Dva ročníky „Žákovské soutěže“, pobytová setkání mládeže s praktickou obsahovou náplní tzv. „Česko/Německá praktika“ nebo „Žákovské výměny.“ To byla náplň projektových opatření, kterými se zabýval partner projektu „Pestrý-Bunt – Přátelé biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge“ Schola Humanitas v Litvínově po dobu realizace projektu v letech 2011 – 2014. A nebylo to zdaleka vše. V rámci Česko/Německého příhraničního projektu měla Schola Humanitas na starosti praktická opatření pro mládež. Tématem projektu byla aktivní ochrana biodiverzity v Krušných horách, les a voda.
Celkem 1657 účastníků čtyřměsíčních „korespondenčních soutěží,“ na obou stranách Krušných hor, se zabývalo hledáním souvislostí v tématice voda nebo les, řešením zajímavých úkolů, luštěním kvízů či řešením hádanek nebo křížovek. Bezmála sedmdesátka dětí pak společně trávila pět dní v krásném prostředí Krušných hor. Náplní pobytových setkání s názvem „Žákovské výměny“ bylo, mimo zlepšování jazykových dovedností, především prohloubení odborných schopností v projektových tématech, konkrétně například monitoring vody, určování vodních živočichů, ochrana lesa, lesní hospodářství či mapování terénu, biologická ochrana lesa a další. Obdobnou náplň, ještě více prohloubenou o praktické činnosti v terénu a přírodním prostředí, pak měla třídenní Česko/Německá setkání, tzv. „praktika,“ kterých se zúčastnilo celkem 70 účastníků z Ústeckého kraje a ze Saska.
Praktická opatření směřující k zviditelnění snahy ochránců přírody v Krušných horách o aktivní ochranu biodiverzity a rozmanitosti přírody v Krušných horách mezi mladými lidmi byla vzájemně provázána s dalšími aktivitami projektu, ve spolupráci s projektovými partnery, kterými jsou Naturschutzzentrum Erzgebirge, ZO ČSOP Fergunna Teplice. Výše zmíněné aktivity tak byly doplněny realizací praktických exkurzí, tzv. „třídních expedic“, nejlepší soutěžící z korespondenční soutěže se mohli zúčastnit například Česko/Německé olympiády a mohli poměřit své odborné, sportovní či vědomostní znalosti. Pro širokou veřejnost pak byly připraveny odborné exkurze s názvem „NaTúry“ na zajímavá, mnohdy obtížně přístupná, atraktivní místa v Krušných horách.
Podle motta: „Zelená má být pestrá“ se projekt zasazuje o zachování biologické rozmanitosti přírodních stanovišť a druhů v Krušných horách. „Zelená“ je symbolem pro biotopy a druhy a „pestrá“ je synonymem pro rozmanitost.
Projekt je příkladem aktivní práce pro zachování biologické rozmanitosti v Německu a České republice. Stěžejními pilíři projektu jsou opatření praktické ochrany přírody na české a německé straně Krušných hor (např. revitalizace horských luk a vodních toku, vytvoření a rozvoj lokalit pro rostliny ohrožené vymizením), práce ekologické výchovy s mládeží a pestrá práce s veřejností, jež si klade za cíl vzbudit zájem obyvatel pohraničí o jedinečnou přírodu regionu a její poklady, které je záhodno chránit.
Konkrétní výstupy partnera projektu Scholy Humanitas v Litvínově
• Soutěž voda – 984 účastníků /realizace 11/2011 – 02/2012/
• Výměna voda – 26 účastníků /realizace 10. – 15. 4. 2012/
• Praktikum voda – 47 účastníků /18. – 20. 6. 2012/
• Soutěž les – 673 účastníků /realizace 11/2012 – 02/2013/
• Výměna les – 41 účastníků /realizace 15. – 19. 4. 2013/
• Praktikum les – 23 účastníků /realizace 9. – 11. 10. 2013/[/b]
Jedním z důležitých výstupů projektu je založení společného spolku pro ochranu přírody, krajiny a biodverzity v Krušných horách v České republice a v Sasku s názvem. Spolek s názvem „Pestrý – Bunt – sdružení přátel na podporu biologické rozmanitosti v regionu Krušné hory/Erzgebirge e.V.“ je připraven realizovat společné aktivity, projekty a opatření v dalších letech.
Závěrečná konference projektu se uskuteční dne 25. 3. 2014 v Litvínově, v aule Centra bakalářských studií Scholy Humanitas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook