Schola Humanitas Litvínov ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy VIANA připravila pro žáky devátých tříd projektový den pod názvem „ENVIRONMENTÁLNÍ DEN.“
Dalšími účastníky, v pořadí pátého EVVO dne ve školním roce 2016ú17,  byli žáci ze základní školy v ul. Budovatelů v Jirkově. Připraveny pro ně byly tři výukové moduly:
  • Obnova posttěžební krajiny
  • Toulky s GPS
  • Nej, nej, nej
Ve školním roce 2017/2018 se Environmentálních dnů může zúčastnit i vaše škola! Přihlaste se!
Informace lze také získat na e-mailové adrese viana@humanitas.cz, kam lze také zasílat vyplněné přihlášky.

Facebook