Programy jako Lesní tajemství, Stateček, Rákosníčkův rybník nebo například Ze života hmyzu, Včela či Fenologie. To je výčet nejvíce realizovaných vzdělávacích témat z široké programové nabídky Centra ekologické výchovy VIANA, které působí v Litvínově, při Schole Humanitas. Na podzim loňského roku připravila VIANA více jak padesátku výukových a vzdělávacích programů pro celkem 931 žáků ze 17 škol regionu Ústeckého kraje nebo třeba z Prahy. Velmi oblíbené byly také podzimní „Environmentální dny“, které připravují lektoři centra v areálu Scholy Humanitas v Litvínově a terénní soutěž pro děti z mateřských škol s názvem „Jelení stezka.“

Centrum ekologické výchovy VIANA získalo certifikát poskytovatelů ekologické výchovy

V závěru roku se ekologickému centru VIANA podařilo projít auditem a získat certifikát poskytovatele environmentálního vzdělávání. Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice v růstu kvality jejich nabídky a služeb. Kritéria certifikace, která bylo potřeba splnit a prokázat, pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Organizací, které splňují stanovená kritéria a získaly certifikát svědčící o vysoké úrovni kvality jejich činnosti, je v ČR celkem třináct. CEV VIANA je druhým ekologickým centrem v Ústeckém kraji, které je držitelem certifikátu. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí auditorů.

Připravujeme několik soutěžních projektů

Na první polovinu nového kalendářního roku připravuje centrum několik soutěží a soutěžních projektů. VIANA přichází s novinkou – soutěžním projektem pro žáky II. stupně ZŠ s názvem „4 živly u nás doma.“ Náplní čtyřkolového soutěžního projektu pro čtyřčlenné školní týmy žáků je plnění úkolů s tématikou daného živlu a jeho odrazem v každodenním životě. Soutěžní projekt je zaměřen především na hledání úspor ve spotřebě energií, hledání podnětů pro třídění a využití odpadů, aj. Vyvrcholení projektu proběhne v červnu žákovskou konferencí s obhajobou výsledků, které se jednotlivým týmům podaří nasbírat a vyřešit.

Pro žáky I. stupně ZŠ je připravena oblíbená korespondenční soutěž s názvem „Život kolem nás“. V letošním 11. ročníku soutěže se budou opět třídní kolektivy zabývat zadanými úkoly a otázkami vedoucími k zamyšlení nad tím, jak se běžný člověk chová, jak pomáhá životnímu prostředí, co by mohl udělat lépe pro jeho zlepšení a jak by mohl přírodě pomoci ulehčit ji od škodlivých látek. Připraveny jsou ale i soutěžní kvízy, hádanky, spojovačky či doplňovačky k tématu voda, odpady či zdravé stravování.
Pro ty, kteří rádi malují nebo vyrábějí, máme rukodělně/výtvarnou soutěž. Letos s podtitulem „Čtvero ročních období.“ Tradičně je již vyhlášena také fotografická soutěž úplně pro všechny. Letos s podtitulem „Kouzla vody.“ Uzávěrka soutěže je 28. 2. 2017. A široká veřejnost, školní či zájmové kolektivy se mohou zapojit také do soutěžního projektu „Na krmítku.“

Centrum ekologické výchovy VIANA je také garantem účasti žáků Scholy Humanitas v celosvětovém programu GLOBE. Žáci Scholy Humanitas, kteří se v letošním školním roce zapojili do programu GLOBE, se zabývají v rámci týdenních hydrologických pozorování měřením senzorických a chemických vlastností vody Bílého potoka v Litvínově, každý den pak realizují meteorologická měření a pozorování, připravena jsou již jarní fenologická pozorování a biometrická měření.

Ing. Michal Tarant

vedoucí CEV VIANA

Facebook / CEV VIANA / Webový portál Certifikovaných poskytovatelů EV

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook