Jak je již letitá tradice, i v letošním školním roce jsou zapojeny studentky a studenti ze SOŠ Schola Humanitas do programu GLOBE, což je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. V rámci GLOBE studenti chodí na terénní pozorování, kde sledují a zaznamenávají meteorologická data, která se následně vkládají do centrální databáze spravované americkou NASA. Za pomoci těchto získaných dat mohou studenti sledovat dlouhodobé trendy ve vývoji klimatu a případně provázat svá pozorování i s dalšími aktivitami, mezi které patří v tomto školním roce zejména fenologie.

Ta sleduje změny vegetace v závislosti na měnících se ročních obdobích, přesněji tedy teplotě, množství vláhy a dotaci slunečního záření. V rámci tohoto podprogramu studenti řeší otázku, nakolik má zastínění sledovaných keřů šeříku obecného vliv na rašení pupenů a začátek kvetení. S tímto tématem jedou i v květnu do Moravských Budějovic na každoročně pořádané GLOBE Games, jakousi přírodovědeckou olympiádu pořádanou sdružením Tereza, jež v ČR koordinuje školy zapojené do programu GLOBE.

V průběhu jara budou studenti ještě pozorovat vegetační pokryv, v rámci čehož budou na vytyčené ploše sledovat druhy stromů, zjišťovat korunový zápoj, výskyt vegetace v podrostu a měřit výšku a obvod určených stromů. Počítá se i s pedologickými pozorováními, při kterých budou studenti vytvářet půdní sondu a z odebraných vzorků půdy v laboratoři stanovovat rozličné chemické a fyzikální vlastnosti půd, jako třeba zrnitost, pH a propustnost pro vodu.
Všechny tyto aktivity si kladou za cíl přivést aktivní a zvídavé studenty k samostatnému bádání a rozšiřování si svých znalostí a dovedností, ať už v terénu, či laboratoři.

Ing. Lukáš Plotnárek, koordinátor programu GLOBE ve Schole Humanitas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook