výchovy pro školní rok 2018/2019. A v letošním roce jsme ji, zejména díky podpoře Ústeckého kraje, výrazně inovovali, jak obsahem, metodou a zaměřením, tak především způsobem realizace, který je směřován zejména do venkovního prostředí. V rámci nabídky témat je vždy v realizované aktivitě zahrnuta nějaká hra, vzdělávací a rozvojová aktivita, tvoření, skládání, spojování atd., nebo je celý program jen praktický, názorný a vnáší do výuky nové poznatky, procvičení apod., neboť prožitky jsou naším hlavním nástrojem ve snaze podpořit v žácích zájem o životní prostředí a odpovědné chování.

Těšíme se k vám nebo vás zveme k nám, do Scholy Humanitas, na EVVO den (více témat + prohlídka školy), případně delší pobyt (škola v přírodě, tábor), ekovýlet nebo exkurzi. 

Mimo školy a školky fungující v Litvínově a EVVO dny pro 9. třídy, jsou výukové programy zpoplatněny 300 Kč/45 – 60 min + cestovní náklady lektora/doprava materiálu.

Programová nabídka na školní rok 2018/2019

Milé paní učitelky a páni učitelé (nejen) v mateřských a základních školách, připravili jsme pro Vás a Vaše děti nabídku aktivit ekologické výchovy pro školní rok 2018/2019. A v letošním roce jsme ji, zejména díky podpoře Ústeckého kraje, výrazně inovovali, jak obsahem, metodou a zaměřením, tak především způsobem realizace, který je směřován zejména do venkovního prostředí. V rámci nabídky témat je vždy v realizované aktivitě zahrnuta nějaká hra, vzdělávací a rozvojová aktivita, tvoření, skládání, spojování atd., nebo je celý program jen praktický, názorný a vnáší do výuky nové poznatky, procvičení apod., neboť prožitky jsou naším hlavním nástrojem ve snaze podpořit v žácích zájem o životní prostředí a odpovědné chování.

Těšíme se k vám nebo vás zveme k nám, do Scholy Humanitas, na EVVO den (více témat + prohlídka školy), případně delší pobyt (škola v přírodě, tábor), ekovýlet nebo exkurzi. 

V případě, že Vás naše nabídka pro školní rok 2018/19 (kterou naleznete níže ke stažení) zaujme, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Preferujeme a doporučujeme k realizaci tuto nabídku. V případě, že máte zájem o jiné vzdělávací programy, kontaktujte nás, určitě se domluvíme.

Mimo školy a školky fungující v Litvínově a EVVO dny pro 9. třídy, jsou výukové programy zpoplatněny 300 Kč/45 – 60 min + cestovní náklady lektora/doprava materiálu.

OBJEDNÁVÁNÍ AKTIVIT

Pro objednávku Vámi vybraných aktivit použijte objednávkový formulář pro školní rok 2018/19 (excelpdf), který najdete na těchto webových stránkách v sekci/na stránce „OBJEDNÁVKY“. Formulář slouží jako objednávka, vyplňte jej a zašlete elektronicky na adresu viana@humanitas.cz. Následně se Vám ozveme a nabídneme termíny pro realizaci vybraných aktivit. Ty si potvrdíme a pak již dorazíme na Vámi vybraný program nebo aktivitu.

Ekologická stopa startuje

Ekologická stopa 2018

Soutěž je určena pro skupiny v počtu max. 5 žáků z 8. či 9. tříd

Přihlášení do soutěže

 • Do soutěže je možné se přihlásit do 31. března 2018 zasláním přihlášky na e-mail viana@humanitas.cz.
 • Do zprávy napište jméno a celou adresu školy, jméno zapojeného učitele/učitelky, kontaktní e-mail a telefon na něj/ni a jména a ročník zapojených žáků (max. 5 žáků z 8. či 9. tříd)

Zadání úkolů naleznete v následujících dokumentech

Vlastní průběh soutěže a plnění úkolů

 • Práce na soutěžních úkolech potrvá až do 25.května 2018

Zaslání výsledků

 • Do 25. května 2018 zašlou žákovské týmy výstupy své práce
 • Podrobnosti o zasílání výsledků budou později uvedeny v zadání úkolů po uzávěrce přihlášek

Závěrečná konference

 • Hodnocení jednotlivých soutěžních výstupů provede porota soutěže na Schole Humanitas
 • Představení všech výsledků proběhne na závěrečné konferenci, která se uskuteční při příležitosti Dne životního prostředí ( června 2018) v Litvínově ve Schole Humanitas.

Konference se zúčastní všechny přihlášené týmy, aby představily výsledky své práce

Život kolem nás 2018: zadání 2.kola úkolů

Soutěž Život kolem nás je opět zde. Korespondenční soutěž s ekologickou tématikou, se zajímavými úkoly, hádankami, doplňovačkami nebo křížovkami, testy či doplňovačkami.

STÁLE JE MOŽNÉ SE JEŠTĚ ZÚČASTNIT – POŠLETE S DRUHÝM KOLEM ODPOVĚDÍ NA ZADANÉ OTÁZKY TAKÉ ODPOVĚDI Z PRVNÍHO KOLA.

Zadání 2.kola soutěže

Život kolem nás 2018: zadání 1.kola úkolů

Soutěž Život kolem nás je opět zde. Korespondenční soutěž s ekologickou tématikou, se zajímavými úkoly, hádankami, doplňovačkami nebo křížovkami, testy či doplňovačkami.

V soutěži budou otázky k zamyšlení nad tím, jak se běžný člověk chová, jak pomáhá životnímu prostřední, co by mohl udělat pro jeho zlepšení, jak by mohl přírodě pomoci a ulehčit jí od škodlivých látek, ale i otázky o vodě, o odpadech o stravování nebo úkoly, doplňovačky, křížovky s přírodní tématikou, atd. Otázky soutěže souvisí s předměty prvouka, přírodověda a přírodopis, popř. občanská nauka nebo zeměpis, či školních seminářů zaměřených na poznávání životního prostředí a přírody.

Materiály ke stažení

Zadání zveřejňujeme v podobě dokumentu PDF ke stažení. Učitel si dokument stáhne a předá žákům ve třídě/třídním kolektivům. Je na vlastním zvážení učitele, zda-li zadá 1 nebo několik dokumentů třídě, úkoly rozdělí nebo bude vyplňovat úkoly každý ze žáků.

Zadání 1.kola soutěže

Týmový soutěž projekt „Ekologická stopa 2018“

Schola Humanitas v Litvínově a Centrum ekologické výchovy VIANA připravili pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ při příležitosti Dne životního prostředí (5. 6. 2018) odborně ekologický soutěžní projekt ve školním roce 2017/2018

„Ekologická stopa 2018“

Soutěž je určena pro skupiny v počtu max. 5 žáků z 8. či 9. tříd

Přihlášení do soutěže

 • Do soutěže je možné se přihlásit do 31. ledna 2018 zasláním přihlášky na e-mail viana@humanitas.cz.
 • Do zprávy napište jméno a celou adresu školy, jméno zapojeného učitele/učitelky, kontaktní e-mail a telefon na něj/ni a jména a ročník zapojených žáků (max. 5 žáků z 8. či 9. tříd)

Zadání úkolů

 • Po uzavření přihlášek bude na stránkách Viany vyvěšeno zadání úkolů, na kterých budou žáci samostatně pracovat.

Vlastní průběh soutěže a plnění úkolů

 • Práce na soutěžních úkolech potrvá až do 25.května 2018

Zaslání výsledků

 • Do 25. května 2018 zašlou žákovské týmy výstupy své práce
 • Podrobnosti o zasílání výsledků budou později uvedeny v zadání úkolů po uzávěrce přihlášek

Závěrečná konference

 • Hodnocení jednotlivých soutěžních výstupů provede porota soutěže na Schole Humanitas
 • Představení všech výsledků proběhne na závěrečné konferenci, která se uskuteční při příležitosti Dne životního prostředí ( června 2018) v Litvínově ve Schole Humanitas.

Konference se zúčastní všechny přihlášené týmy, aby představily výsledky své práce

Materiály ke stažení