Cílem projektu je přivést „vědu“ v zábavné a atraktivní formě do škol. Ekoroad show je koncipována tak, aby „věda přijela“ přímo za žáky a studenty. Lektoři CEV VIANA připraví a budou realizovat 45minutový program, zaměřený na popularizaci přírodních zajímavostí, zákonů, atraktivních míst a lokalit. V rámci projektu vznikne několik vzdělávacích programů (pro MŠ, první i druhý stupeň ZŠ) spolu s pracovními listy k danému tématu.

V rámci projektu vzniknou nové výukové a vzdělávací programy nebo budou inovovány a aktualizovány stávající programy nabízené v běžné činnosti ekologického centra. Vytvořená nebo inovovaná sada vzdělávacích programů bude nabídnuta MŠ a ZŠ v Ústeckém kraji. Témata vzdělávacích programů budou věnována např.: Přírodě Ústeckého kraje, Globálním problémům, Odpadům a jejich třídění a Obnovitelným zdrojům energie. Každý z programů bude obsahovat scénář, PP prezentaci, materiál – pomůcky, pracovní list, výsledky – v případě aktivit s potřebou vyhodnocení zadaného úkolu. Součástí tvorby a inovace vzdělávacích programů bude i nákup pomůcek potřebných k realizaci, přiblížení tématu cílové skupině, pro znázornění daného tématu.

CEV VIANA získalo podporu pro realizaci tohoto projektu z Ústecké komunitní nadace v rámci fondu Air product.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook