Schola Humanitas připravila a pilotně ověřila ve školách zapojených do spolupráce v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách čtveřici dlouhodobých vzdělávacích programů. Vznikly tak zajímavé programové celky věnované aktuálním tématům v oboru ochrany přírody, péče o krajinu či v odpadovém hospodářství, globálních problémech nebo energetice, resp. obnovitelných zdrojích.

Příprava a realizace dlouhodobých vzdělávacích programů byla zahájena již v roce 2010, kdy byl projekt Nove cesty předkládán ke schválení. Po navázání úspěšné spolupráce s nositelem projektu, kterým je Saská zemská nadace pro ochranu přírody a krajiny (LaNU) a hlavním partnerem projektu na České straně – o. p. s Venkovský prostor Liberec a potvrzením schválení projektu byly postupně uváděny do života témata výukových programů.

Krušné hory – to je stručný název, který vystihuje veškerou podstatu a tematický obsah a zaměření programu, který je věnován představením Krušných hor, jako místa plného zajímavých míst a biologické rozmanitosti.

Problematikou odpadu, odpadového hospodářství, elektro odpadu, aj. To je stručný výčet obsahu druhého z realizovaných programů s názvem Quo vadis deserta. Třetí z programů, Zemská trápeni, je pak věnován (jak již napovídá název) globálním problémům životního prostředí Planety Země. Okovy lidstva je pak čtvrtý z programů, který se zabývá energetikou a především možnostmi obnovitelných zdrojů a jejich srovnání s dalšími zdroji energie.

Celá realizace každého z výukových programů byla plně hrazena z rozpočtu projektu. Lektor projektu navštívil vždy postupně čtyřikrát každou ze zapojených škol. Žáci pak v každém z programů zpracovávali vždy zadaný projektový úkol ve své škole a ve větčí části pracovali v menších týmech na zadaných aktivitách, které řešili.

Celkem se do pilotního ověření čtveřice dlouhodobých vzdělávacích programů zapojilo 377 dětí ze 17 škol v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém kraji.

Realizace programů se zúčastnily tyto školy

Krušné hory Quo vadis deserta Zemská trápení Okovy lidstva
ZŠ Hamr ZŠ Krupka, Masarykova ZŠ Velké Březno ZŠ Duchcov, J. Pešaty
ZŠ Okružní Most ZŠ Podbořany, Masarykova ZŠ Meziboří ZŠ Prokopa Holého Louny
ZŠ Horní Jiřetín ZŠ Podkrušnohorská Litvínov ZŠ Strupčice ZŠ Ploskovice
ZŠ Bílina, Aléská ZŠ Školní Chomutov ZŠ Jirkov, Podkrušnohorská ZŠ Komenského Louny
ZŠ Teplice, U Nových lázní

Nabídka připravených dlouhodobých vzdělávacích programů je k dispozici na webových stránkách CEV VIANA při Schole Humanitas. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

[singlepic w=320 h=240 float=none]

[singlepic w=320 h=240 float=none]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook