Celkem 245 dětí prožilo týden v Krušných horách. Šestice pětidenních pobytů plných zajímavých aktivit spojených s poznáváním Krušných hor z pohledu jejich biologické rozmanitosti, dochovaných krás a stále atraktivních míst, byla připravena v rámci projektu Nove cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách.

Podstatou projektové aktivity „pobyty“ však nebylo jen poznávání Krušných hor a jejich zajímavostí. Vzhledem k tomu, že každého z pobytů se zúčastnily jak školy z české strany Krušných hor, tak i z německé, byl poměrně velký prostor věnován také společným aktivitám děti s cílem navázat spolupráci, odbourat bariery a pomoc s rozvojem jazykových a komunikačních dovedností. To vše na pozadí společné práce dětí ve smíšených mezinárodních týmech, úkoly spojených s řešením projektových zadání, společným hledáním odpovědí na otázky zadané během průběhu realizace pobytu nebo při procházkách v terénu Krušných hor. Obsahovou náplní pobytů pak byla především praktická práce v terénu a v přírodě, řešení zajímavých úkolů nebo třeba využití moderních pomůcek.

Realizace pobytů se zúčastnily tyto dvojice škol

  • 11. – 15. 6. 2012 – ZŠ Jirkov, Podkrušnohorská a ZŠ Brand Ebisdorf
  • 17. – 21. 9. 2012 – ZŠ Duchcov, A. Sochora a ZŠ Markesrsbach,
  • 5. 10. 2012 – ZŠ Rumburk, Jiříkovská a ZŠ Ebersbach
  • 8. – 12. 10. 2012 – ZŠ Linqua Universal Litoměřice a Gymnázium Pirna
  • 5. – 9. 11. 2012 – ZŠ Liberec a ZŠ Zittau
  • 19. – 23. 11. 2012 – SŠ Educhem Meziboří a BFZ Annaberg

Realizace pobytů pro žáky základních škol sice s koncem projektu byla ukončena. V případě zájmu je však možné kontaktovat CEV VIANA při Schole Humanitas a domluvit si přípravu a realiaci pobytového týdne na míru přímo pro vaši školu nebo třídní kolektiv. Neváhejte nás kontaktovat.

Celá nabídka dosud realizovaných a připravených výukových programů  vytvořených v projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách je:

  • Krušné hory – problematika ochrany přírody a krajiny v Krušných horách, zajímavosti Krušných hor
  • Quo vadis deserta – problematika odpadů, odpadového hospodářství a především elektroodpadu
  • Zemská trápení – problematika Globálních problémů
  • Okovy lidstva – problematika energií a  především obnovitelných energií a zdrojů

Projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

[singlepic w=320 h=240 float=none]

[singlepic w=320 h=240 float=none]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook