V podzimních měsících letošního roku realizuje Ekologické centrum VIANA při Schole Humanitas v Litvínově několik desítek výukových a vzdělávacích programů určených cílové skupině žáků ZŠ i MŠ v regionu Ústeckého kraje. A to jak v terénu, tak v učebně nebo školním prostředí.

Zcela nově vytvořené vzdělávací programy tematicky zaměřené na oblast ekologie, ochrany krajiny, vodní svět a vodní prostředí nebo poznávání lesních ekosystémů, hmyzu či entomologie, obnovy krajiny aj. byly vytvořeny a realizovány díky podpoře získané prostřednictvím grantového programu Ústecké komunitní nadace z Fondu Air product v rámci podpory projektu „Ekoroadshow“, resp. díky podpoře Ústeckého kraje, získané v programu rozvoje EVVO pro rok 2015. Programy jsou koncipované jako tematické celky, realizované především ve venkovním prostředí v blízkosti školy nebo přímo v terénu a jsou doplněny o množství atraktivních úkolů, praktických ukázek nebo aktivit.

A o vzdělávací programy je velký zájem. Hned po rozeslání nabídky byly vyčerpány veškeré termínové kapacity. A tak se programy s názvem: „Lesní tajemství, Život z vody, Hmyzáci, Svět odpadů nebo Krajina jako puzzle, Kudy vede evoluce, Obnova krajiny po těžbě, Ze života hmyzu“ realizují téměř každý všední den, napříč celým krajem, od Děčína po Chomutov. Výukových a vzdělávacích programů se uskuteční 62, v 17 školách Ústeckého kraje. Celkem se nabídky ekologického centra VIANA zúčastní více jak 1260 dětí.

[nggallery id=35]

Facebook