V pátek 29.11. 2013 se konalo v Centru ochrany přírody třetí Česko-německé setkání expertů. Cílem setkání bylo malé ohlédnutí za již končícím projektem Pestrý-Bunt. Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge. Setkání se zúčastnili projektoví partneři a také čeští a němečtí odborníci, kteří se na realizaci projektu podíleli.
Každý účastník si měl připravit pár fotografií a krátký komentář o „jeho“ opatřeních. Pan Teucher (NSZ) na úvod stručně představil končící projekt a jeho cíle. Dále se věnoval výsledkům praktických opatření na ochranu přírody, která byla provedena v uplynulých dvou letech. Pan Tarant (Schola Humanitas) zhodnotil úspěšnost akcí ekologické výchovy. Paní Schürer (NSZ) nás ve svém příspěvku seznámila s výsledky práce s veřejností (Krušnohorské NaTúry, Geo-den biologické rozmanitosti, putovní výstava a další). Pan Dietrich (pověřenec na ochranu přírody) nám předvedl pár vydařených fotografií z botanických exkurzí na české a německé straně Krušných hor.
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook