CEV VIANA předložila projekt s názvem „Eko dovednosti“ do programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016,  oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. b) Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na rok 2015.

Cílem projektu je přivést „vědu“ v zábavné a atraktivní formě do škol. Projekt EKO DOVEDNOSTI je koncipován tak, aby „věda přijela“ přímo za žáky a studenty. Lektoři CEV VIANA připraví a budou realizovat 45minutové programy, zaměřené na popularizaci ekologických a environmentálních témat s důrazem na uvědomění si společenské odpovědnosti každého z nás k nutnosti ochrany přírody, krajiny a biodiverzity.

Témata vzdělávacích programů budou věnována např. přírodě Ústeckého kraje, přírodním zajímavostem a zákonům nebo se budou týkat problematiky globálních problémů, lesních a vodních ekosystémů, nakládání s odpady, biodiverzita, potravní řetězce, krajina či obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.

Centrum ekologické výchovy VIANA v současné době disponuje ucelenou sadou 33 připravených tematických (průběžně realizovaných) vzdělávacích a výukových programů. Každý z programů obsahuje scénář, PP prezentaci, materiál – pomůcky, pracovní list, výsledky – v případě aktivit s potřebou vyhodnocení zadaného úkolu.

Smyslem a cílem tohoto projektu je pokusit se získat finančních prostředky v dostatečné výši a tím umožnit realizovat naší nabídku pro pokud možno co nejširší spektrum škol a školských zařízení v regionu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook