Cesty dravců pro letošek skončily

Za pouhé tři měsíce mají naši svěřenci za sebou bezmála čtyři tisíce kilometrů.

Dvě evropské země – Německo a Česká republika, čtyři kraje, celkem 2028 dětí z 38 škol; i tak může znít úspěch vyjádřený čísly. Děti všech věkových kategorií od školek po střední školy mají za sebou zkušenost, s níž se mnozí z nás běžně nesetkají. Pohladily si teprve půlroční samici orla stepního s rozpětím křídel více než metr a půl, dravce žijícího volně pouze v Asii, hleděly si z očí do očí s naší největší sovou – výrem velkým, pomazlily se sovou pálenou nebo si nechaly přistát na ruce obávaného predátora Jižní Ameriky – káni Harrisovu.
Díky velkému zájmu ze strany škol o sokolnické ukázky a programy společnosti Falcopredonum při Schole Humanitas v Litvínově, které jsou přizpůsobené věku i zájmům posluchačů, se děti dozvěděly mnoho o životě dravců, jejich způsobech lovu, viděly je na vlastní oči létat i lovit a odnesly si spoustu zážitků, když jim třeba sova Zuzanka neočekávaně přistála na hlavě.
Letos už bohužel ukázky skončily a všechny objednávky musíme odmítat, ale díky Vaší podpoře můžeme naší nabídku příští sezonu rozšířit. Těšit se můžete nejen na další dravce, ale velký zájem předpokládáme zejména o týdenní pobyty pro žáky mateřských, základních i středních škol, kteří by rádi v blízkosti dravců strávili více dní, naučili se o ně starat, poznali jejich život ve volné přírodě v krásném prostředí Krušných hor a v neposlední řadě pochopili, jak důležité je pro nás tyto živočichy chránit.

Děkujeme všem školám i školkám za spolupráci a doufáme, že příští sezóna bude stejně zdařilá jako ta letošní.

ZŠ Hamr a EVVO den

22.11. navštívila naší školu 9. třída ze ZŠ Hamr v rámic programu EVVO dne. V 9h se žáci sešli s lektory a panem ředidtelem, který je přivátal v učebně. Žáci se po úvodu rozdělili do dvou skupinek a zúčastnili se dvou modulů:  Rekultivace a Monitoring vody. Po přestávce se obě skupiny spojily a na závěr dne proběhl modul  Arboretum. Výuka skončila ve 12h a po závěrečném rozloučení se žáci vydali zpět do školy.