Žákovská výměna na téma Les (Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge)

Ve dnech 15. 4. – 19.4 2013 se konalo další setkání žáků z ústeckého a saského kraje. Tentokrát na české straně Krušných hor. Celkem 18 žáků ze ZŠ Údlice a 19 žáků ze Saska se zúčastnilo pestrého programu pod vedením projektových lektorů Scholy Humanitas.
Letošním tématem projektu Pestrý-BUNT, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge, je bádání o biodiverzitě v lese. Ideálním místem našeho pobytu byla Lesná u Nové Vsi v Horách v nadmořské výšce 900 m.n. m.  V pondělí 15. 4. 2013 se konečně probralo jaro a v plné kráse nás doprovázelo po celý týden. Po příjezdu se žáci a jejich učitelé ubytovali, naobědvali a seznámili s programem. První den by ve znamení seznamovacích her, aby se obě skupiny poznaly.
V úterý čekala na všechny první fáze výuky s navigačním přístrojem GPS. Naučili se základní funkce a také ukládání a hledání bodů. Po obědě byla připravena výuka o vlku obecném v podobě skupinové diskuze, přednášek a tematických her. Každý večer pobytu byl připraven dobrovolný program a skupinka žáků tak třeba využila možnost večerního pozorování zvěře v nedalekém lese.
Středeční ráno žáci připravili vlastní trasu s GPS a vytvářeli cestu, na které schovávali různé indicie a otázky. Odpoledne vytvořili 6 fiktivních skupin k simulační hře o vlkovi. Tuto hru vytváří několik skupin, každá skupina hájí svůj zájem a musí najít kompromis v hromadné diskuzi o výskytu a vlivu vlka obecného. Večer si několik žáků vyzkoušelo práci s kapesním planetáriem – Sky Scout a na obloze našli např. planetu Jupiter nebo hvězdu 700 x větší než Slunce – hvězdu Antares.
Čtvrteční ráno se žáci rozdělili na dvě skupiny. Děvčata vyjela společně s místními lesníky do blízké lesní školky, kde připravovaly mladé smrčky pro další vysázení. Kluci jeli odklízet větve do lesa, který díky dlouhé zimě poškodila vysoké zvěř. Odpoledne byla připravena praktická ukázku z oboru sokolnictví. Večerním programem byla debata o tom, co je typicky české a německé. Obě školy prezentovali své typické výrobky a popsali své činnosti ve škole.
V pátek před odjezdem proběhla poslední aktivita práce s GPS. Každá skupina si vylosovala trasu, kterou vytvořili jiní spolužáci a hlavním úkolem bylo najít veškeré indicie. V učebně pak pomocí internetu bylo možné vyhledávat odpovědi na zadané otázky a úkoly.  Ještě před obědem proběhla zpětná vazba, při které byl zhodnocen celý pobytový týden.
Kolem 14 hodině se všichni vydali zpět do svých domovů. Po celý pobyt vládla přátelská atmosféra a obě skupiny žáků i učitelé byli s pobytem spokojeni.
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

SKONČILY 16. GLOBE GAMES V LITVÍNOVĚ

Studentská konference zaměřená na řešení celoročních projektů v oblasti bádání a řešení vědeckých projektů nebo projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, festival GLOBE pro širokou veřejnost, velké koulení zeměkoule městem či celodenní terénní hra na Dlouhé Louce nebo množství doprovodného programu jako například zábavná chemie, rukodělné a výtvarné aktivity nebo sport, plavání či terénní exkurze v regionu. To byly letošní, v pořadí již šestnácté, GLOBE GAMES, které hostila Schola Humanitas a pořádala je ve spolupráci se Sdružením Tereza v Praze.

Motto letošních GLOBE Games zní: „Dívej se na svět s nadhledem!“
Celostátního setkání školních týmů, účastníků programu GLOBE, se zúčastnilo celkem 120 dětí, třicítka učitelů a dalších bezmála 50 dobrovolníků, kteří pomáhali s organizací celé akce.
Mezinárodní program GLOBE slaví letos již 18 let od svého vzniku a po celou dobu je koordinátorem pro Českou republiku Sdružení TEREZA. Česká republika byla jednou ze sedmi zemí, které v roce 1995 s programem začínaly.
V programu GLOBE studenti za pomoci svých učitelů realizují v průběhu roku projekty zaměřené na poznávání životního prostředí a na GLOBE Games je prezentují, vyměňují si zkušenosti a získávají inspiraci pro další práci.
[b]V rámci akce se v sobotu „prokoulela“ Litvínovem zeměkoule. Tu dovalili do Zámeckého parku účastníci setkání, kteří tak symbolicky pozdravili obyvatele města a zahájili Festival GLOBE. Cílem festivalu bylo seznámit širokou veřejnost s aktivitami GLOBE škol. Některé z nich si návštěvníci mohli, pod vedením žáků, sami vyzkoušet. Festival provázel bohatý hudební program a do nabídky festivalu se zapojili také místní litvínovské základní školy a skauti.
Akce proběhla za finanční podpory Ústeckého kraje a pod záštitou Jany Vaňhové, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje a starosty města Litvínov Mgr. Milana Šťovíčka. Záštitu GLOBE Games poskytlo také Velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze.

Pojďte s námi „NaTúry do Krušných hor také v roce 2013“

Součástí projektu Pestrý-Bunt jsou také v roce 2013 4 exkurze pro veřejnost do přírody Krušných hor na české a německé straně.
Témata letošních exkurzí jsou:
  • Exkurze za orchidejemi do české části Krušných hor
  • Lesní exkurze do středních Krušných hor
  • Flóra a vegetace v lyžařském areálu na Klínovci (Keilberg)
  • Exkurze skrz Preßnitztal
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Účastníci GLOBE Games prozkoumají krajinu Litvínova

Koncem posledního dubnového týdne bude v Litvínově nezvykle rušno. Uskuteční se zde tradiční a přesto jedinečné setkání studentů a učitelů ze škol zapojených do mezinárodního programu GLOBE. V něm  žáci zkoumají přírodu, sledují vývoj počasí a podnebí, určují půdní vlastnosti i kvalitu vod, mapují vegetaci v okolí své školy. Naměřená data mladí badatelé zpracovávají v originálních projektech a kromě získání vlastních poznatků a dovedností je využívají také k řešení lokálních problémů životního prostředí. Své výsledky si nenechávají pro sebe a informace odesílají do celosvětové databáze. Garantem mezinárodního programu je totiž americká NASA. Letos své projekty v rámci GLOBE Games představí 27 škol z celé České republiky.
Pořadateli již 16. ročníku GLOBE Games jsou Schola Humanitas Litvínov a Sdružení TEREZA. Akce proběhne od 25. do 28. dubna a zúčastní se jí kolem 200 hostů. Kromě studentů a učitelů základních a středních škol přivítá Litvínov i vědecké pracovníky a další návštěvníky, kteří se zajímají o životní prostředí.
Akce probíhá za finanční podpory Ústeckého kraje a pod záštitou Jany Vaňhové, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje a starosty města Litvínov Mgr. Milana Šťovíčka. Záštitu GLOBE Games poskytlo také Velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze.
Mezinárodní program GLOBE slaví letos již 18 let od svého vzniku a po celou dobu je koordinátorem pro Českou republiku Sdružení TEREZA. Byli jsme jednou ze sedmi zemí, které v roce 1995 s programem začínaly. Některé české školy zůstaly zapojené dodnes a GLOBE Games se účastní pravidelně. A jaký je důvod každoročních setkání GLOBE týmů?
„Studenti za pomoci svých učitelů realizují v průběhu roku projekty zaměřené na poznávání životního prostředí a na GLOBE Games je prezentují, vyměňují si zkušenosti a získávají inspiraci pro další práci“, uvedla dlouholetá koordinátorka GLOBE Dana Votápková, v současnosti působící v regionální kanceláři GLOBE pro Evropu a Euroasii.
Co všechno hosty v Litvínově čeká? Motto letošních GLOBE Games zní „Dívej se na svět s nadhledem!“. Oslava osmnáctin bývá první příležitostí k ohlédnutí se, zamyšlení, kam člověk směřuje, jinému pohledu na život. Osmnáctiletý program GLOBE pobídne žáky k jinému pohledu na krajinu, zásahy lidí do ní a jejich důsledky. A jak se podívat na svět lépe „z nadhledu“ než pohledem mimozemšťana? Nelekejte se, pokud o posledním dubnovém víkendu nějakého v Litvínově potkáte!
Ihned po příjezdu do Litvínova se školní týmy zdánlivě rozprchnou do všech stran. Tým Scholy Humanitas pro ně připravil lákavý doprovodný program. Kromě tradičních sportovních a výtvarných aktivit si budou moci vyzkoušet některou z originálních dílen (monitoring vody, zábavná chemie, sokolnictví či zážitková pedagogika) nebo se zúčastnit exkurzí, které představí okolí Litvínova a jeho specifika.
Slavnostní zahájení akce proběhne ve čtvrtek 25. května od 20.00 v sále Docela velkého divadla.
Na další den je pro účastníky připravena terénní hra v Krušných horách. Na osmikilometrové trase budou šestičlenné týmy pátrat po změnách krajiny Krušnohoří a objevovat jejich příčiny a důsledky. Podaří se jim nalézt nová originální řešení zdejších problematických otázek životního prostředí? Přesvědčit se můžete v pátek v okolí Dlouhé Louky.
V sobotu 27. dubna dopoledne se v prostorách Centra bakalářských studií při Schole Humanitas uskuteční studentská konference. Žáci představí své celoroční projekty před odbornou komisí, ostatními školami i veřejností. Máte-li zájem nahlédnout do tajů programu GLOBE, naskýtá se vám od 8:30 jedinečná příležitost.
[b]Kdo se nevypraví na Studentskou konferenci, je srdečně zván na odpolední Festival pro veřejnost. Ten začne ve 14:00 tradičním koulením nafukovací zeměkoule městem od Scholy Humanitas přes náměstí do Zámeckého parku, kde již bude čekat pódium a stánky několika GLOBE škol i místních spolupracujících organizací.
Cílem festivalu je seznámit širokou veřejnost s aktivitami GLOBE škol. Některé z nich si můžete pod vedením žáků sami vyzkoušet. Festival bude provázet hudební program z dílny studentů a učitelů Scholy Humanitas a zapojí se i další místní školy a spolupracující organizace.[/b]
Festival a celé 16. GLOBE Games uzavře Schola Humanitas předáním štafety – putovního dřevěného obrazu – zástupcům školy, která se již začíná chystat na pořádání GLOBE Games 2014.

SCHOLA HUMANITAS PŘIVÍTÁ ÚČASTNÍKY CELOSTÁTNÍCH GLOBE GAMES

GLOBE Games jsou každoroční celorepublikové setkání žáků, studentů a učitelů GLOBE škol, které se v letošním roce uskuteční v Litvínově ve dnech 25. – 28. dubna 2013. Letošní ročník připravuje Schola Humanitas v Litvínově ve spolupráci s národním koordinátorem programu GLOBE v České republice, kterým je Sdružení TEREZA z Prahy.
GLOBE Games jsou především setkáním GLOBE učitelů a studentů, každoročním vyvrcholením GLOBE programu, akcí, která nabízí účastníkům GLOBE programu z celé republiky nejen unikátní možnost setkat se, ale i získávat nové zážitky, znalosti a zkušenosti.
První den GLOBE GAMES přijíždějí do pořadatelského města účastníci z celé České republiky. Zaregistrují se, ubytují a vydají se za vybraným [b]„doprovodným programem“[/b], který připravila Schola Humanitas. Mezi doprovodné programy lze zařadit množství sportovních aktivit, rukodělných dílen nebo třeba regionální exkurze, prohlídka města či večerní diskotéka. Doprovodné programy jsou nachystány po celou dobu konání akce.
Součástí programu druhého dne je celodenní  [b]„terénní hra“[/b]. Ta v našem případě proběhne na Dlouhé Louce v Krušných horách. Šestičlenné studentské týmy namíchané z různých škol řeší různé úkoly, zkoumají a bádají nad nejrůznějšími otázkami přímo v přírodě. Do terénu se podívají i učitelé, kteří mají připraven svůj zvláštní program.
Nejnabitějším dnem GLOBE GAMES bude sobota 27. dubna. Třetí den dopoledne proběhne ve Schole Humanitas [b]„studentská konference“[/b], vyvrcholení školních GLOBE projektů, kde studenti ze všech škol představují výstupy své práce před ostatními školami, odbornou komisí i veřejností. Prezentace škol bude souběžně probíhat v pěti třídách,  studenti i učitelé si mohou vybrat, na kterou prezentaci se chtějí podívat.
V sobotu dne 27. dubna v Zámeckém parku uskuteční tzv. [b]„festival GLOBE.“[/b] Akce je určena široké veřejnosti a její součástí bude množství atrakcí, soutěží a doprovodných aktivit. Festivalu bude předcházet velký [b]„průvod se zeměkoulí“[/b]. Po příchodu průvodu do Zámeckého parku bude zahájen samotný festival. Některé GLOBE školy, které přijedou na Globe Games, chystají zajímavé aktivity do svých stánků a budou tak prezentovat svou činnost. Program festivalu provází ji i kulturní program.
Akce probíhá pod záštitou Jany Vaňhové, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje a starosty města Litvínov Mgr. Milana Šťovíčka.
Akce probíhá za finanční podpory Revolvingového fongu Ministerstva životního prostředí ČR v rámci projektu Školy příkladem udržitelného rozvoje.

Soutěž na téma les zná vítěze (Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge)

V závěru měsíce března a v prvních dubnových dnech proběhlo předání diplomů a cen výhercům „Žákovské soutěže na téma Les.“
První místo vyhráli žáci 5.B z Masarykovy ZŠ v Krupce, druhé místo získali žáci ze 4.-5. třídy ze ZŠ v Ročově a třetí místo obsadila třída 4.B ze ZŠ Školní v Lounech. Žáci získali pro svou školu různé aktivity a hry, které jim zpestří nejen volný čas, ale i výuku ve škole.
Soutěže se celkem zúčastnilo v první kategorii 640 soutěžících a v druhé kategorii, žáků 2.stupně ZŠ, celkem 33 žáků.
Příští rok bude opět další ročník soutěže pro všechny kategorie. Letošním výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme.
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zimní olympiáda v Saském Annabergu (Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge)

Na Zimní olympiádě  se setkali nejúspěšnější soutěžící ze Žákovské soutěže na téma les. Celkem 22 žáků českých škol (ZŠ  Janov, ZŠ Hamr, 11. ZŠ Most,ZŠ Školní Louny a ze ZŠ Prokopa Holého Louny se sešlo s 30 žáky z německých škol. V NSZ Erzgebrige je čekala soutěž o postup na květnový víkendový pobyt. Na pobyt se probojovali žáci ze ZŠ Školní Louny a ze ZŠ Prokopa Holého Louny. Ostatním školám děkujeme za účast a rádi je zapojíme do dalších našich projektových aktivit pro mládež.
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Žákovská soutěž na téma Les zná vítěze

Druhý ročník soutěže, který je součástí projektu Pestrý Bunt Přátelé biodiverzity v Krušných horách zná své výherce.
V dvoukolovém systému, který byl plný různorodých otázek spojených v nosném tématu věnovaném lesu a druhové rozmanitosti vyhráli tito:
– v první kategorii (3. -6. třídní kolektivy) vyhrála třída 5.C z Masarykovy základní školy v Krupce, druhé místo obsadili žáci 4. – 5. třídy ze ZŠ Ročov a třetí příčku obsadili žáci třídy 4.B ze ZŠ Školní Louny.
– v druhé kategorii dominovalo město Louny. První místo vyhrála žákyně ze ZŠ Školní Louny slečna Vorlíčková, druhé místo vybojovala ZŠ Prokopa Holého v zastoupení žáka Nováka, třetí místo pak získala žákyně ze ZŠ Školní Louny slečna Ortmanová.
Letos s námi soutěžilo 640 žáků v první kategorii a v druhé kategorii celkem 33 žáků. Během měsíce března dojde k předání cen a diplomů. 25 žáků z druhé kategorie vyhrálo možnost zúčastnit se praktické soutěže konané v Německu s názvem Zimní olympiáda.
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zahrajte si MULTIPOLIS – školní metodická pomůcka ve výuce

Obdrželi jste do své školy hru Multipolis? Chcete, aby si vaši žáci hru vyzkoušeli? Lektoři ekologického centra VIANA rádi navštíví vaší školu, vysvětlí pravidla a hru si s nimi zahrají. Hra je o poznávání lidí, umění prosadit svůj názor a správně porozumět chápaní ostatních spoluhráčů a jejich chování. Každý hráč je novým žákem ve třídě a zažívá jeden den se svými novými spolužáky. O tom jak ho nový kolektiv přijme, záleží jen na individuálním rozhodnutí každého hráče. Hra je vhodná pro žáky od 9 let. Multipolis nabízíme i školám, které hru neobdrželi – herní krabice přivezeme a zapůjčíme.
Multipolis je školní metodická pomůcka pro výuku multikulturní, občanské a rodinné výchovy. Základem projektu je desková hra „Multipolis“ s podtitulem „Přemýšlíme o lidech“. Hra je určena pro 3 – 5 hráčů a její součástí je 5 sad karet, která každá představuje jeden samostatně hratelný příběh.

Projekt je realizován v rámci OP Vzdělávání pro konkurence schopnosti a je financován ESF a státním rozpočtem ČR.

Lesní expedice na exkurzi v Saském příhraničí

Dne 25.2. a 26.2.2013 se v rámci třetího modulu Lesních expedic uskutečnily dvě exkurze do německého Centra ochrany přírody v Dörfelu. Exkurze se zúčastnili žáci českých a německých šestých tříd. Dopoledne bylo na programu vyhodnocení ankety postoje žáků k návratu vlka obecného zpět do naší přírody. Výsledky byly překvapivé. Například vyšlo najevo, že čeští žáci mají více rádi vlky než Němci, ale mají z vlků větší strach. Většina žáků z obou zemí však uvedla, že mají radost z toho, že se u nás i v Německu vlci opět zabydlují. Dále byla na programu přednáška o vlku obecném vedená předním odborníkem na vlky panem Thomasem best online casino Hohlem. Žáci se mohli aktivně zapojit do diskuse a klást různé otázky. Po obědě čekala na žáky práce ve skupinách ve formě různých her týkajících se vlka obecného. Například disciplína čichat jako vlk, kde žáci museli čichem a hmatem rozeznat různé přírodniny.
Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj